Juliusz Madej

Juliusz Madej

Wiceprezydent

Od 2005 r. jest przewodniczącym Board of Trustees naszej uczelni.

Wcześniej, w latach 2000-2007 jako pełnomocnik założyciela był odpowiedzialny za rozwój uczelni, sprawy finansowe i administracyjne oraz rozbudowę kampusu.

W latach 2009-2010 uczestniczył w kursach szkoleniowych z dziedziny zarządzania uczelnią wyższą w Harvard Kennedy School , a w 2011 r. w Central European University.

Od 2000 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Madej Sp. z o.o., a w latach 1990-2000 pełnił funkcję prezesa zarządu tej spółki. Od 2008 r. jest  także członkiem Rady Nadzorczej Suntech SA oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Patio.