Jerzy Stępień

Jerzy Stępień

Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Sędzia

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1969). Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja.
 • Od 2007 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo konstytucyjne, administracyjne, samorządu terytorialnego, historia ustroju państwa

Działalność zawodowa i społeczna

 • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 2015)
 • Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010)
 • Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina (2008)
 • Odznaczony Medalem Bene Merentibus Iustitiae (2008)
 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego (2006-2008)
 • Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005)
 • Odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis" (2004)
 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1997-1999)
 • Przewodniczący rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej (1991-1994)
 • Współtwórca reform administracji publicznej (1990-1999)
 • Współtwórca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL)
 • Generalny komisarz wyborczy (1990-1994)
 • Senator I i II kadencji (1989-1993)
 • Współautor "Posłania do robotników Europy Wschodniej" (1981)
 • Uczestniczył w powstawaniu "Solidarności" w regionie świętokrzyskim (1980). Pełnił funkcję sekretarza I Zjazdu NSZZ "Solidarność" w gdańskiej Oliwie. W stanie wojennym w 1981 r. był internowany, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych. 
 • Laureat Nagrody Dziennikarzy Festiwalu Jazz nad Odrą (1978)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego (od 1977 roku)

Działalność naukowa

 • Stepień, Jerzy, Rewolucja – świadoma czy nieświadoma, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2016, R 78, z. 1, s. 20-33.
 • Stępień, Jerzy, NGOs – czyli organizacje społeczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2016, R 79, z. 1, s. 39-48.
 • Stępień, Jerzy, Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 3, s. 17-22.
 • Stępień, Jerzy, Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 11-19. 
 • Stępień, Jerzy, W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2015, R. 77, z. 3, s. 47-63.
 • Rycak, Magdalena Barbara; Rycak, Artur; Stelina, Jakub, Ustawa o pracownikach samorządowych: komentarz, wstęp Jerzy Stępień. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013.
 • Uniwersytet Stanu Kentucky, USA (2008)
 • Administracja w Japonii (2008)
 • Uniwersytet Rochester, USA (2008)
 • Struktura organizacyjna Republiki Federalnej Niemiec (1994)
 • Senat i Rada Konstytucyjna Republiki Francuskiej (1991)
 • Ministerstwo Środowiska Wielkiej Brytanii (1990) 
 • Brał udział w konferencji z okazji 15-lecia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, 2005
 • Liczne konferencje środowiskowe europejskich sądów konstytucyjnych w latach 2001-2008 
 • Nagroda Dziennika Gazety Prawnej
 • Nagroda im. Michała Kuleszy (2016)
 • Nagroda im. Teresy Torańskiej (2014)
 • Najlepszy Sędzia 2006
 • Uniwersytet Śląski (2016) 
 • Uniwersytet Jagielloński (2013)
 • Wykład inauguracyjny na Wydziale Nauk społecznych Politechniki Warszawskiej (2013)
 • Uniwersytet Zielonogórski (2012)
 • Uniwersytet Lwowski (2012)
 • Uniwersytet Wrocławski (2012)
 • Uniwersytet Lubelski (2012)
 • Uniwersytet Kijowski (2012)
 • Uniwersytet Szczeciński (2011)
 • Sądownictwo konstytucyjne w Polsce, Uniwersytet Rochester  (2008)
 • Wykład inauguracyjny, Politechnika Gdańska (2007)
 • Wykład inauguracyjny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (2006)