prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

Wydział Medyczny

jerzy.marcinkowski@lazarski.pl

Profil naukowy

Lekarz

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1971), doktoryzował się na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (1974). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu (1998). Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM (2004). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie zdrowie publiczne (2010). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2013).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

Medycyna społeczna, neurologia, zdrowie publiczne, higiena środowiska 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego 
 • Kierownik Katedry Medycyny Społecznej, kierownik Zakładu Higieny - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia; przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (2014-2017)
 • Członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk (Oddział Wielkopolski)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa wielkopolskiego
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa lubuskiego
 • Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Problemy Higieny i Epidemiologii” 
 • Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Hygeia Public Health” 
 • Redaktor Naczelny Medicus Mundi Polonia 
 • Członek Zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
 • European Huntington’s Disease Network – badania naukowe z obszaru choroby Huntingtona
 • Promotor 37 ukończonych przewodów doktorskich
 • Recenzent 52 rozpraw doktorskich; Recenzent 4 rozpraw habilitacyjnych; Recenzent w 1 postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • We współpracy z Ministerstwem Zdrowia – współautor programów specjalizacyjnych z obszaru zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego i promocji zdrowia; członek komisji egzaminacyjnych
 • Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Działalność naukowa

 • Redaktor trzech podręczników akademickich z obszaru higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego; autor pięciu podręczników o podobnym zakresie tematycznym
 • Autor ponad 800 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy. 
 • Kuss D.J., Thomas J. Dunn, Klaus Wölfling, Kai W. Müller, Mateusz Hędzelek, Jerzy Marcinkowski, Excessive Internet use and psychopathology: the role of coping, Clin. Neuropsychiatry, 2017 : Vol. 14, nr 1, s. 73-81.
 • Maria Danuta Głowacka, Piotr Świdziński, Anna Frankowska, Beata Bajurna, Jerzy T. Marcinkowski, Ewa Mojs, Knowledge of parents from urban and rural areas vs. prevention methods of hearing loss threats seen as challenges for public health, Ann. Agric. Environ. Med., 2017 : Vol. 24, nr 2, s. 157-161. 
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Aneta Klimberg, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Jarosław Diatczyk, Monika Urbaniak, Ewa Ulatowska-Szostak, Tomasz Bołdowski, Andrzej Wojtyła, Jerzy T. Marcinkowski, Monitoring risk behaviour in adolescent pupils regarding consumption of psychoactive substances, Ann. Agric. Environ. Med., 2017 : Vol. 24, nr 2, s. 350-355.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, O potrzebie edukacji w zakresie zagrożeń wynikających z użycia nowych narkotyków. Cz. 1. Programy nauczania w szkołach i na studiach. About need for education of risks arising from use of new drugs. Pt. 1. Curricula in schools and higer education institutions, Probl. Hig. Epid., 2017 : T. 98, nr 1, s. 23-32. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 1. Okoliczności zwykłe, [w:] W drodze do brzegu życia. T. 15, pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017, s. 711-719.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 1. Okoliczności zwykłe. Circumstances of death of ordinary, heroic and other. Pt. 1. Ordinary circumstances, [w:] XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler - Ross". Białystok, 18-21.05.2017. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 2. Okoliczności heroiczne, [w:] W drodze do brzegu życia. T. 15, pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka,Uniwersytet 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 2. Okoliczności heroiczne, Circumstances of death of ordinary, heroic and others. Pt. 2. Heroic circumstances, [w:] XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler - Ross". Białystok, 18-21.05.2017. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 3. Okoliczności inne, w tym w niesławie, [w:] W drodze do brzegu życia. T. 15., pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, Okoliczności śmierci lekarzy zwykłe, heroiczne i inne. Cz. 3. Okoliczności inne, w tym w niesławie, [w:] XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler - Ross". Białystok, 18-21.05.2017. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Masłoń, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Karolina Tworek, Aneta Klimberg, Paulina Wojtyła-Buciora, The glories and shadows of the retired professor of medicine, Studium Vilnense A., 2017 : Vol. 15, s. 26-27.
 • Uwagi: XXI International Conference on "The science and quality of life" and Symposium "Vilnius region: past, present, future". Vilnius, Lithuania, 29 June - 2 July 2017.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Wiola Żukiewicz-Sobczak, Cezary Wojtyła, Piotr Biliński, Monika Urbaniak, Andrzej Wojtyła, Jerzy T. Marcinkowski, Małgorzata Wojciechowska, Trends in smoking among secondary school and high school students in Poland, 2009 and 2011, Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2017 : Vol. 30, nr 5, s. 763-773.
 • Marcin Cholewiński, Monika Derda, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Edward Hadaś, Wektory przenoszące choroby pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe człowieka. I. Muchówki (Diptera), Vectors carrying parasitic, bacterial and viral diseases in humans. I. Flies (Diptera),  Hygeia Public Health, 2017 : T. 52, nr 2, s. 96-102.
 • Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec, Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Zaburzenia integracji sensorycznej wśród dzieci - narastający problem kliniczny, Sensory integration dysfunctions among children - an increasing clinical problem, Hygeia Public Health, 2017 : T. 52, nr 1, s. 32-36. 
 • Marta Toczek, Daniel Zielonka, Paulina Żukowska, Jerzy T. Marcinkowski, Ewa Słomińska, Mark Isalan, Ryszard T. Smoleński, Michal Mielcarek, An impaired metabolism of nucleotides underpins a novel mechanism of cardiac remodeling leading to Huntington's disease related cardiomyopathy, Biochim. Biophys. Acta. Mol. Basis Dis., 2016 : Vol. 1862, nr 11, s. 2147-2157.
 • Artur Ostrzyżek, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Deficyty poznawcze a kliniczny obraz depresji u osób w podeszłym wieku po udarze mózgu, Cognitive deficits and clinical picture of depression in elderly patients after stroke, Hygeia Public Health, 2016 : T. 51, nr 3, s. 291-296.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Artur Ostrzyżek, Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Niemieckie Muzeum Higieny w Dreźnie) - impresje z odwiedzin, Deutsches Hygiene-Museum Dresden (German Hygiene Museum in Dresden) - impressions from the visit, Hygeia Public Health, 2016 : T. 51, nr 3, s. 297-301.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 10. Cheese - nowe oblicze heroiny, New methods of narcotization. Pt. 10. Cheese - new face of heroin, Probl. Hig. Epid., 2016 : T. 97, nr 1, s. 32-37.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 11. Captagon - narkotyk używany przez terrorystów, New methods of narcotization. Pt. 11. Captagon - drug used by terrorists, Probl. Hig. Epid., 2016 : T. 97, nr 2, s. 118-124.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 12. Khat - narkotyk nowy w Polsce, ale znany na Półwyspie Somalijskim od tysięcy lat, New methods of narcotization. Pt. 12. Khat - a new drug in Poland, but known on Horn of Africa for thousands of years, Probl. Hig. Epid., 2016 : T. 97, nr 3, s. 220-228. 
 • Beaty Ziemska, Jerzy T. Marcinkowski (red.), W trosce o poprawę stanu zdrowia pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Łódź, Oficyna Wydawnicza MA, 2016.  
 • Beata Bajurna, Anna Galęba, Jerzy T. Marcinkowski, A recognized value system among nurses working in Poland, Open J. Nursing, 2015 : Vol. 5, nr 1, s. 68-76. 
 • Anna Galęba, Jerzy T. Marcinkowski, Aesthetic medicine - a separate field of medicine, as a combination of many medical specialties, Open J. Nursing, 2015 : Vol. 5, nr 2, s. 158-162. 
 • Barbara Mulik, Jerzy T. Marcinkowski, Bezpieczeństwo zdrowotne wody, Water safety health, [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. [T. ] 2. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia, red. nauk.: Helena Marek, Andrzej Zduniak,  Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s. 69-81. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Czy przypadek odebrania władzy rodzicielskiej ciężko choremu somatycznie ojcu potwierdza opinię, że sądy rodzinne działają według zasady "lepsza najgorsza matka niż najlepszy ojciec", [w:] W drodze do brzegu życia. T. 13, pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2015, s. 130-133. 
 • Małgorzata Chochowska, Leszek Szostak, Jerzy T. Marcinkowski, Joanna Jutrzenka-Jesion.
 • Tytuł: Differential diagnosis between fibromyalgia syndrome and myofascial pain syndrome.
 • Czasopismo: J. Preclin. Clin. Res., 2015 : Vol. 9, nr 1, s. 82-86. 
 • Barbara Mulik, Jerzy T. Marcinkowski, Działalność Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody na rzecz ochrony źródeł wody, jako pierwszej bariery minimalizującej zagrożenia zdrowotne w systemach zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, Technol. Wody, 2015 : R. 7, nr 3 (41), s. 20-22.
 • Michal Mielcarek, Daniel Zielonka, Alisia Carnemolla, Jerzy T. Marcinkowski, Fabian Guidez, HDAC4 as a potential therapeutic target in neurodegenerative diseases: a summary of recent achievements, Front. Cell. Neurosci, 2015 : Vol. 9, art. 42, s. 1-9. 
 • Katarzyna Parafińska, Jerzy T. Marcinkowski, Izabela Zimoch, Identyfikacja zdarzeń niebezpiecznych i zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę, Hazardous events and hazard identification in water supply systems, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 2, s. 349-356. 
 • Barbara Mulik, Izabela Zimoch, Jerzy T. Marcinkowski, Konieczność zmian polskiego prawa dotyczącego zaopatrzenia w wodę w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia, Technol. Wody, 2015 : R. 7, nr 6 (44), s. 15-23. 
 • Małgorzata Pajączek, Jerzy T. Marcinkowski, Leczenie planowane poza granicami Polski. Cz. 2. Analiza wniosków o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju składanych na przestrzeni lat 2008-2014, Medical treatment abroad. Pt. 2. Analysis of requests for treatment or diagnostic tests abroad submitted between 2008-2014, Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 2, s. 343-348. 
 • Małgorzata Pajączek, Jerzy T. Marcinkowski, Leczenie planowane poza granicami Polski. Cz. 3. Pozyskiwanie przez pacjentów informacji na temat leczenia planowanego lub badań diagnostycznych poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu.
 • Tytuł angielski: Medical treatment abroad. Pt. 3. Obtaining information on scheduled treatment or diagnostic tests abroad by patients, with particular emphasis on Internet role, Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 3, s. 463-466.
 • Daniel Zielonka, Jerzy Sowiński, Stanisław Nowak, Anna Ciesielska, Jakub Moskal, Jerzy T. Marcinkowski, Melatonin and cortisol profiles in patients with pituitary tumors, Neurol. Neurochir. Pol., 2015 : Vol. 49, nr 1, s. 65-69. 
 • Hanna Giezowska, Jerzy T. Marcinkowski, Możliwości optymalizacji cytologicznych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w oparciu o analizę retrospektywną tych badań w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.
 • Tytuł angielski: Opportunities to optimize preventive Pap smear tests for early detection of cervical cancer based on retrospective analysis of these studies in the Zielona Gora Provincial Hospital., Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 1, s. 136-141. 
 • Małgorzata Leżnicka, Jerzy T. Marcinkowski, Tomasz J. Prycel, Możliwości współpracy służb medycyny pracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej, Possibilities for cooperation of occupational health services with local government units in implementation of health policy programs, Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 3, s. 532-536.
 • Małgorzata Chochowska, Joanna Klonowska, Rafał Ogrodowczyk, Jerzy T. Marcinkowski.
 • Tytuł: Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo - powięziowego. Cz. 1. Klasyfikacja, etiopatogeneza, kryteria diagnostyczne, Tension headache and myofascial pain syndrome. Pt. 1.Classification, pathogenesis, diagnostic criteria, Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 2, s. 283-287.
 • Małgorzata Chochowska, Rafał Ogrodowczyk, Joanna Klonowska, Jerzy T. Marcinkowski, Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Cz. 2. Leczenie niefarmakologiczne - uwalnianie punktów spustowych (terapia manualna), Tension headache and myofascial pain syndrome. Pt. 2. Drug-free treatment - trigger point release (manual therapy), Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 2, s. 288-293. 
 • Marek Motyka, Jerzy Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 5. Naswaj i Jenkem, New methods of narcotization. Pt. 5. Nasway and Jenkem, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 1, s. 17-21. 
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 6. Narkotyki hybrydowe: Whoonga i White Pipe, New methods of narcotization. Pt. 6. Hybrid drugs: Whoonga and White Pipe, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 1, s. 22-30.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 8. Napoje energetyzujące łączone z alkoholem, New methods of narcotization. Pt. 8. Energy drinks mixed with alcohol, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 4, s. 830-838. 
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 9. Skopolamina - nienowy lek wkomponowany w nowe preparaty stosowane w celach przestępczych: "oddech diabła", New method of narcotization. Pt. 9. Scopolamine - not a new drug used in new preparations applied in criminal activities: "Devil's breath", Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 4, s. 839-844.
 • Kamila Kocent, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski, Ocena jakości życia pacjentów dorosłych po leczeniu ortodontycznym. Rozprawa doktorska, Examining the quality of life in adult patients following orthodontic treatment. Doctoral dissertation, Poznań 2015.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Jakub Żbikowski, Polskie Towarzystwo Higieniczne - działalność w obszarze zdrowia publicznego w latach 1898-2014, Polish Society of Hygiene - activities in the area of public health between 1898-2014, Studium Vilnense A, 2015 : Vol. 12, s. 32-36. 
 • Anna Galęba, Beata Bajurna, Jerzy T. Marcinkowski, Mariola Gałązka, Professional burnout among doctors and nurses as a result of exposure to considerable stress at work, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 3, s. 547-551. 
 • Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec, Lena Krumlinde-Sundholm, Britt-Marie Zethraeus, Jerzy T. Marcinkowski, Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej - dla optymalizacji rehabilitacji, Dominant and assisting hand in diagnosis of a child with upper limb dysfunction - to optimize rehabilitation, Hygeia Public Health, 2015 : T. 50, nr 1, s. 21-25.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Wiola Żukiewicz-Sobczak, Krzysztof Wojtyła, Jerzy T. Marcinkowski, Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim - w opinii dzieci i ich rodziców, Nutrition of primary school children in Kalisz district - in children's and their parents' opinions, Probl. Hig. Epid., 2015 : T. 96, nr 1, s. 245-253.
 • Anna Galęba, Beata Bajurna, Jerzy T. Marcinkowski, The role of cosmetic gynecology treatments in women in perimenopausal period,  Open J. Nursing, 2015 : Vol. 5, nr 2, s. 153-157.
 • Anna Wawrzyniak, Beata Ziemska, Michalina Marcinkowska, Michał Michalak, Jerzy Marcinkowski, Występowanie osteoporozy wśród zdrowych dorosłych na przykładzie szczególnej populacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Osteoporosis in a population of healthy adults as exemplified by the staff of the Poznan University of Medical Sciences, [w:] VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. Kraków, 25-26.09.2015.
 • Barbara Mulik, Katarzyna Parafińska, Izabela Zimoch, Jerzy T. Marcinkowski, Zagrożenia zdrowotne związane z wodą przeznaczoną do spożycia w krajach o wysokim stopniu rozwoju, Health risks associated with drinking water in high developed countries, Technol. Wody, 2015 : R. 7, nr 2 (40), s. 52-59. 
 • Barbara Mulik, Katarzyna Parafińska, Izabela Zimoch, Jerzy T. Marcinkowski, Zagrożenia zdrowotne związane z wodą przeznaczoną do spożycia w krajach o wysokim stopniu rozwoju. Cz. 2. Europa, Health risks associated with drinking water in high developed countries. Pt. 2. Europe, Technol. Wody, 2015 : R. 7, nr 3 (41), s. 58-65.
 • Jerzy T. Marcinkowski, A foreword by the reviewer, [w:] Old age - a public health challenge. Selected issues, pod.red. Monika Zysnarska, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2014.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Cezary Wojtyła, Monika Urbaniak, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Andrzej Wojtyła, Julia Diatczyk, Aneta Klimberg, Krzysztof Piotrowski, Jerzy T. Marcinkowski, Alcohol consumption in Polish middle and high school pupils - has this rapidly increased during 2009-11, Ann. Agric. Environ. Med., 2014 : Vol. 21, nr 3, s. 552-556.
 • Anna Edbom-Kolarz, Jerzy T. Marcinkowski, Antonio Gaudí - geniusz architektury prozdrowotnej i prekursor ergonomii, Antonio Gaudí - the genius of health-oriented architecture and ergonomics precursor, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 2, s. 373-375, 
 • Beata Bajurna, Anna Galęba, Agata Szwarc, Dominika Petermichl, Jerzy T. Marcinkowski, Anxiety and fear that accompany women in pregnancy and in postpartum period, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 3, s. 543-548.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Krzysztof Wojtyła, Aneta Klimberg, Cezary Wojtyła, Andrzej Wojtyła, Danuta Samolczyk-Wanyura, Jerzy T. Marcinkowski, Assessing physical activity and sedentary lifestyle behaviours for children and adolescents living in a district of Poland. What are the key determinants for improving health?
 • Ann. Agric. Environ. Med., 2014 : Vol. 21, nr 3, s. 606-612. 
 • Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Jan Kłos, Jerzy T. Marcinkowski, Renata Adamek, Monika Zysnarska, Izabella Kara, Czy wśród studentów medycyny pojawia się moda na niepalenie? Porównanie wyników badań z lat 2000 i 2012, Is non-smoking becoming fashionable among medical students? Comparison of test results from 2000 and 2012, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 465-470.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Dlaczego będą zażywać? Cz. 3. Uwarunkowania sprzyjające dynamice zjawiska narkomanii, Why will they use drugs? Pt. 3. Conditions conductive to the dynamics of the drug phenomenon, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 243-249.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Dlaczego zażywają środki psychoaktywne? Cz. 2. Wybrane teorie uzależnień, Why to they use psychoactive drugs? Pt. 2. Selected theories of addiction, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 234-242.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Dlaczego zażywali środki psychoaktywne? Cz. 1. Rola i znaczenie środków psychoaktywnych w kulturze: od Pradziejów do początku XX wieku, Why did they use psychoactive drugs? Pt. 1. Role and importance of psychoactive substances in culture: from prehistory to early twentieth century, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 223-233. 
 • Marcin Wnuk, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Do existential variables mediate between religious-spiritual facets of functionality and psychological wellbeing, J. Relig. Health, 2014 : Vol. 53, nr 1, s. 56-67. 
 • Czesław Żaba, Jerzy T. Marcinkowski, Artur Teżyk, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Aleksander Mularski, Aneta Klimberg, Familial poisoning by phosphine, Int. J. Forensic Sci. Pathol., 2014, June, s. 1-4. 
 • Beata Bajurna, Anna Galęba, Patrycja Podhajna, Jerzy T. Marcinkowski, Health issues related to overweight and obesity problem among children and adolescents. Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 2, s. 239-243. 
 • Artur Ostrzyżek, Jerzy T. Marcinkowski, Jakość życia a doświadczanie schizofrenii, Quality of life and experience of schizophrenia, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 4, s. 679-684.
 • Anna Bajek, Jerzy T. Marcinkowski, Jadwiga Rzempowska, Kamila Gawłowicz, Kangurowanie - zalecany pierwszy bezpośredni kontakt ciała noworodka z ciałem matki, Kangaroo method - recommended first direct contact of newborn's body with mother's body,  Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 3, s. 417-420.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Daniel Zielonka, Czesław Żaba, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Kazuistyka sądowo-orzecznicza czy uogólniająca się tendencja w pozwach o błąd medyczny przeciwko oddziałom szpitalnym - na przykładzie stwardnienia rozsianego, Forensic casuistry or case law generalizing tendency of dozen cases of medical malpractice against a hospital branches - for example multiple sclerosis, Orzecz. Lek., 2014 : T. 9, nr 1, s. 28-31.
 • Jacek Szmalec, Agnieszka Paczkowska, Eszter Daróczy, Jerzy T. Marcinkowski, Konduktywna pedagogika - węgierska metoda Pető w rehabilitowaniu pacjentów z upośledzeniami ruchowymi o podłożu związanym z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, Conductive education - Hungarian method of Pető in rehabilitation of patients with mobility impairments associated with damage of central nervous system, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 4, s. 655-659.
 • Czesław Żaba, Jerzy T. Marcinkowski, Lekarz jako biegły sądowy i lekarz sądowy, [w:] Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej, pod red.: Czesława Żaby, Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2014, s. 216-224.
 • Anna Galęba, Beata Bajurna, Jerzy T. Marcinkowski, Maria D. Głowacka, Most common diseases and ailments of feet - prevention and treatment. P. 2, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 1, s. 62-68.
 • Anna Galęba, Beata Bajurna, Jerzy T. Marcinkowski, Maria D. Głowacka, Most common diseases and ailments of feet - prevention and treatment. Pt. 1., Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 1, s. 55-61.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 1. Leki dostępne bez recepty wykorzystywane w celach narkotycznych, New methods of narcotization. Pt. 1. Drugs available without a prescription used for psychoactive purposes, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 3, s. 504-511.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 2. Dezomorfina, Oxi, New methods opf narcotization. Pt. 2. Desomorphine, Oxi. Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 3, s. 512-517. 
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Nowe metody odurzania się. Cz. 3. Roślinne halucynogeny: bieluń i ayahuasca, New methods of narcotization. Pt. 3. Hallucinogenic plants: jimsonweed and ayahuasca. Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 4, s. 806-815. 
 • Marta Szkiela, Halina Worach-Kardas, Jerzy T. Marcinkowski, Nowotwór złośliwy piersi - epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, Breast cancer - epidemiology, risk factor, importance of primary and secondary prevention., Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 292-302. 
 • Angelika Kargulewicz, Marcin Wnuk, Jerzy Marcinkowski, Daniel Zielonka, Nutrients intake in patients with Huntington disease and its relevance to their nutritional status and disease's severity, Exp. Clin. Cardiol., 2014 : Vol. 20, nr 9, 4768-4789. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Aneta Klimberg, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Czesław Żaba, Ryszard Szozda, Obciążenia matki w sferze psychicznej i fizycznej w przypadkach sprawowania skrajnie trudnej opieki nad dzieckiem - niedostrzeganym problemem w orzecznictwie lekarskim, Orzecz. Lek., 2014: T.9, nr 1, s. 1-3. 
 • Angelika Michalczak, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Ocena skuteczności stosowania Masażu Shantali u niemowląt, Evaluation of the efficacy of Shantala Massage for infants, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 3, s. 501-506. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Aneta Klimberg, Czesław Żaba.Orzecznictwo lekarskie odnośnie zdolności świadka do składania zeznań przed sądem, Orzecz. Lek., 2014 : T. 9, nr 1, s. 32-36.
 • Problemy Higieny i Epidemiologii. Organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Kwart.,  Red. nacz.: Jerzy T. Marcinkowski. Sekr. red.: Aneta Klimberg. Red.: [m.in.] Andrzej Szkaradkiewicz (redaktor działu "Mikrobiologia"). Rada red.: [m.in.] Andrzej Szkaradkiewicz. Eksperci: [m.in.] Beata Bajurna, Alicja Krzyżaniak, Daniel Zielonka.
 • Adres wydawniczy: Łódź : Oficyna Wydawnicza MA
 • Rok: 2014 : T. 95 (nr 1-4), 995 s. 
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Rola czasu spędzanego w Internecie w liberalizacji postaw wobec środków psychoaktywnych wśród uczniów przemyskich szkół gimnazjalnych, Czasopismo: Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 3, s. 737-743. 
 • Daniel Zielonka, Izabela Piotrowska, Jerzy T. Marcinkowski, Michał Mielcarek, Skeletal muscle pathology in Huntington's disease, Front. Physiol., 2014 : Vol. 5, art. 380, [s. 1-5].
 • Marta Koch, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Skuteczność terapii pozaustrojową falą uderzeniową w leczeniu ostrogi piętowej, Efficacy of extracorporeal shock wave therapy in treatment of heel spurs, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 4, s. 838-844. 
 • Monika Urbaniak, Paulina Wojtyła-Buciora, Marek Posobkiewicz, Katarzyna Nowak-Ślusarz, Jerzy T. Marcinkowski, Status prawny Głównego Inspektora Sanitarnego, Legal status of Chief Sanitary Inspector, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 3, s. 405-412. 
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Używanie pochodnych konopi. Cz. 1. Nowy wymiar zjawiska, Use of cannabis and its derivatives. Pt. 1. A new dimension to the phenomenon.
 • Czasopismo: Probl. Hig. Epid.2014 : T. 95, nr 1, s. 14-20.
 • Marek Motyka, Jerzy T. Marcinkowski, Używanie pochodnych konopi. Cz. 2. Zastosowanie w medycynie vs. konsekwencje zdrowotne, Use of cannabis and its derivatives. Pt. 2. Their use in medicine vs. health consequences., Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 1, s. 21-27. 
 • Beata Bajurna, Anna Galęba, Patrycja Podhajna, Jerzy T. Marcinkowski, Various periods of obesity risk among children and adolescents, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 2, s. 244-248.
 • Monika Zysnarska, Lidia Jarmuż, Izabella Kara, Renata Adamek, Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Jan Kłos, Wiesław Kalupa, Tomasz Maksymiuk, Jerzy T. Marcinkowski.
 • Tytuł: Wybory w zakresie zachowań zdrowotnych dokonywane przez pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego, Probl. Hig. Epid., 2014 : T. 95, nr 2, s. 488-490.
 • Anna Bajek, Jadwiga Rzempowska, Kamila Gawłowicz, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju kręgowców wyższych, Importance of touch for proper development of higher vertebrates, Hygeia Public Health, 2014 : T. 49, nr 3, s. 421-424. 
 • Jolanta Krzysztoń-Russjan, Daniel Zielonka, Joanna Jackiewicz, Sylwia Kuśmirek, Irena Bubko, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Elżbieta L. Anuszewska.
 • Tytuł: A study of molecular changes relating to energy metabolism and cellular stress in people with Huntington's disease: looking for biomarkers, J. Bioenerg. Biomembr, 2013 : Vol. 45, nr 1-2, s. 71-85.
 • Ewa Zieliński, Andrzej Piotrowski, Bogumiła Kabata, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Analgetyczne postępowanie medyczne wśród chorych zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego - nieadekwatne do potrzeb pacjenta, Analgesic medical management among patients admitted to hospital emergency department - inadequate to the patient's needs, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 4, s. 566-570.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Andrzej Zarzycki, Anna Edbom-Kolarz, Anna Bajek, Aneta Klimberg, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Tomasz Kilarski, Zbigniew Lindner, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Czy oto rodzi się "nowoczesny człowiek" - niewrażliwy na śmierć najbliższych? Cz. 1. Pochówki z perspektywy historycznej, [w:] W drodze do brzegu życia. T. 11., pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Białystok, 2013, s. 407-420.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Andrzej Zarzycki, Anna Edbom-Kolarz, Anna Bajek, Aneta Klimberg, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Tomasz Kilarski, Zbigniew Lindner, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Czy oto rodzi się "nowoczesny człowiek" - niewrażliwy na śmierć najbliższych? Cz. 2. Pierwsza nekropolia królewskiego miasta Poznania.
 • Tytuł całości: [w:] W drodze do brzegu życia. T. 11., pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka,  Białystok 2013, s. 421-424
 • Leszek Szostak, Jerzy T. Marcinkowski, Czynnościowe dolegliwości bólowe kręgosłupa poważnym problemem zdrowia publicznego. Cz. 3. Mobilizacje uciskowe jako narzędzie badawcze i lecznicze w czynnościowych dolegliwościach bólowych kręgosłupa piersiowego, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 1, s. 103-110
 •  Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Jerzy T. Marcinkowski, Diagnoza potrzeb pacjenta hospicjum z punktu widzenia personelu medycznego oraz pacjentów - w świetle badań, [w:] W drodze do brzegu życia. T. 11., pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Białystok 2013, s. 149-157. 
 • Agnieszka Dyk-Duszyńska, Promotor: Jerzy T. Marcinkowski, Ekspozycja zawodowa pracowników medycznych na wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz ludzki wirus niedoboru odporności (HIV). Rozprawa doktorska,  Poznań 2013
 • Anna Edbom-Kolarz, Jerzy T. Marcinkowski, Fiksacja paracentralna (pozaplamkowa) i jej znaczenie dla rehabilitacji osób starszych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD), Probl. Hig. Epid., 2013: T. 94, nr 3, s. 419-427.
 • Daniel Zielonka, Jerzy T. Marcinkowski, Aneta J. Klimberg, Health policy and legal regulations concerning the functioning in society of individuals burdened with Huntington's disease and other rare diseases, J. Preclin. Clin. Res., 2013: Vol. 7, nr 1, s. 27-31.
 • Beata M. Gruber, Gabriela Kłaczkow, Małgorzata Jaworska, Jolanta Krzysztoń-Russjan, Elżbieta L. Anuszewska, Daniel Zielonka, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski.
 • Tytuł: Huntington' disease - imbalance of amino acid levels in plasma of patients and mutation carriers,  Ann. Agric. Environ. Med., 2013: Vol. 20, nr 4, s. 779-783.
 • Agnieszka Paczkowska, Jerzy T. Marcinkowski, Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego - niedocenianego problemu zdrowotnego, Essence of auditory processing disorder - an underestimated health problem, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 4, s. 396-399.
 • Marcin Wnuk, Jerzy T. Marcinkowski, Jakość życia w chorobach przewlekłych, Quality of life in chronic diseases, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 274-278.
 • Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Masaż tkanek głębokich - konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu, Deep tissue massage - necessary therapeutic approach to the growing epidemic of musculoskeletal diseases, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 3, s. 428-434. 
 • Jerzy T. Marcinkowski, Irena Galewska, Aneta Klimberg, Czesław Żaba, Medical, psychological and socio-economic aspects of people aged 90 years in Poland.
 • Tytuł całości: W: Čelovek, sem'â i obŝestvo: istoriâ i perspektivy razvitiâ. Materialy meždunarodnogo naučno-obrazovatel'nogo foruma. Krasnoârsk, 27-28 noâbrâ 2012 g. T. 4.
 • Adres wydawniczy: Krasnoârsk, 2013, s. 134-137.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Hanna Wiśniewska-Śliwińska, Aneta Klimberg, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Czesław Żaba, Ryszard Szozda, Mother's overloading in the mental and physical area in extremely difficult cases child care - invisible problem in medical certification, Fam. Health - the 21 Century, 2013, nr 4, [s. 1-6]. 
 • Paulina Tuchowska, Halina Worach-Kardas, Jerzy T. Marcinkowski, Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce - główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych, The most frequent malignant tumors in Poland - the main risk factors and opportunities to optimize preventive measures, Probl. Hig. Epid, 2013 : T. 94, nr 2, s. 166-171.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Aneta Klimberg, Andrzej Wojtyła, Małgorzata Goździewska, Krzysztof Wojtyła, Jacek Piątek, Cezary Wojtyła, Marian Sygit, Iwona Ignyś, Jerzy T. Marcinkowski, Nutrition-related health behaviours and prevalence of overweight and obesity among Polish children and adolescents, Ann. Agric. Environ. Med., 2013 : Vol. 20, nr 2, s. 332-340.
 • Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski, Juliusz Huber, Ocena skuteczności leczenia zachowawczego pacjenta z zespołem Haglunda - opis przypadku, Evaluation of the effectiveness of conservative treatment of the patient with Haglund's syndrome - a case report, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 1, s. 86-94.
 • Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Izabella Kara, Monika Zysnarska, Renata Adamek, Tomasz Maksymiuk, Palenie tytoniu i zażywanie środków narkotycznych wśród studentów poznańskich uczelni - analiza porównawcza, Tobacco smoking and consumption of narcotics among students of Poznan universities - a comparative analysis, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 4, s. 883-888.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Maria Marcinkowska, Elżbieta Dybowska, Urszula Piaszczyńska, Agnieszka Łysko, Poddawanie się seniorów z miasta Poznania bezpłatnym szczepieniom ochronnym przeciwko grypie, Participation of senior citizens of the city of Poznan in gratuitous preventive vaccinations against influenza, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 3, s. 555-561.
 • Daniel Zielonka, Jerzy T. Marcinkowski, Polish contribution to international studies of rare diseases in elderly people, an example of Huntington's disease, [w:] Čelovek, sem'â i obŝestvo: istoriâ i perspektivy razvitiâ. Materialy meždunarodnogo naučno-obrazovatel'nogo foruma. Krasnoârsk, 27-28 noâbrâ 2012 g. T. 4., Krasnoârsk 2013, s. 140-142.
 • Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg, Czesław Żaba, Polish specificity of making a will in the face of death - in the context of preparation of forensic-medical opinions, [w:] Čelovek, sem'â i obŝestvo: istoriâ i perspektivy razvitiâ. Materialy meždunarodnogo naučno-obrazovatel'nogo foruma. Krasnoârsk, 27-28 noâbrâ 2012 g. T. 4., Krasnoârsk, 2013, s. 138-139.
 • Problemy Higieny i Epidemiologii. Organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Kwart.
 • red. nacz.: Jerzy T. Marcinkowski, Łódź : Oficyna Wydawnicza MA, 2013 : T. 94 (nr 1-4).
 • Beata Ziemska, Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski, Psychosocial factors and health status of employees at the Poznan University of Medical Sciences, Ann. Agric. Environ. Med., 2013 : Vol. 20, nr 3, s. 539-543.
 • Paweł Zagożdżon, Emilia Kolarzyk, Jerzy T. Marcinkowski, Quality of life and social determinants of anxiolytics and hypnotics use in women in Poland: a population-based study, Int. J. Soc. Psychiatry, 2013 : Vol. 59, nr 3, s. 296-300.
 • Anna Edbom-Kolarz, Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Rehabilitacja optyczna osób starszych z centralnym ubytkiem w polu widzenia, Optical rehabilitation of elderly people with central visual field loss, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 1, s. 9-15. 
 • Marcin Wnuk, Jerzy T. Marcinkowski, Barbara Purandare, Skłonność do przebaczania a satysfakcja z życia studentów - moderacyjna rola płci, Tendency towards forgiveness vs. students' life satisfaction - gender as a moderator between forgiveness and life satisfaction, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 1, s. 51-55. 
 • Małgorzata Babiak, Jadwiga Babiak, Agnieszka Bączkiewicz, Jerzy T. Marcinkowski, Stan higieny jamy ustnej dzieci leczonych stałymi i ruchomymi aparatami ortodontycznymi, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 4, s. 889-892.
 • Marcin Wnuk, Barbara Purandare, Jerzy T. Marcinkowski, Struktura spożycia alkoholu w Polsce w ujęciu historycznym, Structure of alcohol consumption in Poland in a historical perspective, Probl. Hig. Epid., 2013 : T. 94, nr 3, s. 446-450. 
 • Anna Edbom-Kolarz, Jerzy T. Marcinkowski, Szwedzki model rehabilitacji chorych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD) i jego ocena przez pacjentów, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 4, s. 462-474.
 • Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Tanatos merda ogonem - zjawisko uczłowieczania zwierząt w kulturze na przykładzie tradycji funeralnych, W drodze do brzegu życia. T. 11., pod red.: Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, Białystok 2013, s. 425-440 
 •  Marzena Wyganowska-Świątkowska, Anna K. Szkaradkiewicz, Tomasz M. Karpiński, Jerzy T. Marcinkowski, The evaluation of enamel matrix derivative on subgingival microbial environment in non-surgical periodontal therapy, Ann. Agric. Environ. Med, 2013 : Vol. 20, nr 3, s. 431-435.
 • Daniel Zielonka, Johan Marinus, Raymund A.C. Ross, Giuseppe De Michele, Stefano Di Donato, Hein Putter, Jerzy Marcinkowski, Ferdinando Squitieri, Anna Rita Bentivoglio, G. Bernhard Landwehrmeyer, The influence of gender on phenotype and disease progression in patients with Huntington's disease, Parkinsonism Relat. Disord.,  2013 : Vol. 19, nr 2, s. 192-197.
 • Małgorzata Pikala, Marek Bryła, Jerzy T. Marcinkowski, Irena Maniecka-Bryła, Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne umieralności w Polsce, Socioeconomic determinants of mortality in Poland, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 1, s. 35-39.
 • Paulina Wojtyła-Buciora, Elżbieta Chrzanowska, Jerzy T. Marcinkowski, Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w zakładach opieki zdrowotnej oraz budynkach użyteczności publicznej, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 327-332.
 • Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski.
 • Tytuł: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego, jako przyczyna zespołów bólowych kręgosłupa, [w:] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym "Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa - ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych". [Poznań], 8-9 III 2013,  s. 34-35.
 • Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Znaczenie dotyku w medycynie - na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. 1. Wrażliwość dotyku, jej doskonalenie i obiektywizacja, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 262-268.
 • Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Znaczenie dotyku w medycynie - na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. 2. Dotyk jako czynnik terapeutyczny i kod kulturowy, Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 269-273.

Tematy prac badawczych:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne, prozdrowotny styl życia, woda, choroba Huntingtona, zwyrodnienie plamki żółtej, rehabilitacja narządu wzroku, terapia manualna, orzecznictwo lekarskie, orzecznictwo sądowo-lekarskie, medycyna sądowa

Nazwy projektów badawczych:

 • Współorganizacja w Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu krajowego ośrodka European Huntington’s Disease Network (EHDN), którym kieruje adiunkt Zakładu Higieny dr med. Daniel Zielonka – specjalista neurolog.

  European Huntington’s Disease Network (EHDN) to organizacja skupiająca lekarzy, naukowców i pacjentów zainteresowanych badaniami nad chorobą Huntingtona (HD), ale również zespołami przypominającymi klinicznie HD i innymi chorobami neurologicznymi, których dziedziczenie warunkowane jest mutacją dynamiczną. Organizacja ta na terytorium większości państw Unii Europejskiej oraz w państwach stowarzyszonych, tj. Norwegia i Szwajcaria, prowadzi szczegółowo zaprojektowane nowoczesne badania epidemiologiczne z użyciem m.in. wyrafinowanego programu komputerowego. Dlatego badania EHDN mogą stanowić wzorzec dla badań epidemiologicznych.

  Celem EHDN jest dokładne poznanie przebiegu klinicznego HD, wykrycie przyczynowej terapii HD, a do chwili jej wykrycia poprawa jakości życia pacjentów HD za pomocą terapii objawowej. EHDN jest to organizacja naukowa, niedochodowa, finansowana głównie przez amerykańską fundację CHDI. EHDN prowadzi wiele projektów badawczych, w tym główny projekt „REGISTRY”, obejmujący wszystkie państwa członkowskie. Jest to obserwacyjny, długoetapowy projekt badawczy dla pacjentów z HD i nosicieli mutacji warunkującej tę chorobę, stanowiący niejako rejestr pacjentów i osób z grupy ryzyka. Służy on poznaniu naturalnego przebiegu HD i stanowi punkt wyjścia do prowadzenia innych projektów badawczych oraz prób terapeutycznych nowych leków. W programie badawczym „REGISTRY” pacjenci są oceniani w różnych skalach oceny HD, w tym w Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS); jest od nich pobierana krew na badania biomarkerów, hodowlę komórek oraz badanie genetyczne w kierunku obecności mutacji w genie IT-15. Jest również pobierany mocz, celem wykrycia biomarkerów HD. Badanie pacjenta jest powtarzane corocznie lub częściej, a pacjent jest zobligowany do wizyt w ośrodku EHDN co najmniej raz do roku. EHDN rozpoczęła działalność na terenie Polski w 2007 r. Obecnie na terenie Polski działa sześć ośrodków przyjmujących i badających pacjentów z rozpoznaną HD oraz pacjentów z grupy ryzyka HD. Adresy ośrodków, do których pacjenci mogą się zgłaszać, znajdują się w Internecie na stronie: https://www.eurohd.net/html/network/locations/poland. Mentorem EHDN w Polsce jest dr hab. Jarosław Sławek. Członkiem Komitetu Sterującego Projektu Badawczego „REGISTRY” jest prof. dr hab. Jacek Zaremba. Ośrodkiem Koordynującym EHDN jest ośrodek w Poznaniu. Koordynatorem EHDN w Polsce jest dr med. Daniel Zielonka.

  Uczestniczyłem, po zdaniu testu (DIM20 CIBIC-plus Certification Test), w badaniach HORIZON – CIBIS/CIBIC-plus – DIM20: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Safety and Efficacy Study nad lekiem Dimebon wśród pacjentów lekką do umiarkowanej postacią kliniczną choroby Huntingtona – jako niezależny badacz (Independent Rater).

 • 31 marca 2017 r., Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, panel ekspertów w sprawie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
 • Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, 21.04.2017, Warszawa: „Badania kliniczne i rola czynników środowiskowych w chorobie Huntingtona”
 • XXI International Conference on "The science and quality of life" and Symposium "Vilnius region: past, present, future". Vilnius, Lithuania, 29 June - 2 July 2017; “The glories and shadows of the retired professor of medicine”.

Wykładane przedmioty

 • higiena