Profil naukowy

chemik, analityk medyczny

 • Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007). Doktoryzował się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego jako pracownik naukowy Instytutu Sportu Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie (2011). Ukończył studia podyplomowe: prawo dowodowe, kryminalistyka oraz nauki pokrewne (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Sądowych, 2011), analityka medyczna (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2015).
 • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

biochemia, toksykologia, farmakologia

Działalność zawodowa i społeczna

Dorobek naukowy skupiony jest w szczególności wokół zastosowania specjalistycznych technik analitycznych jakimi są: chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa sprzężone z różnymi rodzajami spektrometrii mas (analizator kwadrupolowy, pułapka jonowa, izotopowa, analizator czasu przelotu). Dorobek naukowy skupiony jest na badaniu różnych metabolitów. Począwszy od metabolomiki klasycznej, profilowanie metabolitów (leków, związków endogennych), celowana analiza metabolitów (ksenobiotyków)

Działalność naukowa

 • Smereka J, Dabrowski M, Puslecki M, Szarek M, Gorczyca D, Popielarska Z, Dunder D, Ladny RJ, Bielski K, Bialka Sz, Ruetzler K, Szarpak L. Postępy Nauk Medycznych, 5/2018, s.254-59. Should we use a guide during endotracheal intubation in normal and difficult airways? A randomized, cross-over, simulation study. Pilot data.
 • Gorczyca D, Makomaska-Szaroszyk E, Szarpak L, Kranc K. Postępny Nauk Medycznych, 6/2018, s. 366-69. Mass spectrometry as a potential technique for clinical medicine. Spektrometria mas jako potencjalna technika w medycynie klinicznej. 
 • Ruetzler K, Gorczyca D, Plusa T, Dunder D, Kranc K. What pediatric intubation technique is most optimal for direct laryngoscopy? Pilot data. Am J Emerg Med. 2019. doi: 10.1016/j.ajem.2019.01.021. (70 pkt.).
 • Evrin T, Smereka J, Gorczyca D, Bialka S, Ladny JR, Katipoglu B, Szarpak L.. Comparison of Different Intubation Methods in Difficult Airways during Simulated Cardiopulmonary Resuscitation with Continuous Chest Compression: A Randomized Cross-Over Manikin Trial. Emerg Med Int. 2019 Aug 20;2019:7306204.  (70 pkt.).
 • Piotr Buczkowski, Mateusz Puslecki, Sebastian Stefaniak, Robert Juszkat, Jerzy Kulesza, Marcin Misterski, Tomasz Urbanowicz, Marcin Ligowski, Bartosz Zabicki, Marek Dabrowski, Lukasz Szarpak, Damian Gorczyca, Marek Jemielity, Bartlomiej Perek. Hybrid treatment of aortic arch diseases – 12 years’ experience. Journal of Thoracic Disease 2019 Jun;11(6):2305-2314. (70 pkt.)
 • Gorczyca D, Kwiatkowska D, Duality nature of Selective Androgen Receptor Modulators and Specific Steroids Substance. Disaster Emerg Med J 2019;4(2):60-62.  (20 pkt.).
 • Togay Evrin, Bulut Demirel, Lukasz Szarpak, Damian Gorczyca, Nalan Ogan, Tuba Çandarlı, Zamir Kemal Ertürk, Atila Korkmaz, Matt Hutcherson, Kurt Ruetzler, Gülhan Meral. Galectin-3: a novel blood test for the classification of patients with COPD. An observational study. Disaster Emerg Med J 2019;4(3):77-82.  (20 pkt.)
 • Fatih Demir, Gülden Kazancı, Jacek Smereka, Damian Gorczyca. Ultrasound use of post-traumatic gluteal haematoma in a patient using warfarin. Disaster Emerg Med J 2019;4(3):124-127.  (20 pkt.)
 • Ruetzle K, Semereka J, Abelairas-Gomez C, Frass M, Dabrowski M, Bialka Sz, Misiolek H, Plusa T, Robak O, Aniolek O, Ladny R, Gorczyca D, Ahuja S, Szarpak L. Coparison of the new flexible tip catheter and standard stylet of intubation by anesthesiologist in difficult airway scenarios: a randomized crossover trial. BMC Anesthesiology (BANE-D-19-00555R2).  (100 pkt.)
 • Brożyna M, Żywicka A, Fijałkowski K, Gorczyca D,  Oleksy-Wawrzyniak M, Dydak K, Migdał P, Dudek B, BartoszewiczAdam Junka M. The Novel Quantitative Assay for Measuring the Antibiofilm Activity of Volatile Compounds (AntiBioVol). Applied Sciences 10 (7343):7343, 2020. (70 pkt.)
 • Dawid U., Gorczyca D., Żyfka-Zagrodzińska E.,  Chmielewski J.: Legal aspects and determination of polychlorinated dioxins in environmental. Chemical Industry 62.2016.3.9
 • Chmielewski J., Gorczyca D., Dawid U. Żyfka-Zagrodzińska.: Occupational health risks associated with the use of pesticides. Chemical Industry 62.2016.3.7
 • Delis M., Gorczyca D.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric precipitation. Chemical Industry 62.2016.3.11
 • Pobereżny J., Wszelaczyńska  E., Chmielewski J., Gorczyca D., Kozera W., Knapowski T. Safety of parsley intended for processing depending on the cultivation technology and storage. Environmental protection and natural resources 2016, 27, 3(69): 14-18.
 • Knapowski T., Kozera W., Chmielewski J., Gorczyca D., Wszelaczyńska E., Pobereżny J. Mineral fertilization as a factor determining technological value of grain of Triticum aestivum ssp. spelta L. Environmental Protection and Natural Resources 2016, 27, 3(69): 8-13.
 • Chemical Structure, synthesis and physical and chemical properties of porous polymers as materials applied in analytical chemistry and environmental protection – Environmental protection and natural resources 2016, 27,4: 32–36.
 • Bulska E., Gorczyca D., Zalewska I., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Development and validation of the sample preparation procedure for the determination of steroid profile of humans by gas chromatography isotope ratio mass spectrometry aimed for distinguishing between endogenous and exogenous steroids, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2014, 20: S0731-7085.
 • Brożyna M, Żywicka A, Fijałkowski K, Gorczyca D,  Oleksy-Wawrzyniak M, Dydak K, Migdał P, Dudek B, BartoszewiczAdam Junka M. The Novel Quantitative Assay for Measuring the Antibiofilm Activity of Volatile Compounds (AntiBioVol). Applied Sciences 10 (7343):7343, 2020.

Nazwy projektów badawczych:

 • 2017-2020: Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia w badaniach modelowych in vivo (projekt badawczy NCN: UMO-2016/23/D/NZ9/02671).

 • 12.2014: Proteomic analysis of cerebrospinal fluid from children with neurometabolic disorders (projekt badawczy: Prime–XS Swiss Project – University in Zurich, Zurich, Szwajcaria: PRIME-XS-0000287).
 • 2010-2014: Wpływ alkoholu etylowego na profil steroidowy ludzi (projekt badawczy MNiSW: N N404 061939).
 • 2010-2012: EHFA – European Health and Fitness Association Fitness Against Doping (projekt badawczy Komisji Europejskiej: Agreement Number EAC-2010-1283).
 • 2015 – laureat konkursu TransFormation MNiSzW: Soft Skills and Entrepreneurship, staż, Lund University, Szwecja.
 • 2008 -  laureat nagrody zespołowej I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej na rzecz sportu przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykładane przedmioty

 • biochemia
 • toksykologia
 • farmakologia