Profil naukowy

Historyk

 • Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1995). Wykłada na kierunku stosunki międzynarodowe.
 • Wykładowczyni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • historia Polski XIX i XX wieku, historia prasy polskiej, dzieje polskiej inteligencji, historia dwudziestolecia międzywojennego

Działalność zawodowa i społeczna

 • Przewodnicząca Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga
 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012- 2015)
 • Rektor Uczelni Łazarskiego (2008-2012)
 • Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych (1996-2006)
 • Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011)
 • Członek Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (od 2011)
 • Rektor Uczelni Łazarskiego (2008-2012)
 • Członek Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
 • Członek Polskiej Akademii Nauk, Wydziału I - Nauk Społecznych, Komitetu Nauk Historycznych