mgr Ewelina Gee-Milan

mgr Ewelina Gee-Milan

Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej w Uczelni Łazarskiego

Katedra Prawa Cywilnego

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) (2003). Wykładowczyni na kierunkach: prawo i ekonomia.
 • Od 2004 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • postępowanie cywilne, prawo rodzinne, Sąd Najwyższy, Studenckie Poradnie Prawne, efekty kształcenia, badania jakościowe w prawie, etyka

Działalność zawodowa i społeczna

 • Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2013)

Działalność naukowa

 • Milan, Ewelina; Olszanowski, Jan; Piątek, Wojciech; Pietrasz, Piotr; Rychter, Renata; Sawczyn, Wojciech; Sieradzka, Małgorzata; Skoczylas, Andrzej; Szczepańska, Ilona; Szustakiewicz, Przemysław; red. A. Skoczylas i P. Szustakiewicz, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXV, [1], 537 s.
 • Milan, Ewelina; Rąpała, Dagmara; Kotowicz, Bartosz, Odpowiedzialność majątkowa w służbach mundurowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. : zagadnienia ogólne, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 91-100.
 • Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 144 s. Afiliacja: Adrianna Chrościcka, Mateusz Dróżdż, Ewelina Milan, Bartłomiej Opaliński, Małgorzata Sekuła-Leleno, Monika Stachowiak-Kudła, Ilona Szczepańska, Andrzej Zinkiewicz.

Tematy prac badawczych:

 • etyka, praktyczne nauczanie, jakość kształcenia, prawo rodzinne, postępowanie cywilne, badani jakociowe w pawie

Nazwy projektów badawczych:

 • Etyka w środowisku akademickim, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Efekty kształcenia w studenckich poradniach prawnych, a przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Kliniki prawa - ich znaczenie dla wydziałów prawa  w czasach globalizacja oraz ich wpływ na przygotowanie studentów do zawodów prawniczych, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Przyczyny i czas trwania postępowania w przedmiocie rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie w województwie mazowieckim, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Symulacja rozprawy procesowej jako element nauczania prawa na wydziałach prawa, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • University of Nicosi, Cypr (2010)
 • The Past, Present and Future of Clinical Legal Education in Poland “Bringing It All Together: Clinical Legal Educators in the 21st Century University” International Journal of Clinical Legal Education and European Network for Clinical Legal Education, July 2017, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK
  Współautorstwo: Katarzyna Julia Kowalska, PhD, Legal Adviser, Assistant Professor at the Law Clinic of the University of Warsaw
  Ewelina Milan, MA in Law, Coordinator at the Lazarski University Student Legal Clinic and at the Academic Entrepreneurship Incubator, Assistant at the Department of Law and Civil Proceedings
  Kamil Mamak, MA in Law and Philosophy, Assistant at the Criminal Law Section of the Jagiellonian University Student Legal Clinic; The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Philosophy
  Paweł Klimek, MA in Law, Trainee Legal Adviser, Mentor to the Tax Law Section of the Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University Student Legal Clinic, Assistant at the Department of Financial Law
 • Badania jakościowe jako wyzwanie dla klinik prawa w Polsce, XXVII Ogólnopolska Konferencjia Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, kwiecień 2017 r., Warszaw
 • Promocja działalności studenckich poradniach prawnych; Uniwersyteckie Poradnie Prawne Wobec czekających nowych wyzwań”, XXVI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, Listopad 2016, Rzeszów
 • Doświadczenia Uczelni Łazarskiego w zakresie edukacji prawnej w Klinice Prawa, Edukacja prawna i mediacja rówieśnicza, Ministerstwo Sprawiedliwości i Uczelnia Łazarskiego, listopad 2016, Warszawa
 • Preparing legal clinic students for professional practice theoretical and practical perspectives Clinical Legal Education and Access to Justice for all: from asylum seekers to excluded communities, University of Valencia and European Network Clinical Legal Education (ENCLE), October 2016 in Valencia, Spain
 • Ewolucja zażalenia notarialnego i jego wpływ na funkcje Sądu Najwyższego – rys historyczny, Postępowanie cywilne w dobie przemian, Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, październik 2016, Wrocław
 • The governance of clinics: what are the advantages and challenges for three alternative models?; The Risks & Rewards of Clinical Legal Education: The International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) and the Association for Canadian Clinical Legal Education (ACCLE), July 2016, University of Toronto, Faculty of Law, Canada
 • Etyka urzędników w samorządzie terytorialnym, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w XXI wieku, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego i Uczelnia Łazarskiego, Uczelnia Łazarskiego, maj 2016, Warszawa
 • Odrębności postępowania w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi i ich wpływ na sytuację dziecka; Sytuacja Prawna Dziecka w Rodzinie; Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Wydział Prawa i Administracji i Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, kwiecień 2015, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • 1 Using the Bologna Process in Legal Clinic Training to Empower Students & Clients - empirical research re clinic cases over three years. Relate to learning outcomes; justice education for socjety, Global Alliance for Justice Education (GAJE) Anadolu, University in Eskişehir and The International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE), July 2015 Eskişehir, Turkey
 • Dobra osobiste i ich ochrona w społeczeństwie informacyjnym; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem – jednostki, grupy i społeczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, grudzień 2014, Zakopane
 • The Law Clinic as an academic model for the providing the knowledge, skills, and social competences to law students in Europe and beyond. The application of the Bologna process to the teaching of legal skills at Lazarski University’s Law Clinic; Clinical Law Review Writers’ Workshop, The Clinical Law Review and New York University School of Law; September 2014, New York, USA
 • The effective supervision of law clinics based on the example of the law clinic at Lazarski University, Innovations and Best Practices in Clinical Legal Education, Association for Canadian Clinical Legal and University of Manitoba, Winnipeg, Canada, October 2012, Winnipeg, Canada
 • Indywidualna Nagroda Dydaktycza Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2016)
 • Stypendystka NYU School of Law (2014)