dr Jan Grzymski

Adiunkt
Sekretarz Katedry Badań nad Polityką

Wydział Ekonomii i Zarządzania

jangrzymski@gmail.com

Dyżur:

 • Czwartek 12:30-13:20 p.606

Profil naukowy

Politolog

 • Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Doktoryzował się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Wykładowca na kierunku stosunki międzynarodowe w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • krytyczne studia europejskie, antropologia polityczna, tożsamość europejska, granice Europy, metodologia nauk politycznych

Działalność zawodowa i społeczna

Działalność naukowa

 • Grzymski, Jan, Europe's borders and neighbourhood : governmentality and identity, "CBU International Conference Proceedings", 2018, Vol. 6, s. 589-594.
 • Grzymski, Jan, "Europa wyobrażona. Język i interpretacje", "Sprawy Międzynarodowe", 2018, nr. 2 (71), s. 105-123.
 • Grzymski, Jan, „Civil Society as a jargon: Central European experience of civic activity after 1989", w: „Understanding Central Europe" pod red. M. Moskalewicz, W. Przybylski, New York : Routledge BASEES Series on Russian and East European Studies, 2018, s. 318-326.
 • Grzymski, Jan, „Granice Europy w wyobrażeniach i praktykach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego", „Przegląd Europejski", 2017, nr. 3 (45), s. 59-76.
 • Grzymski, Jan, „Przemiany uniwersytetu w ramach „kultury audytu”. Przyczynek do studium relacji władzy i form kontroli nad nauką oraz szkolnictwem wyższym", „Studia Politologiczne", 2017, nr. 46, s. 198-218.
 • Grzymski, Jan, Kassner, Maciej, O pożytkach i szkodliwości filozofii nauki dla politologii. Uwagi na marginesie „Odnowy teorii społecznej i politycznej” Richarda J. Bernsteina, „Studia Politologiczne", 2017, nr. 46, s. 135-156.
 • Grzymski, Jan, Kassner, Maciej, „Gra peryferyjnością. W poszukiwaniu autonomii badawczej" „e-Politikon", 2017, nr. 22, s. 74-95.
 • Grzymski, Jan, „Wszechobecność władzy i postawa krytyczna. Inspiracje myślą Michela Foucaulta dla politologii", „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 2017, nr. 54, s. 85-98.
 • Grzymski, Jan, „Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej", Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 244 s.
 • Bernstein, Richard J., „Odnowa teorii społecznej i politycznej", wprowadzenie Adam Chmielewski, przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, XII, [2], 285 s. 
 • Walter, William, Haarh, Jens Henrik, „Rządzenie Europą. Dyskurs, urządzenie i integracja europejska", przełożył Jan Grzymski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 248 s.
 • Grzymski, Jan, „Eastern Europe. Otherness in Europe?", w: Interdisciplinary Approaches to Communication Studies, red. Adam Bednarek, Iwona Witczak-Plisiecka, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2011, s. 182-198.
 • Grzymski, Jan, „Eastern or Central Europe? Discursive Shifts on the Imaginary Map of Europe", „Contemporary European Studies”, 2009 Special Edition, s. 85-93..
 • Grzymski, Jan, „Rozmowa czy konfrontacja? Protesty pisane, marsze i strajki w Polsce 2005-2007", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Tematy prac badawczych:

 • Kryzys Unii Europejskiej, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, strefa Schengen, myśl polityczna Michela Foucaulta, interpretacja w metodologii nauk politycznych

Nazwy projektów badawczych:

 • Rozumienie koncepcji granic Europy na przykładzie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, 2014 - obecnie, wykonawca, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • King's College, Londyn, Wielka Brytania (2017)
 • Komisja Europejska, Bruksela, Belgia (2014, 2016, dwukrotnie 2017) 
 • University of Amsterdam, Holandia (2016). Zobacz więcej.
 • Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania (2015). Zobacz więcej.
 • KU Lueven, Belgia (2014). Zobacz więcej.
 • Uczestnictwo w szkole letniej “Essex Summer School in Social Science Data Analysis”, Wielka Brytania, Univeristy of Essex, kurs "Applying Discourse Theory: Logics of Critical Explanation", lipiec-sierpień 2010.
 • Uczestnictwo w Toruńskim Międzynarodowym Kolegium Doktoranckim, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009, 2010)
 • Wygłosił referat pt. "Kryzys "Europy" jako przestrzeni wolności i bezpieczeństwa. Kwestia granic i tożsamości Unii Europejskiej w świetle traktatu lizbońskiego" podczas konferencji "Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?" na Uniwersytecie Jagiellońskim, 13-14 grudnia 2017 roku, Kraków
 • Wziął udział w dyskusji panelowej pt. "Contemporary challenges in Poland and beyond" podczas konferencji "Poland and the Crossroad" na Uczelni Łazarskiego, 17-19 listopada 2017 roku, Warszawa.
 • Wygłosił referat pt. "EUropa: granice, tożsamość i sąsiedzi" podczas konferencji "Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów" na Uniwersytecie im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, 8 listopada 2017 roku, Warszawa.
 • Wygłosił referat pt. "Krytyczne badania nad granicami - Polityka Sąsiedztwa UE" podczas panelu "Integracja europejska w perspektywie historycznej" w trakcie II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, 26-28 września 2017 roku, Szczecin.
 • Dyskutant w trakcie sympozjum międzynarodowej sieci badawczej Celtes Group podczas wystąpienia prof. Hartmuta Behra z Newcastle University w Wielkiej Brytanii pt. "Uncontrollable Mobilities and Territorial Governance in Modern Statehood and the EU: Migration and Government of Fluid Subjectivities", University of Amsterdam, 20 kwietnia 2016 roku, Amsterdam, Holandia.
 • Wygłosił referat pt. "Governing Neighbourhood. Toward the Study in Governmentality of the EU's Borders and Neighbourhood" podczas seminarium ‘Unlearning’ International Relations in Global Perspectives" na University of Newcastle, 10-11 września 2015 roku, Newcastle, Wielka Brytania.
 • Wygłosił referat pt. "Re-Imaging Nations as a Commodity – The Need for Critical Approach to the Nation Branding" podczas "8th Global Conference - Multiculturalism, Conflict and Belonging", Mansfield College, Oxford University, 11-13 września 2014 roku, Oxford, Wielka Brytania. 
 • Wygłosił referat pt. "Eastern Partnership – Governance Through Neighbourhood" podczas panelu "EU External Relations" w trakcie konferencji "Quo Vadis Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian" zorganizowany przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19-20 września 2013 roku, Kraków.
 • Wygłosił referat pt. “Eastern Partnership - Re-Inventing of European Identity" podczas "7th Global Conference - Multiculturalism, Conflict and Belonging", Mansfield College, Oxford University, 1-3 września 2013 roku, Oxford, Wielka Brytania. 

 

 

 • Wykład gościnny pt. "The consequences of the Eastern Partnership for the geopolitical situation in Europe - the case of Ukraine" w Komisji Europejskiej, 19 maja 2014 roku, Bruksela, Belgia

Wykładane przedmioty

BA in International Relations and European Studies:

 • Critical Thinking
 • Polish Foreign Policy
 • Europe: Identity, Ideas and Practice
 • Power Control - Critical Overview

MA in International Relations:

 • Fundamentals of Politics: Advance Analysis
 • National & International Security
 • State and Nation

Management:

 • Critical Thinking
 • Europe's Crisis Management
 • Introduction to Philosophy