Skip to main content

dr Jarosław Olesiak

Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

Filozof

 • Absolwent Columbia University (1985). Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002). Wykładowca na kierunku prawo Uczelni Łazarskiego.
 • Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • filozofia Arystotelesa, metafizyka, filozofia natury, etyka, fenomenologia

Działalność naukowa

 • Olesiak, Jarosław, Bacon’s notion of form, Zeszyty Naukowe 28, W kręgu muzyki i myśli humanistycznej, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 1993
 • Olesiak, Jarosław, Three kinds of friendship in Aristotle”, Proceedings of the First Cracow-Tilburg Seminar on Political Philosophy, History of Philosophy & Philosophy of Science, Tilburg University, 2000
 • Olesiak, Jarosław, Husserl on the constitution of Generalities, Reports on Philosophy. Kraków, 2004
 • Olesiak, Jarosław, The Ontological Status of Judgments: Husserl vs. Kant, Kant wobec problemów współczesnego świata. Kraków, 2006
 • Olesiak, Jarosław, Knowledge and opinion in Aristotle, Diametros, 2011
 • Olesiak, Jarosław, Nature and necessity in Aristotle’s Physics, Studia Philosophiae Christianae, 2015
 • Olesiak, Jarosław, The ‘logic’ of Aristotlelian causality. An analysis of the genesis of artifacts, Roczniki Filozoficzne, 2015
 • Olesiak, Jarosław, Necessity and the physicalist account in Aristotle’s Physics. Olesiak, Jarosław, Difficulties with the rainfall example, Diametros, 2015.
 • Olesiak, Jarosław,  Introduction to phenomenology, Book Review of Robert Sokolowski: Introduction to Phenomenology. Cambridge University Press, 2000. Kwartalnik Filozoficzny, 31.1, 2003
 • Referat podczas konferencji “Dziedzictwo greckie we współczesności”, 24-25 stycznia 2003 roku, Kraków
 • Referat podczas Eighth Polish Philosophical Congress, 15-20 września 2008 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Kant wobec problemów współczesnego”, 21-23 maja 2004 roku, Kraków
 • Referat podczas “Sixth European Congress of Analytic Philosophy”, 21-26 sierpnia 2008 roku, Kraków
 • Brał udział w konkferencji, 6 września 2016 roku, Warszawa