prof. dr hab. Florian  Lempa

prof. dr hab. Florian Lempa

Katedra Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawa, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

  • Sobota (każda) na godzinę 18:00 s.19

Profil naukowy

Prawnik

  • Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1982). Doktoryzował się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1984). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992). Profesor nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2016). Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja.
  • Od 1998 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

  • prawo kanoniczne, prawo rzymskie

Działalność zawodowa i społeczna

  • Członek Towarzystwa Naukowego KUL
  • Sekretarz Wydziału Nauk Prawnych towarzystwa
  • Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2003)

Działalność naukowa

Tematy prac badawczych:

  • prawo rzymskie

Nazwy projektów badawczych:

  • Tabulae iuris Romani, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej