Skip to main content
prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

Wydział Medyczny

Profil naukowy

Biochemik

 • Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej (1969, tytuł zawodowy - mgr inż. chemik  środków spożywczych). Doktoryzowała się na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Łodzi (1983, stopień doktora nauk przyrodniczych). Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – biochemii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1997). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2004).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • Metabolizm prekursorów DNA, Mechanizm działania analogów nukleozydów, Epigenetyczna regulacja aktywności genów supresorowych.

Działalność zawodowa i społeczna

 • 46-letnie  doświadczenie dydaktyczne w zakresie chemii medycznej i biochemii statycznej. 
 • Autorka 169 publikacji, w tym 45 prac oryginalnych, 9 poglądowych oraz 82 komunikaty zjazdowe.
 • Dorobek naukowy: (Σ IF = 91,825  i  Σ MNiSW – 1149,  Cit – 487;  indeks Hirscha – 11).
 • 1 patent krajowy – patent nr P171456, sposób wytwarzania kwasu 5-fenylo-5metyloizoksalozo-4karboksylowego (cloxacyclina) i jego pochodnych.

Działalność naukowa

 • Majda, K. Lubecka, K. Kaufman-Szymczyk, A. Fabianowska-Majewska, K. Clofarabine (2-chloro-2’-fluoro-2’-deoxyarabinosyladenine) – biochemical aspects of anticancer activity. Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Res., 2011; 4: 459-466.        
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Fabianowska-Majewska K. (2011) Wpływ klofarabiny na metylację promotorów i ekspresję genów RARβ2 i PTEN w ludzkich komórkach raka piersi linii MCF-7 i MDA-MB-231. Onkol. Pol., 2011; 14:169-173.
 • Stefanska, B.M. Salame, P. Bednarek, A. Fabianowska-Majewska, K. (2012) Comparative effects of  retinoic acid, vitamin D and resveratrol alone and in combination with adenosine analogues on methylation and expression of PTEN tumour suppressor gene in breast cancer cells. Brit. J. Nutr. 107: 781-790.
 • Stefanska B., Karlic H., Varga F., Fabianowska-Majewska K., Haslberger A.G. (2012) Epigenetic mechanisms in anti-cancer of bioactive food components – the implications in cancer prevention. Brit. J. Pharmacol., 167: 279-297.
 • Majewski G., Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Fabianowska-Majewska K. (2012)  Przeciwnowotworowe właściwości wybranych polifenoli z grupy stilbenów i flawonoidów. Zdrowie Publiczne, 122:434-43.
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Stefanska B., Fabianowska-Majewska K. (2013) Folic acid enforces DNA methylation-mediated transcriptional silencing of PTEN, APC and RARbeta2 tumour suppressor genes in breast cancer. Biochem. Biophys. Res. Commun., 439;623-628.
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Stefańska B, Cebula-Obrzut B., Smolewski P., Fabianowska-Majewska K. (2014)  Clofarabine, a novel adenosine analogue, reactivates DNA methylation-silenced tumour suppressor genes and inhibits cell growth in breast cancer cells. Eur. J. Pharmacol., 723;276-287.
 • Fabianowska-Majewska, Novel clofarabine-based combinations with polyphenols epigenetically reactivate retinoic acid receptor beta, inhibit cell growth, and induce apoptosis of breast cancer cells, International Journal of Molecular Sciences, 2018
 • Fabianowska-Majewska, Inhibition of breast cancer cell growth by the combination of clofarabine and sulforaphane involves epigenetically mediated CDKN2A upregulation, Nucleosides Nucleotides and Nucleic Acids, 2018
 • Fabianowska-Majewska, Clofarabine-phytochemical combination exposures in CML cells inhibit DNA methylation machinery, upregulate tumor suppressor genes and promote caspase-dependent apoptosis, Molecular Medicine Reports, 2019

Nazwy projektów badawczych:

 • MTA/Research Support Agreement z Genzyme Corporation, Cambridge, USA (2008-2009);

 • Nr umowy 149D2/08 (umowa pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a Genzyme Corp., USA), (kierownik projektu).
 • Wellcome Trust Grant (15.03.1992 – 15.09.1992), Nr. M/91/2961/MJM/KD (kierownik projektu).
 • MNiSW ( 5.05.2006 – 18.12.2007), Nr. 2 P05A 036 30; umowa nr: 0206/P01/2006/30, (kierownik projektu).
 • Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, współpraca  z Laboratorium Molekularnej Spektroskopii Laserowej w ramach grantu NCN – OPUS, na lata 2013- 2016, Nr grantu: UMO - 2012/07/B/ST4/01588; (wykonawca).
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Genetyki Molekularnej, współpraca w ramach grantu NCN na lata 2013-2016, Nr grantu: UMO -2012/05/B/NZ7/03032, (wykonawca).
 • NCN, projekt Nr: 2011/01/N/NZ2/01697, (2011 – 2013), (opiekun naukowy).
 • 6 tematów własnych finansowanych przez UM w Łodzi (1993 - 2010, kierownik tematów własnych)
 • 2 tematy dla młodej kadry finansowane przez UM w Łodzi (2012-2014 i 2011-2013,opiekun naukowy).
 • Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital, Londyn, Wielka Brytania, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996.
 • Indiana University, Bloomington, USA, 1994.
 • Dipartimento di Biologia Molecolare, Universita degli Studi di Siena, Włochy, 1995.
 • Norwegian Cancer Society, Oslo, Norwegia, 2002.
 • American Cancer Society, Waszyngton, USA, 2006.
 • 10th Symposium European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man. 8-12 05.2005 Praga, Czechy.
 • 5th Smposium of the European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 1995, Termoli, Włochy .
 • 2nd International Meeting of CLEPSO Clinical Epigenetic Society, 09-10.03.2012, Homburg/Saar, Niemcy.
 • 15th International Symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 9-13.06.2013, Madryt, Hiszpania.
 • II Regionalna Sesja Naukowo-Szkoleniowa z okazji realizacji Programu Ograniczenia Następstw Palenia Tytoniu, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 14 czerwca 2013, Łódź.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, kwiecień 2014, Łódź. 
 • 2-chloro-2’-deoxyadenosine (2CdA, cladribine) new antileukemic drug. Mechanism of cytotoxicityDipartimento di Biologia Molecolare, Universita degli Studi di Siena, 25.09.1995, Siena, Włochy.
 • 2-chlorodeoxyadenosine: biochemical and therapeutic studies in human malignancies. Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital , 24.10.1994, Londyn, Wielka Brytania.
 • Epigenetic therapy – modulation of the effects of nucleoside analogues on methylation and expression of selected tumour suppressor genes by natural compounds in breast cancer cells.XIII Biotechnology Summer School, lipiec 2007, Gdańsk-Łapino.

Wykładane przedmioty

 • Biochemia z elementami chemii