dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

Wydział Medyczny

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl

Profil naukowy

Lekarz okulista

 • Absolwentka Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1979). Doktoryzowała się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie (1994).
 • Od 2017 roku wykładowczyni na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • Anatomia prawidłowa i kliniczna, choroby oczu, choroby autoimmunologiczne, zapalenie błony naczyniowej, choroby wirusowe

Działalność zawodowa i społeczna

 • Wykładowczyni w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (do 2017)
 • Członek European Federation for Experimental Morphology (od 1994)
 • Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (od 1993, przez dwie kadencje)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (od 1985)

Działalność naukowa

 • Brydak-Godowska J., Gołębiewska J., Turczyńska M., Moneta-Wielgoś J., Samsel A., Borkowski P., Ciszek M., Płonecka-Rodzoch A., Borkowska-Kuźnik A., Ciszewska J., Makomaska-Szaroszyk E., Brydak L., Kęcik D.: Observation and Clinical Pattern in Patients with White Dot Syndromes: The Role of Color Photography in Monitoring Ocular Changes in Long – Term Observation. Med. Sci Monit, 2017; 23: 1106-1115
 • Szadowski M., Wychowański P., Iwanicka-Grzegorek E., Makomaska-Szaroszyk E., Wojtowicz A.: Powodzenie leczenia endodontycznego vs implantologicznego na podstawie estetyki tkanek miękkich. Implants, 2015, 10, 16-19.

Tematy prac badawczych:

 • Anatomia prawidłowa i kliniczna, choroby autoimmunologiczne, zapalenie błony naczyniowej, choroby wirusowe

Nazwy projektów badawczych:

 

 

 • Wykład na temat: „Oko a dzieło sztuki. Wpływ budowy i fizjologii oka na widzenie artysty”, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2013
 • Brała udział w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Konferencjach Anatomii Klinicznej, Zjazdach Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Kongresach Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Wykładane przedmioty

 • anatomia