dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

Niedziele zjazdowe (Microsoft Teams)

 • 11.00 - 12.00

Obszary badawcze

Prawo cywilne, prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo ochrony środowiska.

Działalność zawodowa i społeczna

 • od 2006 Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • od 2018 Wykładowczyni na studiach MBA - WUM-SGH
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia” WUM
 • Ekspert w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

Działalność naukowa

 • Justyna Zajdel-Całkowska, Prawo medyczne,  PZWL, 2019,
 • J. Zajdel-Całkowska, Odpowiedzialność cywilna osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych (dopalaczy), w: Dopalacze – od teorii do praktyki klinicznej, red., A. Krakowiak, A. Rutkiewicz, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2019,
 • Marta Szkiela, Jolanta Dominowska, Justyna Zajdel-Całkowska, Dorota Kaleta, Kontrola otyłości jako potencjalnego czynnika ryzyka raka piersi – istotny element zarządzania w ochronie zdrowia dla osób czynnych zawodowo, w: Ochrona zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie, red. J. Krakowiak, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, t. XIX, z. 12, cz. I,
 • Justyna Zajdel-Całkowska, Anna Krakowiak, Radosław Zajdel, Prawo lekarza do przekazania pracodawcy informacji na temat istnienia u pracownika przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju, Medycyna Pracy, eISSN:2353-1339, ISSN:0465-5893, 6/2018, vol. 69,
 • Justyna Zajdel, Cardiology telemedicine solutions — opinion of the experts of the Committee of Informatics and Telemedicine of Polish Society of Cardiology, Section of Non-invasive Electrocardiology and Telemedicine of Polish Society of Cardiology and Clinical Sciences Kardiologia Polska, vol. 76, nr 3 (2018), C, DOI: 10.5603/KP.a2018.0058,
 • Justyna Zajdel-Całkowska, Dokumentacja medyczna w immunoterapii alergenowej, Polish Journal of Allergology, 2018;5,3, ss.163-167.
 • Dominika Lisiak-Felicka, Radosław Zajdel, Justyna Zajdel-Całkowska, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, zeszyt Agile Commerce, 2017, tom XVIII, zeszyt 4, część 2, ISSN:2543-8190.
 • Justyna Zajdel, Prawo medyczne w praktyce lekarza reumatologa – aspekty teoretyczne i wskazówki praktyczne, [w]: 10 lat leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce, red. S. Jeka, Termedia, 2017, ISBN: 978-83-7988-206-9.
 • Zajdel Justyna, Zgoda i sprzeciw pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego; w: Meritum. Prawo medyczne. red., Justyna Zajdel, Warszawa, Wolters Kluwer SA, 2016, ISBN: 978-83-8092-161-0.
 • Zajdel Justyna, Informacja w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. w: Meritum. Prawo medyczne. red., Justyna Zajdel, Warszawa, Wolters Kluwer SA, 2016, ISBN: 978-83-8092-161-0.
 • Justyna Zajdel-Całkowska, Dopuszczalność wykorzystania narzędzi telemedycznych w procesie leczenia, [w]: Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red., M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017 r., ISBN: 978-83-949486-0-3.
 • Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski Zajdel JustynaTytuł: Costs and risks associated with cataract surgery financed under the cross-border directive, Czasopismo: Ophtha Therapy. Terapie w okulistyce nr 3/2016, ISSN: 2353-7175.
 • J. Zajdel, Naruszenie prawa do informacji i wyrażania świadomej zgody jako podstawa roszczeń majątkowych, w: Praktyczne aspekty prawa medycznego, red. M. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015 r.
 • Justyna Zajdel, Radosław Zajdel, Tytuł: Should a doctor stop rendering medical services? Part II - Analysis of medico-legal conduct in cases of uncertainties regarding informed consent in minors. The Polish perspective., Ann. Agric. Environ. Med., 2014 r : vol. 21, 2, ss. 388-393, ISSN: 232-1966.
 • Justyna Zajdel, Radosław Zajdel,  Brand-name drug, generic drug, orphan drug. Pharmacological therapy with biosimilar drugs -provision of due diligence in the treatment process, Współ. Onkol., 2013 : vol. 17, 6, ss. 477-483, ISSN: 1428-2526.
 • Radosław Zajdel, Justyna Zajdel, Janusz Śmigielski, Dariusz Nowak., Cell phone ringtone, but not landline phone ringtone, affects complex reaction time, Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2013 : 26, 1, ss. 102-112, ISSN: 1232-1087.
 • Justyna Zajdel, Radosław Zajdel, Piotr Kuna, Knowledge of medical law amongst doctors of internal diseases. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2013 : T. 26, nr 2, ss. 242-256, ISSN: 1232-1087.
 •  Ryszard Piotrowicz, Marcin Grabowski, Paweł Balsam, Łukasz Kołtowski, Adam Kozierkiewicz, Justyna Zajdel, Ewa Piotrowicz, Oskar Kowalski, Przemysław Mitkowski, Jarosław Kaźmierczak, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, „Deklaracja Bałtycka” — telemedycyna i mHealth jako wsparcie procesów klinicznych w kardiologii. Opinia Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Zespołu ds. Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN DOI: 10.5603/KP.2015.0131 Kardiol Pol 2015;73(7), ss.575-584.
 • J. Zajdel, Algorytmy prawa medycznego, wyd. 1, Łódź, 2014 r.

Wykładane przedmioty

Prawnik specjalizujący się w aspektach związanych z telemedycyną, sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, ochroną praw  osób wykonujących zawody medyczne, odpowiedzialnością cywilną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne w ochronie zdrowia” na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Wykładowca na studiach „MBA w ochronie zdrowie”- WUM-SGH w Warszawie.

Autorka kilkunastu monografii z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Właścicielka Kancelarii Ad REM Justyna Esthera Król-Całkowska zajmującej się doradztwem prawnym dla osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz farmaceutyczną.