mgr Katarzyna Marton-Gadoś

mgr Katarzyna Marton-Gadoś

Prorektor ds. rozwoju Uczelni Łazarskiego, Prodziekan ds. dydaktycznych i międzynarodowych, Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii

Dyżur:

  • Poniedziałek 12:30-13:20 p.605
  • Czwartek 10:00-11:00 p.605
  • oraz po umówieniu daty i godziny spotkania (możliwe również w weekendy)

Profil naukowy

Ekonomistka

  • Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) (1999). Wykładowczyni w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
  • Od 2000 roku wykładowczyni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

mikroekonomia, makroekonomia, finanse przedsiębiorstw

Działalność naukowa

  • Marton-Gadoś, Katarzyna, Rynek coworkingowy w Polsce jako przykład implementacji koncepcji dobra wspólnego, w: Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, redakcja naukowa: Elżbieta Gąsiorowska, Monika Burżacka, Renata Dzik, Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, 2016, s. 165-178
  • Marton-Gadoś, Katarzyna, Przegląd miar ryzyka systemowego, "Europa Regionum", 2015, T. XXV, s. 255-270.
  • Marton-Gadoś, Katarzyna, Dobra wspólne - metodologia badania zjawiska, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2014, nr 4, s. 40-72.