dr Ewa Jasiuk

dr Ewa Jasiuk

Katedra Prawa Lotniczego, Wydział Prawa i Administracji

Obszary badawcze

Obszary badawcze: prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo lotnicze, prawo finansowe, prawo administracyjne.

Działalność naukowa

 • Jasiuk, Ewa; Marchwińska, Agata, Terroryzm lotniczy a ochrona praw jednostki zagwarantowana w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Kamil Sikora, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 7-34.
  ISBN 978-83-66723-10-8.
 • Jasiuk, Ewa, Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Część 1, Wydanie pierwsze, Warszawa : Difin, 2021, 210 s.
  ISBN 978-83-66491-42-7
 • Jasiuk, Ewa; Osiecki, Mateusz, Bezpieczne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych - perspektywa prawa międzynarodowego i europejskiego, w: Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 81-92.
  ISBN 978-83-66723-08-5 
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Kamil Sikora, autorzy: Matylda Berus, Anna Chochowska, Krzysztof Chochowski, Anton Demczuk, Tadeusz Dunin, Jurij Hofman, Ewa Jasiuk, Agata Marchwińska, Kamil Sikora, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 192 s.
  ISBN 978-83-66723-10-8
  ISBN 978-83-66723-11-5 (e-ISBN)
 • Jasiuk, Ewa; Szarpak, Agnieszka; Zielinski, Radoslaw; Madziala, Marcin, Organization of technical rescue operations in the national rescue system, "Disaster and Emergency Medicine Journal", 2019, Vol. 4 no. 2, s. 63-67.
 • Jasiuk, Ewa; Wosiek, Roman, Global security and safety management in civil aviation in light of Annex 19 to the Chicago Convention, w: Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. Ewa Jasiuk, Roman Wosiek, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, s.  131-140. ISBN 978-83-64054-27-3
 • Jasiuk, Ewa; Konert, Anna; Detyniecka, Aleksandra; Targońska, Elwira, The responsibility of a State in the shooting down of Malaysian Airlines flight MH17, "Transportation Research Procedia", 2019, Vol. 43, s. 113-118.
 • Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. Ewa Jasiuk, Roman Wosiek, Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019, 143 s. ISBN 978-83-64054-27-3
 • E. Jasiuk, Problemy prawne finansowania lotnictwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. Dyfin, Warszawa 2015,
 • E. Jasiuk, Czyny zabronione według konwencji tokijskiej z 1963 roku – zarys problemtyki [w:] Z. Galicki, K. Myszona – Kostrzewa (red.) 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2014, s. 229 – 234, ISBN 978 – 83-63093 – 85 – 3.   
 • E. Jasiuk, Uwarunkowania prawno- finansowe rozwoju lotnictwa polskiego w Unii Europejskiej [w:] A. Konert, Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarski, Warszawa 2015, 17 – 31, ISBN 978-83-64054-29-7.
 • E. Jasiuk, Brak winy członka zarządu w świetle art. 299 K.s.h.[w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 2015, nr. 5, s. 122 – 132, ISSN 0860-6846, liczba punktów 7, czasopismo indeksowane w IC Jurnal Master List
 • E. Jasiuk, I. Skrzypczak, W. Wiszniewski, D. Ziętek, wpływ planowania na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie radomskim [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 2015, nr 11(790), ISSN 0860-6846, INDEKS 357022, liczba punktów w EiOP – 7
 • E. Jasiuk, A. Kunert – Diallo, Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych – wybrane zagadnienia prawne „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2, posiada 8 punktów w wykazie czasopism naukowych z 18 grudnia 2015 MNiSW, ISSN: 1897 – 7146

    

    

   Tematy prac badawczych:

   • prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo lotnicze

   Nazwy projektów badawczych:

   Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych, Problemy europeizacji – teoria i praktyka, Legal conditions of international cooperation  for the safety and efficiency of civil aviatioan 

   • maj 2006 – Rezeknes Augustskola Faculty of Economics  (Łotwa)
   • wrzesień 2009 – Kodolany Janos University College w Szekesfehervar (Węgry)
   • kwiecień 2010 - Beykent University w Istambule (Turcja)
   • grudzień 2012 – Utena College (Litwa)
   • czerwiec 2015 - Internationale Business School, Mednarodna Poslovna Sola, Ljubijana, (Słowenia)

   Organizator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji w kraju i zagranicą w tym ostatnie z nich min.

   • 26 września 2017 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie”. Organizator WSH w Radomiu oraz Wschodnioeuropejski narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina). Wygłoszenie referatu w sesji plenarnej nt. Problemy terroryzmu lotniczego – aspekty prawne
   • 1-2 czerwca 2018 roku XV Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja “Aktualnija pitanija reformirowanija prawowoj sistiemy”  wygłoszenie referatu nt. administracja lotnictwa cywilnego w Polsce -  wybrane zagadnienia, Organizator konferencji Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Wschodnioeuropejski narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku 
   • wykład specjalny dla studentów Instytutu Prawa Narodowego Lotniczego Uniwersytetu w Kijowie nt. Cele polityki lotniczej państw i ich organizacji realizowane przez prawo i instrumenty finansowe w warunkach Unii Europejskiej, Kijów 10 kwietnia 2014 roku  wykład pt. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania państw członkowskich Wydział Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwerystetu im Tarasa Szwczenki w Kijowie, oraz poprowadzenie warsztatów dla pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa z Uniwersytetów w Kijowie, Lwowie i Charkowie (6 godzin)  Kijów 16 – 18 maja 2018 roku

   Wykładane przedmioty

   Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009). 

   Adwokat. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnych. Specjalizuje się w prawie lotniczym europejskim i międzynarodowym, w tym w ubezpieczeniach lotniczych.

   Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Kierownik międzynarodowych projektów badawczych.