prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki

Wydział Medyczny

j.wysocki@lazarski.edu.pl

Profil naukowy

Lekarz, otolaryngolog

 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1988). Doktoryzował się na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (1995). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (2002). Tytuł profesora nauk medycznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2011).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Wykładane przedmioty:

 • Anatomia

Obszary badawcze

 • Anatomia prawidłowa człowieka, anatomia porównawcza, medycyna, otolaryngologia

Działalność zawodowa i społeczna

 • Wolontariusz Straży dla Zwierząt w Polsce (od 2012)

Działalność naukowa

Tematy prac badawczych:

 • Anatomia prawidłowa, anatomia porównawcza, kość skroniowa, narząd słuchu i równowagi, medycyna, otolaryngologia, obturacyjny bezdech senny

Nazwy projektów badawczych:

 • Zastosowanie wszczepów wewnątrzślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, 1993-1994, główny wykonawca, źródło finansowania: grant Komitetu Badań Naukowych 4S40302504
 • Ocena możliwości wykonania częściowej labiryntektomii z zachowaniem słuchu, 2000-2002, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych nr 4P05C04518
 • Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego, 2015 - 2018, główny wykonawca, źródło finansowania: grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 244803
 • 74 doniesienia zjazdowe na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Zespołowa Nagroda I Stopnia Rektora AM w Warszawie (2007)
 • Indywidualna Nagroda III Stopnia Rektora AM (2006)
 • Nagroda imienia prof. Jana Miodońskiego (przyznawana przez PTOL) (1996)
 • Nagroda Fundacji Homo-homini (1994)

 

 

 • Wykład na temat: Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego na konferencji organizowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatytułowanej: Funkcja a Struktura - czynnościowe obrazowanie mózgu (2006)
 • Anatomia topograficzna kości skroniowej i sąsiedztwa – Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki; I i II Krajowa Konferencja – prof. R. Krajewski, (1999, 2001)
 • Anatomia topograficzna kości skroniowej. Kurs Otochirurgii – Klinika Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, prof. Kazimierz Niemczyk, (1998)
 • Anatomia narządu słuchu, równowagi, mowy. Kursy w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy specjalistów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. Henryk Skarżyński, 12-krotnie