Skip to main content
 Agnieszka Fiutak

Agnieszka Fiutak

Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia wykonując zawód pielęgniarki. Studia prawnicze na Wydziale Prawa WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując Rektorski Dyplom Uznania.

W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta” przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego.

Absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Ukończyła wiele kursów.

Od 2012 r. prowadzi z sukcesami kancelarię prawną LEXMEDI. Wykładała prawo medyczne m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Współpracuje z towarzystwami psychologicznymi. Współkierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne i farmaceutyczne” na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, m.in. Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016; Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 4, Warszawa 2016; Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016;

Specjalizacje:

  • prawo karne
  • prawo medyczne
  • prawo dla psychologów
  • rekonstrukcja wypadków drogowych
  • prawo do broni
  • prawo wojskowe i wojenne
  • zarządzanie kryzysowe
  • prawo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • prawo oświatowe

Prywatnie zdobywa kolejne szczyty Korony Gór Polski, uprawia strzelectwo sportowe oraz jest krwiodawcą.