Profil naukowy

chemik, analityk medyczny

 • Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007). Doktoryzował się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego jako pracownik naukowy Instytutu Sportu Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie (2011). Ukończył studia podyplomowe: prawo dowodowe, kryminalistyka oraz nauki pokrewne (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Sądowych, 2011), analityka medyczna (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015).
 • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

biochemia, toksykologia, farmakologia

Działalność naukowa

 • Dawid Urszula, Gorczyca Damian, Żyfka-Zagrodzińska Ewa,  Chmielewski Jarosław:  Legal aspects and determination of polychlorinated dioxins in environmental.Chemical Industry 2016, 95(3), 380-383.
 • Chmielewski Jarosław, Gorczyca Damian, Dawid Urszula, Żyfka-Zagrodzińska Ewa: Occupational health risks associated with the use of pesticides. Chemical Industry 2016, 95(3), 370-373.
 • Pobereżny J., Wszelaczyńska  E., Chmielewski J., Gorczyca D., Kozera W., Knapowski T. Safety of parsley intended for processing depending on the cultivation technology and storage. Environmental protection and natural resources 2016, 27, 3(69): 14-18.
 • Knapowski T., Kozera W., Chmielewski J., Gorczyca D., Wszelaczyńska E., Pobereżny J. Mineral fertilization as a factor determining technological value of grain of Triticum aestivum ssp. spelta L. Environmental Protection and Natural Resources, 2016, 27, 3(69): 8-13.
 • Goś Piotr, Chmielewski Jarosław, Janczura Marta, Gorczyca Damian, Żyfka-Zagrodzińska Ewa. Chemical Structure, synthesis and physical and chemical properties of porous polymers as materials applied in analytical chemistry and environmental protection. Environmental protection and natural resources, 2016, 27(4): 32–36.
 • Chmielewski Jarosław, Gorczyca Damian, Dawid Urszula, Wojciechowska Mariola, Szpringer Monika, Choina Piotr. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium. Occupational health and safety in a laboratory.  W: Praca Środowisko Edukacja – wzajemne korelacje = Work, Environment and Education – mutual correlations/red. nauk. J.Chmielewski, M. Wojciechowska. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2015. - page.25-42. ISBN 978-83-60312-67-4.
 • Bulska Ewa, Gorczyca Damian, Zalewska Izabela, Pokrywka Andrzej, Kwiatkowska Dorota. Development and validation of the sample preparation procedure for the determination of steroid profile of humans by gas chromatography isotope ratio mass spectrometry aimed for distinguishing between endogenous and exogenous steroids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2015, 106: 159-166.
 • Medical biology (VetVagro Edth. 2014): Mass spectrometry as advanced technic in clinical medicine.

Tematy prac badawczych:

 • toksykologia, farmakologia, analityka medyczna

Nazwy projektów badawczych:

 • Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia w badaniach modelowych in vivo, UMO-2016/23/D/NZ9/02671 Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego, 2020.
 • Proteomic analysis of cerebrospinal fluid from children with neurometabolic disorders, University in Zurich, Szwajcaria Prime–XS Swiss Project (2014).
 • EHFA – European Health and Fitness Association Fitness Against Doping. Agreement Number EAC-2010-12832010–2012 Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu (2012).
 • Oznaczanie izotopów stabilnych profilu steroidowego sportowców za pomocą spektrometrii mas. Zakład Badań Antydopingowych Instytut Sportu (2011).
 • Wpływ alkoholu etylowego na profil steroidowy ludzi. N N404 061939 Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu (2010). 
 • Oznaczanie nikotyny oraz jej metabolitów moczu i krwi UPLC/MS/MS u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu płuc – Zakład Badań Antydopingowych Instytut Sportu (2008).

 

 

 • Freie Universität Berlin, Institute of Pharmacy, Berlin, Niemcy. Staż podoktorski (04-09.2017).
 • Lund University, Lund, Szwecja (01-15.12 2014).
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn, Polska. Staż podoktorski (04.2012–01.2013).
 • Doping Control Laboratory Seibersdorf Labor GmbH, Seibersdorf Austria (03.2012). 
 • Institute fur Dopinganalytik und Sportbiochemie. Dresden-Kreischa, Niemcy (11.2008).
 • Institute fur Biochemie, Deutsche Sportschule Kolonia, Niemcy (10-17.12-2007).

 

 

 • New hope – the synthesis of long-term metabolite of Oral-Turinabol a new revelation of doping abuse at Beijing and London Olympics. The 24th Conference on Isoprenoids, 9-12.09.2018 Bialystok, Poland.
 • Application of different extraction techniques  for determination of polychlorinated  dibenzo-p-dioxines and polychlorinated dibenzofurans in plants crops samples. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 31.08-05.09.2014 Madryt, Hiszpania.
 • Laureat nagrody zespołowej I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej na rzecz sportu przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (2008).
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dofinansowująca badania do pracy magisterskiej (2007).

Wykładane przedmioty

Kierunek lekarski:

 • biochemia
 • toksykologia
 • farmakologia