dr Krystyna Bąk

Starszy wykładowca
Sekretarz Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych

Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomii i Zarządzania

krystyna.bak@lazarski.pl

Dyżur:

 • Poniedziałek 9:05 - 10:00 s.113 po wcześniejszym umówieniu się
 • Wtorek 17:55-18:40 s.113 (tylko 29.10, 26.11, 10.12, 21.01)
 • Sobota 14:40-15:25 s.113
  (w weekendy zjazdowe EiZ)

Profil naukowy

ekonomistka

 • Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Doktoryzowała się na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Wykładowczyni na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.
 • Od 1997 roku wykładowczyni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • metody ilościowe (statystyka, ekonometria) w zastosowaniach praktycznych

Działalność zawodowa i społeczna

 • doświadczenie praktyczne związane z zarządzaniem i przedsiębiorczością nabyte przez członkostwo w dwóch radach nadzorczych

Działalność naukowa

autorstwo podręczników:

 • „Metody opisu statystycznego”, (współautorstwo z I. Kotowską), SGH, Warszawa 1992.
 • „Statystyka w biznesie. Zastosowanie narzędzi Excel’a”, praca zbiorowa, rozdział IV: Indeksy statystyczne. Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2005.
 • „Statystyka wspomagana Excelem 2007”, (redakcja oraz autorstwo 70% podręcznika), Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2010.
 • „Statystyka”, podręcznik do kształcenia na odległość, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011.
 • „Statystyka w biznesie”, podręcznik do kształcenia na odległość, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011.       
 • "Medal Srebrny za Długoletnią Służbę" nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni w roku akademickim 2012/2013.

Wykładane przedmioty

Wydział EiZ:

 • Statystyka w biznesie
 • Stosowanie baz danych
 • Statystyka
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Modelowanie ekonometryczne