prof. dr hab. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Brunon Hołyst

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1952). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1962). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1969). Otrzymał tytuł profesora nauk prawnych (1974).
 • Od 2014 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • kryminalistyka, kryminologia, profilaktyka społeczna, suicydologia i wiktymologia

Działalność zawodowa i społeczna

 • Doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2011)
 • Odznaczony Krzyżem Komandorskim (2010)
 • Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004)
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (1985–2004)
 • Współtwórca Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Działalność naukowa

 • Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo : programy promocji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, 971 s.
 • Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016, 742 s.
 • Hołyst, Brunon, Deborah Beaufort-Moore, "Crime scene management and evidence recovery" [...], "Problemy Kryminalistyki", 2016, nr 291, s. 40-44.
 • Hołyst, Brunon, Konflikty społeczne na tle kulturowym wywołane globalizacją, "Przegląd Policyjny", 2016, nr 1 (121), s. 5-26.
 • Hołyst, Brunon, Programowanie profilaktyki a motywy i warunki zachowań suicydalnych, "Suicydologia", 2016, T. 8, s. 117-129.
 • Hołyst, Brunon, Threat to an individual's psychosocial idenity in the contemporary world, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 7-20.
 • Wielka encyklopedia prawa. T. 6, Prawo konstytucyjne, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 515 s. 
 • Wielka encyklopedia prawa. T. 7, Teoria i filozofia prawa, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Andrzej Bator, Jerzy Zajadło, Marek Zirk-Sadowski, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 519 s. 
 • Wielka encyklopedia prawa. T. 9, Prawo mediów, red. Brunon Hołyst, Roman Hauser, Anna Łabno, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016, 443 s.
 • Holyst, Brunon, Kriminologiâ, Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "Alef-Press", 2015, 311, [1] s.
 • Hołyst, Brunon, Cyberstalking as a form of cyberharassment, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 104-12
 • Optymalizacja procesu przepływu informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, redakcja naukowa: Brunon Hołyst, Piotr Potejko, Jadwiga Stawnicka, Warszawa : [Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji], 2015, 253 s.
 • Gawinecki, Jerzy August ; Hołyst, Brunon, Identyfikacja zagrożeń cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie im, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 13-33.
 • Grochowski, Lucjan ; Hołyst, Brunon, Stenografia w kryminalistyce, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, red. nauk. Brunon Hołyst. - Warszawa : PWN, 2014, s. 657-687.
 • Grochowski, Lucjan ; Hołyst, Brunon, Stenografia w systemach bezpieczeństwa informacji, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko. - Warszawa : PWN, 2014, s. 67-109.
 • Hołyst, Brunon, Bezpieczeństwo informacji w świetle kryptografii, kanałów ukrytych i stenografii, w: Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji. red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejko. - Warszawa : PWN, 2014, s. 121-154.
 • Hołyst, Brunon, Zastosowanie metod spektometrii jonów w analizie śladów materiałów wybuchowych, w: Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku : wybrane problemy, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa : PWN, 2014, s. 309-366.
 • Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, red. nauk. Brunon Hołyst, Jacek Pomykała, Piotr Potejsko. - Warszawa : PWN, 2014, 285 s.

Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku, redakcja naukowa Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014, 902, [2] s.