mgr Bartosz Kotowicz

mgr Bartosz Kotowicz

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego

Działalność naukowa

 • Kotowicz, Bartosz, Etykiety, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 88.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Europejskie Aprobaty Techniczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 90.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Europejskie Oceny Techniczne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 91.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Interes bezpieczeństwa państwa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 109-110.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Istotne postanowienia umowy, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 112-113.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Jawność postępowania, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 114.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Kryteria kwalifikacji, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 151.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o konkursie, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 197.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o profilu nabywcy, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 198.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o wynikach konkursu, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 199.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Ogłoszenie o zamówieniu, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 199.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Okresowe ogłoszenia informacyjne, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 201.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Poręczenie, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 232.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Powinowactwo, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 242.
  ISBN 978-83-8223-192-2
 • Kotowicz, Bartosz, Zdolność kredytowa, w: Leksykon zamówień publicznych, redakcja naukowa Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz, stan prawny na 9 października 2020 r., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 490.
  ISBN 978-83-8223-192-2

 

 

Wykładane przedmioty

Asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, Członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego, Opiekun w Studenckiej Poradni Prawnej, Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych.