prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

Wydział Medyczny

janusz.szemraj@lazarski.pl

Profil naukowy

Biolog molekularny, mikrobiolog

 • Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1980). Doktoryzował się w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2014).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Wykładane przedmioty:

 • Biologia molekularna

Obszary badawcze

 • Molekularne podłoże chorób cywilizacyjnych: nowotworowych, zakrzepowo-zatorowych, otępiennych; konstrukcja i analiza właściwości biologicznych leków: przeciwzakrzepowych, przeciwnowotworowych

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN (2012-2020)
 • Członek Senackiej Komisji do Spraw Wydawnictw (2004-2008)
 • Członek Senackiej Komisji do Spraw Nauki U.M w Łodzi (2016-2020)

Działalność naukowa

 • The Relationship Between Single-Nucleotide Polymorphisms, the Expression of DNA Damage Response Genes, and Hepatocellular Carcinoma in a Polish Population. Krupa R, Czarny P, Wigner P, Wozny J, Jablkowski M, Kordek R, Szemraj J, Sliwinski T.DNA Cell Biol. 2017 Jun 9. doi: 10.1089/dna.2017.3664.
 • The Influence of Hepatitis C Virus Therapy on the DNA Base Excision Repair System of Peripheral Blood Mononuclear Cells.Czarny P, Merecz-Sadowska A, Majchrzak K, Jabłkowski M, Szemraj J, Śliwiński T, Karwowski B.DNA Cell Biol. 2017 Jun 1. doi: 10.1089/dna.2017.3653.
 • Glioblastoma-derived cells in vitro unveil the spectrum of drug resistance capabilty - comparative study of tumour chemosensitivity in different culture systems.Witusik-Perkowska M, Zakrzewska M, Sikorska B, Papierz W, Jaskolski DJ, Szemraj J, Liberski PP.Biosci Rep. 2017 May 18. pii: BSR20170058. doi: 10.1042/BSR20170058.
 • The importance of TCF4 gene in the etiology of recurrent depressive disorders.Mossakowska-Wójcik J, Orzechowska A, Talarowska M, Szemraj J, Gałecki P.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Mar 21. pii: S0278-5846(17)30075-1. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.03.014.
 • Is p53 Involved in Tissue-Specific Insulin Resistance Formation? Strycharz J, Drzewoski J, Szemraj J, Sliwinska A.Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017:9270549. doi: 10.1155/2017/9270549.
 • Antibacterial, Anti-Inflammatory, Antioxidant, and Antiproliferative Properties of Essential Oils from Hairy and Normal Roots of Leonurus sibiricus L. and Their Chemical Composition. Sitarek P, Rijo P, Garcia C, Skała E, Kalemba D, Białas AJ, Szemraj J, Pytel D, Toma M, Wysokińska H, Śliwiński T. Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017:7384061. doi: 10.1155/2017/7384061.
 • Angiotensin-converting enzyme inhibitors attenuate propofol-induced pro-oxidative and antifibrinolytic effect in human endothelial cells. Wojewodzka-Zelezniakowicz M, Gromotowicz-Poplawska A, Kisiel W, Konarzewska E, Szemraj J, Ladny JR, Chabielska E.J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2017 Jan;18(1):1470320316687197. doi: 10.1177/1470320316687197.
 • The Essential Oils of Rhaponticum carthamoides Hairy Roots and Roots of Soil-Grown Plants: Chemical Composition and Antimicrobial, Anti-Inflammatory, and Antioxidant Activities.Skała E, Rijo P, Garcia C, Sitarek P, Kalemba D, Toma M, Szemraj J, Pytel D, Wysokińska H, Śliwiński T.Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:8505384. doi: 10.1155/2016/8505384.
 • The significance of microRNAs in the course of rDD. Bobińska K, Szemraj J, Mossakowska-Wójcik J, Gałecki P, Talarowska M.Pharmacol Rep. 2017 Apr;69(2):206-212. doi: 10.1016/j.pharep.2016.10.010.
 • Transformed Root Extract of Leonurus sibiricus Induces Apoptosis through Intrinsic and Extrinsic Pathways in Various Grades of Human Glioma Cells.Sitarek P, Skała E, Toma M, Wielanek M, Szemraj J, Skorski T, Białas AJ, Sakowicz T, Kowalczyk T, Radek M, Wysokińska H, Śliwiński T.Pathol Oncol Res. 2017 Jul; 23(3):679-687. doi: 10.1007/s12253-016-0170-6.
 • Expression of MMP9, SERPINE1 and miR-134 as prognostic factors in esophageal cancer.
 • Klimczak-Bitner AA, Kordek R, Bitner J, Musiał J, Szemraj J.Oncol Lett. 2016 Nov;12(5):4133-4138.
 • Single-Nucleotide Polymorphisms of Genes Involved in Repair of Oxidative DNA Damage and the Risk of Recurrent Depressive Disorder. Czarny P, Kwiatkowski D, Toma M, Gałecki P, Orzechowska A, Bobińska K, Bielecka-Kowalska A, Szemraj J, Berk M, Anderson G, Śliwiński T.Med Sci Monit. 2016 Nov 20;22:4455-4474.
 • Characterizing polyubiquitinated forms of the neurodegenerative ubiquitin mutant UBB+1.Chojnacki M, Zhang D, Talarowska M, Gałecki P, Szemraj J, Fushman D, Nakasone MA. FEBS Lett. 2016 Dec;590(24):4573-4585. doi: 10.1002/1873-3468.12484.
 • Inhibition of human glioma cell proliferation by altered Bax/Bcl-2-p53 expression and apoptosis induction by Rhaponticum carthamoides extracts from transformed and normal roots.Skała E, Sitarek P, Toma M, Szemraj J, Radek M, Nieborowska-Skorska M, Skorski T, Wysokińska H, Śliwiński T.J Pharm Pharmacol. 2016 Nov;68(11):1454-1464. doi: 10.1111/jphp.12619.
 • Haloperidol, but not olanzapine, may affect expression of PER1 and CRY1 genes in human glioblastoma cell line.Mokros Ł, Karbownik MS, Nowakowska-Domagała K, Szemraj J, Wieteska Ł, Woźniak K, Witusik A, Antczak A, Pietras T.Biol Rhythm Res. 2016 Nov 1;47(6):865-871. 1.
 • PARP1 inhibitor olaparib (Lynparza) exerts synthetic lethal effect against ligase 4-deficient melanomas.Czyż M, Toma M, Gajos-Michniewicz A, Majchrzak K, Hoser G, Szemraj J, Nieborowska-Skorska M, Cheng P, Gritsyuk D, Levesque M, Dummer R, Sliwinski T, Skorski T.Oncotarget. 2016 Nov 15;7(46):75551-75560. doi: 10.18632/oncotarget.12270.
 • The levels of 7,8-dihydrodeoxyguanosine (8-oxoG) and 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) - A potential diagnostic biomarkers of Alzheimer's disease. Sliwinska A, Kwiatkowski D, Czarny P, Toma M, Wigner P, Drzewoski J, Fabianowska-Majewska K, Szemraj J, Maes M, Galecki P, Sliwinski T.J Neurol Sci. 2016 Sep 15;368:155-9. doi: 10.1016/j.jns.2016.07.008.
 • Role of MMP-2, MMP-7, MMP-9 and TIMP-2 in the development of recurrent depressive disorder.Bobińska K, Szemraj J, Czarny P, Gałecki P.J Affect Disord. 2016 Nov 15;205:119-129. doi: 10.1016/j.jad.2016.03.068.
 • Polymorphisms of iodothyronine deiodinases (DIO1, DIO3) genes are not associated with recurrent depressive disorder.Gałecka E, Talarowska M, Maes M, Su KP, Górski P, Szemraj J.Pharmacol Rep. 2016 Oct;68(5):913-7. doi: 10.1016/j.pharep.2016.04.019.
 • Impact of Single Nucleotide Polymorphisms of Base Excision Repair Genes on DNA Damage and Efficiency of DNA Repair in Recurrent Depression Disorder.Czarny P, Kwiatkowski D, Toma M, Kubiak J, Sliwinska A, Talarowska M, Szemraj J, Maes M, Galecki P, Sliwinski T.Mol Neurobiol. 2016 Jun 21.

Tematy prac badawczych:

 • Choroby cywilizacyjne, leki przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe, komórki macierzyste, diagnostyka molekularna chorób

Nazwy projektów badawczych:

 • The role of epigenetic changes and p53 in visceral adipose tissue in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, kierownik grantu, 2015-2018, grant Narodowego Centrum Nauki 2015/17/B/NZ7/03019, Opus
 • Analysis of antioxidative potential of proteins immobilized on nanoparticles. Study in vitro, in vivo, kierownik grantu, 2013-2016, grant Narodowego Centrum Nauki 2013/09/B/NZ7/01019, Opus
 • MlekPlus Innovative dairy products in the prevention and mitigation of the effects of diabetes type II, wykonawca, 2013-2016, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzheimera, 2013-2015, główny wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki, Opus
 • Analiza ekspresji wybranych genów, próba korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów z pierwotnymi nowotworami wątroby- czynnik prognostyczny, rokowniczy, 2013-2015, kierownik grantu, grant Narodowego Centrum Nauki, Opus
 • Wpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny na stres oksydacyjny oraz wybrane parametry procesów zapalnych w zaburzeniach depresyjnych nawracających, 2013-2015, główny wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki, Opus
 • Badania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty, 2013-2015, główny wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki, Opus
 • Ocena aktywności nowych modułów addycyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn (Projekt badawczy własny), 2011-2013, kierownik, grant Narodowego Centrum Nauki (NN 405 675340), Opus
 • Molekularne podłoże zwyrodnienia plamki ocznej związanej z wiekiem (AMD) (Projekt badawczy własny), 2011-2013, główny wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki (NN402591340), Opus
 • Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn (Projekt badawczy własny) 2011-2013, główny wykonawca, Grant Fundacji na rzecz wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny Polpharma
 • Badanie wybranych czynników oporności wrodzonej u pacjentów z intensywnej terapii. (Projekt badawczy własny), 2010-2012, wykonawca, grant MNiI (N 40235 34 38)
 • Biologiczne i psychiatryczno-psychologiczne wyznaczniki stresu u pilotów i personelu latającego w trakcie misji poza granicami kraju (Projekt badawczy własny), 2010-2012 - główny wykonawca, grant MNiI (O N402 312138)
 • Analiza ekspresji metaloproteaz, ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kosci w progresji choroby nowotworowej (Projekt badawczy własny), 2010-2012, kierownik grantu, grant MNiI (N N402 350838)
 • Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER): OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kata (Projekt badawczy własny), 2010-2012, wykonawca, Grant MNiI (N N402 375838)
 • Mechanizm prozakrzepowego działania aldosteronu u szczurów z cukrzycą (Projekt badawczy własny), 2010-2012, wykonawca, Grant MNiI (N N405 627938)
 • Wykorzystanie technologii wprowadzania siRNA do komórek za pośrednictwem odziaływania z receptorem błonowym w leczeniu choroby Alzhaimera (Projekt badawczy własny), 2009-2011, główny wykonawca, grant MNiI (NM 405 27 45 37)
 • Ocena właściwości chemoprewencyjnych związków polifenolowych wyizolowanych z roślin jadalnych i leczniczych,(Projekt badawczy własny), 2008-2010, wykonawca, grant MNiI (NM 312 357 434)
 • Miejscowa synteza, mechanizmy jej regulacji oraz zmiany ekspresji wybranych lektyn i proteazy serynowej MASP-2 w nowotworach jajnika (Projekt badawczy własny), 2008-2011, głowny wykonawca, grant MNiI (NN 401021035)
 • Profil ekspresji i mutacje genów mikroRNA - znaczenie patogenetyczne i rokownicze w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej (Projekt badawczy własny), 2008-2011, głowny wykonawca, grant MNiI (NN 402178334)
 • Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych (Projekt badawczy własny), 2007-2009, kierownik grantu, grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny
 • Wpływ DNAzymów i siRNA dla podjednostki 1 receptorów integrynowych oraz metaloproteinazy 7 na procesy angiogenezy i przerzutowania (Projekt badawczy własny) 2007-2009, głowny wykonawca, grant MNiI (NM 401-121733)
 • Regulacja ekspresji genów wybranych czynników układu fibrynolitycznego przez tlenek azotu (Projekt badawczy własny), 2005-2008, kierownik grantu, grant Komitetu Badań Naukowych 2P05A 14129
 • Komórkowy biosensor stresu oksydacyjnego- opracowanie i walidacja (Projekt badawczy własny), 2005-2008, wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych P04B
 • Zaburzenia syntezy i aktywności proteaz serynowych MASP oraz innych czynników lektynowej drogi aktywacji dopełniacza jako przyczyna zwiększonej podatności na niektóre choroby (Projekt badawczy własny), 2005-2008, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 2P05A
 • Mechanizm aktywacji integryn przez białkową izomerazę wiązań disiarczkowych (PDI) (Projekt badawczy własny), 2003-2006, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych
 • Synteza i aktywność lektyny wiążącej mannozę (MBL) w przebiegu chemioterapii chorych na raka jajnika (Projekt badawczy własny), 2003-2006, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 3P05A 025 24
 • Badania farmakodynamicznych i biochemicznych właściwości rekombinowanych czynników trombolityczno - przeciwzakrzepowych nowej generacji, 2002-2004, kierownik, grant Komitetu Badań Naukowych 6P05A 111 21
 • Mechanizm regulacji ekspresji inhibitora aktywatora plazminogenu typu (PAI-I ) przez tlenek NO w komórkach śródbłonka, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 6P0 4A 06620
 • Synteza pochodnych pirymidynowych i ich zastosowanie w modulowaniu aktywności syntezy tymidylanowej, (Projekt badawczy własny), 2001-2004, wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 4T09B 03822
 • Niedobory białka wiążącego mannozę (MBL) i ich znaczenie w odporności przeciwzakaźnej u dzieci, 2001-2003, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 4 P05E 127 19
 • Uzyskanie roślin transgenicznych wykazujących ekspresje stafylokinazy, 2001-2003 - główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 5PO5A 055675
 • Grant KBN Badanie molekularnych mechanizmów pozagenowego oddziaływania neuroaktywnych steroidow z plazmatyczna Ca ATPaza w komórkach PC12, 2001- 2003, główny wykonawca grantu, grant Komitetu Badań Naukowych 6PO5A06119
 • Wpływ czynników fizykochemicznych na immunoreaktywność białek mąki (Grant badawczy własny) 2000-2003, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 6PO6G 04920
 • Konstrukcja rekombinowanego białka hybrydowego o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych w celu poznania biochemicznych uwarunkowań trombolizy zakrzepów wewnątrznaczyniowych, 1998-2001, kierownik grantu, grant Komitetu Badań Naukowych 6PO4B02014
 • Ocena zmian poziomu replikacji wirusa zapalenia watroby typu B w przebiegu przewleklego zapalenia wątroby i analiza czynników wpływających na trwalość intermediatu replikującego, 1998-2001, główny wykonawca, grant Komitetu Badań Naukowych 4PO5A09415
 • 300 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Stypendysta M.D.Anderson Cancer Center University of Texas, Department Carcinogenesis Houston (1993-1996)
 • Stypendysta M.D.Anderson Cancer Center University of Texas, Department Molecular Cytogenetic of Cancer Houston (1996-1997)
 • Stypendysta AMC.Cancer Research Center University of Colorado (2000, 2001)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M. (2016, 2015, 2014, 2013)
 • Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia (2013)
 • Nagroda zespołowa Rektora A. M. (2007)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M (2012)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora U.M (2012)
 • Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia (2011)
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora U.M (2010)
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora U.M (2010, 2009)
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora U.M. (2007)
 • Nagroda indywidualna Prezydenta Miasta Łodzi (2007)
 • Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia (2006)
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora U.M (2005)
 • Nagroda dydaktyczna Rektora A. M. (1989)
 • Nagroda naukowa Sekretarza PAN (1982)