dr Henryk Hollender


Dyrektor Biblioteki Uczelnianej, st. kustosz dyplomowany

h.hollender@lazarski.edu.pl
48 22 5435 392

Zasadnicze obowiązki: zarządzanie Biblioteką; gromadzenie zbiorów w językach obcych, udział w katalogowaniu zbiorów w językach obcych.

Sylwetka: absolwent bibliotekoznawstwa oraz podyplomowych studiów dziennikarskich w Uniwersytecie Warszawskim; bibliotekoznawcze studia podyplomowe w Kent State University (Ohio, USA). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem "200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie". Autor publikacji na temat zarządzania bibliotekami i polityki informacyjnej, zawodu bibliotekarza, bibliotek cyfrowych, historii książki i in.

Wybrane publikacje*

  • Miasto książek: popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych, Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2010, 121 s.
  • What is cultural about a union catalogue? Reflections on ten years of NUKAT in Poland, “SOLANUS: International Journal for the Study of the Printed and Written Word in Russia and East-Central Europe”, R. 23, 2013, s. 120-134.
  • Those inconspicuous journals: are they scholarly publications? „Puls Uczelni” 2015 nr 4 s. 30-33, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9004
  • (wraz z G. E. Medvedevą), О модернизации библиотек в организационно-системном контексте, [w:] Открытый Доступ : библиотеки за рубежом 2017 IFLA 2017 Wroclaw, Poland : Сборник,  Москва : Центр книги Рудомино 2017, s. 22-33, dostępny w: https://libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2017.pdf.
  • (wraz z A. Janowską), Katalogowanie jako tworzenie punktów dostępu a zasada neutralności
    Bibliotekarza
    ,  „Biuletyn EBIB” [online] 2018 nr 2 (179) s. 1-16. Dane bibliograficzne – jakość, trendy. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/633.

*Podajemy do 5 tytułów z okresu pracy w Uczelni Łazarskiego