Skip to main content
dr Jarosław Neneman

dr Jarosław Neneman

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dyżur:

 • Środa 16:40-17:30 p.610

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1988). Doktoryzował się w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego (1997). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2008 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. 

Obszary badawcze

 • mikroekonomia, teoria i praktyka polityki podatkowej

Działalność zawodowa i społeczna

 • Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za legislację i politykę podatkową (2004-2005, 2006, 2014-2015)
 • Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)
 • Społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu (2010-2014)
 • Ministerstwo Finansów, doradca ministra, szef gabinetu ministra (2003-2004)

Działalność naukowa

 • Neneman, Jarosław; Kronenberg, Jakub, Opodatkowanie eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na gospodarkę w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 2016, nr 5, s. 41-60.
 • Neneman, Jarosław, Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?, "Samorząd Terytorialny", 2015, nr 1-2, s. 54-62.
 • Neneman, Jarosław; Swianiewicz, Paweł, Co PIT komunalny znaczy dla finansów samorządowych?, "Finanse Komunalne", 2014, 1-2, s. 80-91
 • Swaniewicz, Paweł; Neneman, Jarosław; Łukomska, Julita, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne", 2013, nr 7-8, s. 25-50.

Tematy prac badawczych:

 • polityka fiskalna, polityka podatkowa

Nazwy projektów badawczych:

 • Wpływ wybranych rozwiązań fiskalnych na realizację Narodowego Programu Zdrowia w zakresie zwalczania próchnicy w Polsce