dr Jan Wąsik

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dyżur:

 • Środa 14:30-15:30 s.13
 • Niedziela 12:20-13:20 p.11
  (w weekendy zjazdowe EiZ)

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej (1982). Doktoryzował się na Wydziale Planowania Strategicznego (Instytut Logistyki i Ekonomiki) Akademii Obrony Narodowej (2003). Wykładowca na kierunku: na Finanse i Rachunkowość. 
 • Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Ekonomi i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Działalność zawodowa i społeczna

 • Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych świadectwo kwalifikacyjne nr 7225/98 wydane przez Ministra Finansów.
 • Dyplom głównego księgowego wydany przez Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu „POLBI”
 • pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej (od 2002 roku)

Działalność naukowa

 • Wąsik Jan, Systemy informatyczne w rachunkowości, jako narzędzie generowania rzetelnych informacji dla decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe ALMAMER nr 2(66) 2012 ss. 203-225.
 • Wąsik Jan, Działalność jednostek budżetowych w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe Uczelni warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie nr 37/2012 ss. 141- 167.
 • Wąsik Jan, Wydatki budżetowe a koszty realizacji zadań w budżecie zadaniowym. W pracy zbiorowej pt.: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, pod redakcją naukowa Barbary Woźniak, Marty Postuły. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012r.
 • Wąsik Jan, Doskonalenie systemu rachunkowości jako istotna przesłanka reformy finansów publicznych w pracy zbiorowej pt. Kryzys finansów publicznych przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, pod redakcją naukową Leokadii Oręziak, i Dariusza Rosatiego, Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego 2013.