prof. dr hab. Jacek Hołówka

jacek.holowka@lazarski.edu.pl

Profil naukowy

Filozof, etyk

 • Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1966). Ukończył studia poboczne w Instytucie Anglistyki UW (1966). Doktoryzował się na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1972). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1979). Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2005).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycyny Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • Filozofia analityczna, historia filozofii, filozofia moralna, socjologia medycyny, filozofia polityki

Działalność zawodowa i społeczna

 • I Członek Zespołu ds. Ratyfikacji Konwencji Bioetycznej powołanego przez Premiera RP (2008)                    
 • Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (od 2006)
 • Europaprofessor in Philosophie Viadria Universitaet, Frankfurt (Oder) (1998)
 • Professor of Philosophy; Program of Liberal Studies Notre Dame University (1996 – 1997)
 • Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu Warszawskiego (1993 – 1996)
 • Kierownik Zakładu Filozofii Analitycznej (1995 – 2014)
 • Redaktor naczelny Przeglądu Filozoficznego (od 1992)
 • Specjalista, Biuro Pełnomocnika Ministra ds. Współpracy z Unią Europejską Ministerstwo Zdrowia (1992 – 1993)
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Filozofii i Socjologii (1989 – 2015)
 • Kierownik Zakładu Filozofii Akademii Medycznej w Warszawie (1991 – 1992)
 • Prodziekan, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1985 – 1988)
 • Profesor filozofii na Polish Studies Center Indiana University, Bloomington (1982 – 1984)
 • Asystent, Komitet Adaptacji i Rehabilitacji Człowieka Polskiej Akademii Nauk (1970 – 1973)

Działalność naukowa

Książki:

 • Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bogdan (red.), Panorama współczesnej filozofii. Warszawa: PWN, 2016.
 • David Solter et al., Embryo Research in Pluralistic Europe, Berlin et al: Springer Verlag, 2003.
 • Hołówka, Jacek, Etyka w działaniu, Warszawa: Prószyński i Ska, 2001.
 • Hołówka, Jacek (red.), Wina, kara, wybaczenie, seria: Fragmenty filozofii analitycznej. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.
 • Hołówka, Jacek, Wybrane problemy moralne współczesności, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 • Jacek Hołówka (red.): (1997): Postanowienie i odpowiedzialność moralna. seria: Fragmenty filozofii analitycznej. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Artykuły:

 • Hołówka, Jacek, Quasi-realizm i quasi-idealizm, w: Przegląd Filozoficzny 25. Nr 4(100): 173-200), 2016.
 • Hołówka, Jacek, Przebłyski relacji wewnętrznych, w: Przegląd Filozoficzny 24. Nr 4(96), 2015, s. 453-475.
 • Hołówka, Jacek, Tożsamość podmiotu, w. Przegląd Filozoficzny 23. Nr 4(92), 2014, s. 395-418.
 • Hołówka, Jacek, Logika i teologia, w: Przegląd Filozoficzny 23. Nr 3(91), 2013, s. 151-176.
 • Hołówka, Jacek, Niezawinione błędy, w: Ethos 27. Nr 2(106), 2013, s. 167-183.
 • Hołówka, Jacek, Trzy zasady sprawiedliwości, w: Przegląd Filozoficzny 22. Nr 4(88), 2013, s. 469-487.
 • Hołówka, Jacek, Doskonałe halucynacje, w: Przegląd Filozoficzny 22. Nr 2(86), 2013, s. 417-444.
 • Hołówka, Jacek, Śmierć w filozofii i w operze, w: Przegląd Filozoficzny 21. Nr 2(82), 2012, s. 549-570.
 • Hołówka, Jacek, The Fiction of Human Dignity, w: Jan C. Joerden et al.: Menschenwuerde und moderne Medizintechnik. Nomos. Ueberlingen/Bielefeld, 2011, s. 115-130.
 • Hołówka, Jacek, Definiowalność prawdy, w: Damian Leszczyński: Prawda.  Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 57-75.
 • Hołówka, Jacek, Realizm bez redukcjonizmu, w: Przegląd Filozoficzny #76, 2010, s. 63-87.
 • Hołówka, Jacek, The Mystery of British Neohegelianizm,’ w Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris: From Queen Anne to Queen Victoria, tom 2. Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, 2010, s. 175-193.
 • Hołówka, Jacek, Retoryka godności, w Przegląd Filozoficzny #71, 2009, s. 393-424.