mgr Jacek Kośla

mgr Jacek Kośla

Prodziekan ds. dydaktycznych

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego

Profil naukowy

Prawnik

  • Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) (2003). Wykładowca na kierunkach: prawo i adminstracja.
  • Od 2003 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Działalność zawodowa i społeczna

  • Kośla, Jacek, Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 122-144.
  • Kośla, Jacek, Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 145-165.