dr hab. n. biol. Cezary Sempruch

Wydział Medyczny

cezary.sempruch@lazarski.edu.pl

Profil naukowy

Biochemik

 • Absolwent Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (1988), doktoryzował się w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1997). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2013).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • biochemiczne interakcje środowiskowe, biochemiczne mechanizmy obronne roślin, biochemiczne podłoże adaptacji stawonogów do ich roślin żywicielskich

Działalność zawodowa i społeczna

Towarzystwa naukowe

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne - członek
 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Sekcja Hemipterologiczna - członek zarządu
 • Journal of Molecular Biology and Techniques – członek zespołu redakcyjnego
 • Jacobs Journal of Biochemistry - członek zespołu redakcyjnego
 • Journal of Plant Sciences and Phytopatology - członek zespołu redakcyjnego

Działalność naukowa

Książki:

 • Cezary Sempruch: Znaczenie dekarboksylacji wybranych aminokwasów w oddziaływaniach między pszenżytem a mszycą zbożową (Sitobion avenae F.) (In English: The importance of decarboxylation of selected amino acids in interactions between winter triticale and grain aphid (Sitobion avenae F.). 01/2008; Wyd. Akademii Podlaskiej., ISBN: PL ISSN 0860-4371.

Artykuły:

 • Chrzanowski G., Leszczyński B., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Matok H., Krzyżanowski R., Sempruch C., 2012: Effect of phenolic acids from black currant, sour cherry and walnut on grain aphid (Sitobion avenae F.) development. Crop Protect., 35: 71-77 (IF – 1.402)
 • Sempruch C., Horbowicz M., Kosson R., Leszczyński B., 2012: Biochemical interactions between triticale (Triticosecale; Poaceae) amines and bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae). Bioch. Syst. Ecol., 40: 162-168 (IF – 0.931)
 • Sempruch C., Leszczyński B., Chrzanowski G., Filipczuk A., Czerniewicz P., Wolska K., 2012: Activity of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase within winter triticale seedlings infested by grain aphid (Sitobion avenae F.). J. Plant Protect. Res., 52 (3): 364-367
 • Sempruch C., Leszczyński B., Protasiuk M., Zarzecka K., 2012: Effect of grain aphid versus cereal leaf beetle and Colorado potato beetle on selected amino acid decarboxylases activity within host plant tissues. Aphids and Other Hemipterous Insects 18: 83-91
 • Wolska K., Kot B., Mioduszewska H., Semruch C., Borkowska L., Rymuza K., 2012: Influence of the prevalence of the nan1 gene on adhesion of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates to human buccal epithelial cells. Biological Lett. 49(1): 85-90
 • Horbowicz M., Sempruch C., Kosson R., Koczkodaj D., Walas D., 2013: Effect of fluazifop-p-butyl treatment on pigments and polyamines level within tissues of non-target maize plants. Pesticide Bioch. Physiol., 107: 78-85. (IF – 2.111)
 • Sempruch C., Marczuk W., Leszczyński B., Kozak A., Zawadzka W., Klewek A., Jankowska J., 2013: Effect of pea aphid infestation on activity of amino acid decarboxylases in pea tissues. Acta Biol. Crac. Ser. Botanica, 55/2: 45-50 (IF – 0.612)
 • Sempruch C., Marczuk W., Leszczyński B., Czerniewicz P., 2013: Participation of amino acid decarboxylases in biochemical interactions between triticale (Triticosecale; Poaceae) and bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae). Biochem. Syst. Ecol., 51: 349-356 (IF – 1.153)
 • Sytykiewicz H., Sprawka I., Czerniewicz P., Sempruch C., Leszczyński B., Sikora M., 2013: Biochemical characterization of chlorophyllase from leaves of selected Prunus species – A comparative study. Acta Biochim. Pol., 60(3): 457-465 (IF – 1.491)
 • Horbowicz M., Kosson R., Sempruch C., Dębski H., Koczkodaj D. 2014: Effect of methyl jasmonate vapors on level of anthocyanins, biogenic amines and decarboxylases activity in seedlings of chosen vegetable species. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13(1): 3-15 (IF - 0,691)
 • Kozak A., Leszczyński B., Sempruch C., Sytykiewicz H., 2014: Allelopatyczne oddziaływanie juglonu. Kosmos 63 (4): 611-622
 • Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Kmieć K., Kot I., Łagowska B., 2014: Effect of mealybugs infestation on activity of amino acid decarboxylases in orchid leaves. J. Plant Int., 9(1): 825-831 (IF 0.897)
 • Sytykiewicz H., Chrzanowski G., Czerniewicz P., Sprawka I., Łukasik I., Goławska S., Sempruch C., 2014: Expression profiling of glutathione transferase genes in Zea mays (L.) seedlings infested by cereal aphids. PloS1, 9(11): e111863 (IF – 3,534)
 • Kozak A., Chrzanowski G., Sempruch C., Klewek A., 2015: Effect of selected flavonoids on the settling behavior of the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on winter wheat. Prog. Plant Prot. 55(2): DOI: 10.14199/ppp-2015-033
 • Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Goławska S., Kozak A., Chwedczuk M., Klewek A., 2015: Changes in amino acid decarboxylation in maize (Zea mays; Poaceae) tissues in response to bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae) infestation. Bioch. Syst. Ecol. 60: 158-164 (IF – 1,170)
 • Sempruch C., Goławska S., Osiński P., Leszczyński B., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Matok H., 2016: Influence of selected plant amines on probing and feeding behaviour of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). Bull. Entomol. Res.: 106: 368-377 (IF – 1.910)
 • Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Sytykiewicz H., Goławska S., Chrzanowski G., 2016: Changes in enzyme activities involved in the biosynthesis of biogenic amines in wheat tissues of under bird cherry-oat aphid infestation. Bioch. Syst. Ecol. 65: 33-39 (IF – 0.967)
 • Sytykiewicz H., Gabryś B., Dancewicz K., Borowiak-Sobkowiak B., Kmieć K., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Chrzanowski G., 2016: Aphid-stimulated transcriptional reconfiguration of chlorophyllas-2 gene in maize (Zea mais L.) seedlings. Bioch. Syst. Ecol. 68: 178-185 (IF – 0.967)

Tematy prac badawczych:

 • aminy biogenne, aminokwasy, związki fenolowe, mszyce zbożowe, stawonogi roślinożerne

Nazwy projektów badawczych:

 • temat badań umownych 05.02.2.11 “Fizjologiczno-biochemiczne podstawy odporności pszenicy ozimej na mszyce” a (wykonawca)
 • grant 85/11/G „Ocena przydatności markerów ekspresyjnych stresu oksydacyjnego w selekcji odmian kukurydzy zwyczajnej o zróżnicowanej podatności na mszyce zbożowe” (wykonawca)
 • grant 2011/01/B/NZ9/02888 „Rola dekarboksylazy l-fenyloalaniny i 2-fenyloetyloaminy w procesach fizjologicznych i biochemicznych siewek gryki zwyczajnej” (wykonawca)
 • grant „Oddziaływanie amin biogennych na rozwój aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae)” (wykonawca)
 • BTK Bio Test Labor Segerheide, Rostok, Niemcy (2016)
 • Sempruch C., Leszczyński B., 2015: Zmiany w metabolizmie aminokwasów w tkankach zbóż zaatakowanych przez mszyce. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 18-19.
 • Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Leszczyński B., Sytykiewicz H., Goławska S., Czerniewicz P.,2015: Udział dekarboksylacji aminokwasów w odpowiedzi roślin na żerowanie owadów kłująco-ssących. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 11.
 • Sempruch C., Leszczyński B., Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Kozak A., Chwedczuk M., 2015. The participation of lysine decarboxylation in biochemical plant responses to the aphids infestation. Mat. 7th Europ. Hemiptera Congr., 19-24.07, Seggau Castle/Graz, pp. 71.
 • Chrzanowski G., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Sempruch C., Cudziło-Abramczuk J., 2016. Alkaloidy jako biopestyczydy w stosunku do mszycy czeremchowo-zbożowej [Rhopalosiphum padi (L.)] i mszycy brzoskwiniowej [Myzus persicae (Sulz.)]. Streszczenia 56. Sesji Nauk. IOR, 11-12.02, Poznań, str. 30
 • Leszczyński B., Sempruch C., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Czerniewicz P., 2016. Molecular mechanisms underlying induced cereal resistance to aphids. Program and abstracts of C-IPM Workshop on: “Breeding for IPM in sustainable and low-input agricultural systems”, 4-6th.07, Radzików, Poland, pp. 24.
 • Sempruch C., Golan K., Gorska-Drabik E., Czerniewicz P., Łagowska B., Kot I., Kmieć K., Magierowicz K., Leszczyński B., Chwedczuk M., 2016. Accumulation and metabolism of amino acids and phenolic compounds in biochemical plant responses against different species of herbivorous arthropods. Agricultural Res. Abstr. 9thAnn. Int. Symp. Agricultural Research, 11-14th 07, Athens, Greece, p. 55-56.
 • Sempruch C., Chwedczuk M., Leszczyński B., Beher M., Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Goławska S., Matok H., 2017.Biochemiczne uwarunkowania wyboru miejsc żerowania przez Rhopalosiphum padi (L.) na pierwotnych i wtórnych roślinach żywicielskich. 57. Sesja Naukowa IOR PIB, 9-10 Luty, Poznań, s. 49.
 • Sempruch C., Karczmarzyk Z., Wysocki W., Wójcicka A., Urbańska A., 2017. Molekularny mechanizm oddziaływania amin biogennych i ich pochodnych na aktywność mirozynazy u Myzus persicae (Sulz.). Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 25.
 • Golan K., Górska-Drabik E., Sempruch C., Kot I., Kmieć K., Łagowska B., Goliszek K., 2012: Biochemical basis of orchid (Phalaenopsis hybridum ‘Innocence’) response to the feeding of mealybugs from Pseudococcidae family. 2nd Int. Conf. “Plant – the source of research material”, 18-20.10, Lublin, pp. 170
 • Sempruch C., Horbowicz M., Jastrzębska W., Golan K., Górska-Drabik E., Leszczyński B., 2012: Changes in cadaverine accumulation within winter triticale infested by bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 2nd Int. Conf. “Plant – the source of research material”, 18-20.10, Lublin, pp. 335
 • Sempruch C., Leszczyński B., Chrzanowski G., Filipczuk A., 2012: Wpływ żerowania mszycy zbożowej (Sitobion avenae F.) na aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w siewkach pszenżyta ozimego. 52 Sesja Nauk. IOR, 9-10.02, Poznań, str. 137
 • Sempruch C., Leszczyński B., 2012: Some aspects of polyamine metabolism within winter triticale infested by grain aphid (Sitobion avenae F.). 6th Europ. Hemiptera Congr., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp.92
 • Sempruch C., Leszczyński B., Horbowicz M., Kosson R., 2012: Accumulation of amines within triticale tissues under bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) infestation. 6th Europ. Hemiptera Cong., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp. 92
 • Sempruch C., Leszczyński B., Horbowicz M., Zarzecka K., 2012: Effect of bird cherry-oat aphid versus cereal leaf beetle and Colorado potato beetle on selected amino acid decarboxylases activity within host plant tissues. 6th Europ. Hemiptera Congr., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp. 91
 • Sempruch C., Marczuk W, Leszczyński B., Zawadzka W., Klewek A., 2013: Wpływ żerowania mszycy grochowianki (Acyrthosiphon pisum Harris) na aktywność dekarboksylaz aminokwasowych w tkankach grochu. Mat. XXIII Ogólnopol. Konf. „Mszyce i inne pluskwiaki”, 19-21.06, Wrocław, pp. 74
 • Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Sprawka I., Sempruch C., Chrzanowski G., Leszczyński B., Wasylik M., 2013: Ocena zawartości chlorofilu (SPAD) w siewkach Zea mays L. zaatakowanych przez mszyce zbożowe. Mat. XXIII Ogólnopol. Konf. „Mszyce i inne pluskwiaki”, 19-21.06, Wrocław, pp. 80
 • Golan K., Goliszek K., Górska – Drabik E., Kmieć K., Kot I., Łagowska B., Sempruch C., 2013: Changes in activity of amino acid decarboxylases within orchid tissues caused by mealybug infestation. XIII Int. Symp. Scale Insect Studies – ISSIS, 02-05.09, Sofia, pp. 37
 • Leszczyński B., Sempruch C., Sytykiewicz H., Wilczewska M., 2014: Zmiany w aktywności wybranych dekarboksylaz aminokwasowych w odmianach pszenicy ozimej wywołane żerowaniem mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.). 54. Sesja Nauk. IOR PIB, 06-07.02, Poznań, str. 204-205.
 • Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Sytykiewicz H., 2014: Dekarboksylacja lizyny, tyrozyny i ornityny w odmianach kukurydzy zaatakowanych przez mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi L.). 54. Sesja Nauk. IOR PIB, 06-07.02, Poznań, str. 209.
 • Sytykiewicz H., Leszczyński B., Sempruch C., Sprawka I., Czerniewicz P., Klewek A., 2014: Expression profile of glutatione transferase genes in maize seedlings colonized by Rhopalosiphum padi L. Int. Symp. “Opportunities for enhancement of integrated pest management”, 1-3.04, Warsaw, pp. 52.
 • Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Sprawka I., Leszczyński B., Sempruch C., Urbańska A., Klewek A., Skwarek A., 2014: Expression patterns of catalase genes in maize plant colonized with the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 50. Int. Symp. FEBS, 30.08-4.09, Paris, FEBS J., 281 (Suppl. 1), pp. 683.
 • Sempruch C., Chrzanowski G., Witczuk W., Leszczyński B., 2015: Zmiany w zawartości amin biogennych w pszenicy zaatakowanej przez mszycę czeremchowo-zbożową. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 107.
 • Sempruch C., Chrzanowski G., Witczuk W., Leszczyński B., 2015: Wpływ żerowania mszycy-czeremchowo zbożowej na zawartość amin biogennych w tkankach kukurydzy. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 108.
 • Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Sprawka I., Matok H., Sempruch C., Leszczyński B., 2015. Zmiany aktywności enzymów detoksykacyjnych w tkankach traktowanych ekstraktami kwasów fenolowych wybranych roślin zielarskich. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 38.
 • Goławska S., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Klewek A., 2015. Wpływ wybranych metabolitów bobiku na biologię Acyrtosiphon pisum Harris. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 46.
 • Sytykiewicz H., Leszczyński B., Sempruch C., Czerniewicz P., Sprawka I., Łukasik I., Chrzanowski G., Goławska S., 2015. Ekspresja wybranych genów szlaku biosyntezy glutationu w siewkach Zea mais (L.) zaatakowanych przez mszycę czeremchowo-zbożową. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 60.
 • Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Kot I., Kmieć K., Łagowska B., Czerniewicz P., Leszczyński B., Malec M., Magierowicz K., Janiuk M., Samociuk J., 2015. Changes in activity of l-phenylalanine ammonialyase and l-tyrosine ammonialyase in orchid leaves infested by Pseudococcus maritimus (Ehrhorn) (Hemiptera; Sternorrhyncha; Pseudococcidae). Int. Sci. Conf. „Horticulture in shaping life quality”, 18-19.06, Lublin, str. 183.
 • Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Sempruch C., Sprawka I., 2016. Wpływ olejków eterycznych wybranych roślin z rodziny Asteraceae na zachowanie oraz żerowanie Myzus persicae (Sulz.) i Rhopalosiphum padi (L.). Streszczenia 56. Sesji Nauk. IOR, 11-12.02, Poznań, str. 186.
 • Golan K., Gorska-Drabik E., Sempruch C., Czerniewicz P., Łagowska B., Kmieć K., Kot I., Magierowicz K., 2016. Impact of mealybug (Hemiptera: Pseudococcidae) infestation on metabolism of amino acids and phenolic compounds within orchid leaves. Mat. XIV Int. Symp. On Scale Insect Studies, 13-16.06, Catania, Italy, pp. 63.
 • Sytykiewicz H., Bar H., Semenčenko V., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Leszczyński B., 2016. Expression patterns of selected microRNAs targeting superoxidedismutase genes in aphid-infested maize (Zea mays L.) seedlings. Prog. EMBO Workshop “Systems biology of non-coding RNAs”, 8-11.02, Rehovot, Israel, pp. 12.
 • Goławska S., Łukasik I., Sprawka I., Goławski A., Sempruch C., 2016. Effect of flavonoid glycosides on the behavior of the pea aphid. Int. Conf. Inventions and Inovations foe Sustainable Agriculture, 7-9.07, The Regent Cha-am Beach Resort, Tailand, pp. 70.
 • Leszczyński B., Sempruch C., Chwedczuk M., Becher M., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., 2016: Adaptation strategy of bird cherry-oat aphid to its host plants. XXV Int. Congr. Entomol., 25-30 September, Orlando, Florida , D3544.
 • Chwedczuk M., Sempruch C., Leszczyński B., Beher M., Czerniewicz P., Chrzanowski G., Klewek A., 2017. Dynamika nagromadzania wybranych składników chemicznych w tkankach pierwotnych i wtórnych roślin żywicielskich w trakcie rozwoju populacji Rhopalosiphum padi (L.). 57. Sesja Naukowa IOR PIB, 9-10 Luty, Poznań, s. 102-103.
 • Sytykiewicz H., Leszczyński B., Czerniewicz P., Lukasik I., Sprawka I., Golawska S., Sempruch C., Chrzanowski G., 2017. Transcriptional responses of selected genes involved in ascorbate biosynthesis in maize seedling infested with bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symp., 4-8 June, Madrid, Spain, pp. 63
 • Urbańska A., Matok H., Chrzanowski G., Sempruch C., Klewek A., 2017. Analiza karotenoidów Aphididae. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 74
 • Wieczorek K., Kanturski M., Świątek P., Sempruch C., 2017. Rhopalosiphum padi (L.) versus Glyphina betulae (L.) – budowa układu rozrodczego pokolenia obupłciowego mszyc realizujących odmienne strategie życiowe. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 75.
 • Wójcicka A., Sempruch C., Leszczyński B., Łukasik I., Warzecha R., 2017. Zmiany w aktywności wybranych oksydoreduktaz w tkankach woskowych i bezwoskowych genotypów pszenżyta indukowane żerowaniem mszycy czeremchowo-zbożowej Rhopalosiphum padi L. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 76.
 • Znaczenie dekarboksylacji wybranych aminokwasów w oddziaływaniach między pszenżytem a mszycą zbożową (Sitobion avenae F.), Wydział Biologii/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 22.10.2010
 • Biochemiczne interakcje roślina-owad na przykładzie mszyc. Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Agronomicznego/Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 1.04.2013
 • Role of polyamnies in the induced cereal responses to aphids, Katedra Entomologii Stosowanej/Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1-3.04.2014

Wykładane przedmioty

 • biofizyka