prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

Wydział Medyczny

krystyna.fabianowska-majewska@lazarski.pl

Profil naukowy

Biochemik

 • Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej (1969, tytuł zawodowy - mgr inż. chemik  środków spożywczych). Doktoryzowała się na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Łodzi (1983, stopień doktora nauk przyrodniczych). Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – biochemii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (1997). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2004).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • Metabolizm prekursorów DNA, Mechanizm działania analogów nukleozydów, Epigenetyczna regulacja aktywności genów supresorowych.

Działalność zawodowa i społeczna

 • Kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Łodzi, 2005-2017.
 • Prodziekan ds. Dydaktyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Łodzi, 2008-2016.
 • Pełnomocnik Dziekana dla kierunku Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Łodzi, 2016-2017.
 • Senacka Komisja ds. Dydaktyki, UM w Łodzi 2008-2016.
 • Wydziałowa Komisja Stypendialna (przewodnicząca, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Łodzi, 2008-2016.
 • Komisja Programowo-Dydaktyczna dla Kierunku Zdrowie Publiczne (przewodnicząca), WNoZ, UM w Łodzi, 2008-2016.
 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu (przewodnicząca Komisji), 1997-2016.

Działalność naukowa

 • Śliwińska A., Kwiatkowski D., Czarny P., Toma M., Wigner P., Drzewoski J, Fabianowska- Majewska K., Szemraj J., Maes M., Gałecki P., Śliwinski T. (2016) The levels of 7,8-dihy- drodeoxyguanosine (8-oxoG) and 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) – a potential diagnostics biomarkers of Alzheimer’s disease. J. Neurological Sciences, 2016, 368, 155-159.
 • Abramczyk H., Surmacki J., Kopeć M., Olejnik A. K., Kaufman-Szymczyk A., Fabianowska Majewska K. Epigenetic changes in cancer by Raman imaging, fluorescence imaging, AFM and scanning near field optical microscopy (SNOM). Acetylation in normal and human cancer breast cells MCF10A, MCF7 and MDA-MB-231Analyst, 2016, 141, 5646-5658.
 • Kaufman-Szymczyk A., Majewski G., Lubecka-Pietruszewska K., Fabianowska-Majewska K. The role of sulforaphane in epigenetic mechanisms, including interdependence between histone modification and DNA methylation. Int. J. Mol. Sci., 201516, 29732-29743.
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Stefanska B., Cebula-Obrzut B., Smolewski P., Fabianowska-Majewska K. Sulforaphane alone and in combination with clofarabine epigenetically regulates the expression of DNA methylation-silenced tumour suppressor genes in human breast cancer cells. J Nutrigenet. Nutrigenomics, 2015, 8, 91-101.
 • Abramczyk H., Surmacki J., Kopeć M., Olejnik A.K., Lubecka-Pietruszewska K., Fabianowska- Majewska K. The role of lipid droplets and adipocytes in cancer. Raman imaging of cell cultures: MCF10A, MCF7, and MDA-MB-231 compared to adipocytes in cancerous human breast tissue. Analyst, 2015, 140, 2224 – 2235.
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Stefańska B, Cebula-Obrzut B., Smolewski P., Fabianowska-Majewska K. (2014) Clofarabine, a novel adenosine analogue, reactivates DNA methylation silenced tumour suppressor genes and inhibits cell growth in breast cancer cells. Eur. J. Pharmacol., 2014, 723, 276-287.
 • Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Stefańska B., Fabianowska-Majewska K. Folic acid enforces DNA methylation-mediated transcriptional silencing of PTENAPC and RARbeta2 tumour suppressor genes in breast cancer. Biochem. Biophys. Res. Commun., 2013, 439;623-628.
 • Majewski G., Lubecka-Pietruszewska K., Kaufman-Szymczyk A., Fabianowska-Majewska K. Przeciwnowotworowe właściwości wybranych polifenoli z grupy stilbenów i flawonoidów. Zdrowie Publiczne, 2012, 122, 434-439.
 • Stefanska B., Karlic H., Varga F., Fabianowska-Majewska K., Haslberger A.G. Epigenetic mechanisms in anti-cancer of bioactive food components – the implications in cancer prevention. Brit. J. Pharmacol., 2012, 167, 279-297.
 • Stefanska, B.M. Salame, P. Bednarek, A. Fabianowska-Majewska, K. Comparative effects of retinoic acid, vitamin D and resveratrol alone and in combination with adenosine analogues on methylation and expression of PTEN tumour suppressor gene in breast cancer cells. Brit. J. Nutr., 2012, 107: 781-790.

Nazwy projektów badawczych:

 • Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital , Londyn, Wielka Brytania, 1991-1997.
 • Laboratory of Immunochemistry, Central Hospital in Lyon, Francja, 1998-1999, 2004.
 • Laboratory of Bioorganic Chemistry, University of Montpellier II, Francja, 1999, 2005.
 • Zakład Chemii Ogólnej WAM w Łodzi, 1985 I 1989.
 • Klinika Neurochirurgii UM w Łodzi, 1995.
 • Klinika Hematologii UM w Łodzi, 1993-1998.
 • Zakład Tyreologii UM w Łodzi, 1997-1998.
 • Klinika Immunologii IP-CZD w Warszawie, 1998-2016 (działalność usługowa, badania diagnostyczne).
 • Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital, Londyn, Wielka Brytania, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996.
 • Indiana University, Bloomington, USA, 1994.
 • Dipartimento di Biologia Molecolare, Universita degli Studi di Siena, Włochy, 1995.
 • Norwegian Cancer Society, Oslo, Norwegia, 2002.
 • American Cancer Society, Waszyngton, USA, 2006. 
 • 10th Symposium European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man. 8-12 05.2005 Praga, Czechy.
 • 5th Smposium of the European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 1995, Termoli, Włochy .
 • 2nd International Meeting of CLEPSO Clinical Epigenetic Society, 09-10.03.2012, Homburg/Saar, Niemcy.
 • 15th International Symposium on Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 9-13.06.2013, Madryt, Hiszpania.
 • II Regionalna Sesja Naukowo-Szkoleniowa z okazji realizacji Programu Ograniczenia Następstw Palenia Tytoniu, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 14 czerwca 2013, Łódź.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, kwiecień 2014, Łódź. 
 • 2-chloro-2’-deoxyadenosine (2CdA, cladribine) new antileukemic drug. Mechanism of cytotoxicityDipartimento di Biologia Molecolare, Universita degli Studi di Siena, 25.09.1995, Siena, Włochy.
 • 2-chlorodeoxyadenosine: biochemical and therapeutic studies in human malignancies. Purine Research Laboratory, Guy’s Hospital , 24.10.1994, Londyn, Wielka Brytania.
 • Epigenetic therapy – modulation of the effects of nucleoside analogues on methylation and expression of selected tumour suppressor genes by natural compounds in breast cancer cells.XIII Biotechnology Summer School, lipiec 2007, Gdańsk-Łapino.

Wykładane przedmioty

 • Biochemia z el. chemii