dr hab. Jakub Kępiński

dr hab. Jakub Kępiński

Dyżur:

 

 

Obszary badawcze

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Studiował w Niemczech w Bambergu w ramach programu ERASMUS, w Holandii w Instytucie Assera w Hadze oraz ukończył studia podyplomowe na Central European Univeristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, gdzie uzyskał tytuł LL.M. (Master of Laws in International Business Law). Ukończył studia prawa niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu (2013/14). Przebywał na stypendiach: Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz kilkukrotnie w Instytucie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa podatkowego im. Maxa Plancka w Monachium. Brał udział w wielu stażach zagranicznych. Prowadził wykłady na Cyprze, w Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Rosji. Zna język angielski i niemiecki.

Działalność zawodowa i społeczna

Prowadzi własną kancelarię radcowską. W praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

Działalność naukowa

Autor dwóch monografii: „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” (Wolters Kluwer, 2010) (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego) oraz „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej” (C.H. Beck, 2019). Jest współautorem 5 wydania Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej, współautorem Komentarza do Kodeksu cywilnego i Komentarza do Prawa autorskiego oraz 1 wydania Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji. Jest także autorem kilkunastu publikacji (artykułów, glos i rozdziałów w monografiach) z zakresu prawa własności intelektualnej. Współredaktor serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Nazwy projektów badawczych: