Obszary badawcze

Prywatne i publiczne prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze, prawo europejskie, procedura cywilna, alternatywne rozwiązywanie sporów, prawo konstytucyjne i międzynarodowe, prawa człowieka.

Działalność zawodowa i społeczna

 •  Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP
 • Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Członek International Law Association
 • Posiada również doświadczenie zawodowe zdobyte w dużej międzynarodowej kancelarii prawniczej oraz jako prawnik wewnętrzny

Działalność naukowa

 •  Taking of evidence, Wydział Prawa Uniwersytetu w Gandawie, listopad 2004 r. (artykuł z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przygotowany w ramach kursu LLM pod kierunkiem prof. Hermana Verbist).
 • Uznawanie zagranicznych orzeczeń na terytorium Rosji na podstawie „Kodeksu postępowania arbitrażowego Federacji Rosyjskiej”, Prawo Europejskie w Praktyce – Nr 10 (28) październik 2006.
 • Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń na terytorium Rosji na podstawie „Kodeksu postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej”, Prawo Europejskie w Praktyce – Nr 11 (29) listopad 2006.
 • Interpretacja "decydującego wpływu" jako przesłanki pozycji dominującej w art. 4 § 1 pkt 4 ppkt f k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2007 (179), Wolters Kluwer Polska - OFICYNA.
 • Reklama jako czynnik kształtujący "marżę handlową" w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/2008(194), Wolters Kluwer Polska - OFICYNA.
 • Właściwość miejscowa sądów powszechnych w sprawach o roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3/2010 (211), Wolters Kluwer Polska.
 • Dopuszczalność stosowania premii pieniężnych w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą – w świetle orzecznictwa w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz red., Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, s. 1139 – 1150.
 • Przegląd orzecznictwa Sędziego Sądu Najwyższego Antoniego Górskiego w: A. Łazarska, T. Pietryga, B. Pilitowski red., Antoni Górski. Człowiek i sędzia, Fundacja Court Watch Polska, Toruń, 2017, s. 127 – 164.
 • Słuszność i sprawiedliwość społeczna, Rzeczpospolita nr 243 (10881) z dnia 18 października 2017 r.
 • Roszczenia osób osadzonych w celach – granice, Rzeczpospolita nr 249 (10887) z dnia 25 października 2017 r.
 • Jak wycenić krzywdę?, Rzeczpospolita nr 260 (10898) z dnia 8 listopada 2017 r.
 • Realizacja roszczeń za czyny nieuczciwej konkurencji. Zasady stosowania i funkcje art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Rzeczpospolita nr 271 (10909) z dnia 22 listopada 2017 r.
 • Roszczenia za naruszenie publicznego prawa ochrony konkurencji, Rzeczpospolita nr 283 (10921) z dnia 6 grudnia 2017 r.
 • Interes prawny w żądaniu ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.), Rzeczpospolita nr 295 (10933) z dnia 20 grudnia 2017 r.
 • Zbiór dobrych praktyk w relacjach między sędziami i zawodowymi pełnomocnikami w postępowaniu cywilnym, 2018 r., współautorzy: SSO dr hab. Aneta Łazarska, SSN Katarzyna Gonera, adw. Tomasz Wardyński, adw. Stanisław Drozd, r. pr. dr Bartosz Karolczyk, r. pr. Piotr Golędzinowski, r. pr. dr Arkadiusz Turczyn, adw. dr Maciej Plebanek, adw. dr Steve Terret, mgr Ewelina Milan, adw. Łukasz Lasek.
 • Szkoda domniemana. Zasądzenie odpowiedniej sumy, Rzeczpospolita nr 2 (10942) z dnia 3 stycznia 2018 r.
 • Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, Rzeczpospolita nr 13 (10953) z dnia 17 stycznia 2018 r.
 • Należyta staranność, Rzeczpospolita nr 25 (10965) z dnia 31 stycznia 2018 r.
 • Zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej (wersja wysłana do redakcji: Podstawy prawne zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych), Rzeczpospolita nr 37 (10977) z dnia 14 lutego 2018 r.
 • Zatrzymanie wadium przez zamawiającego, Rzeczpospolita nr 49 (10989) z dnia 28 lutego 2018 r.
 • Zastrzeżenie do protokołu, Rzeczpospolita nr 61 (11001) z dnia 14 marca 2018 r.
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki, Rzeczpospolita nr 73 (11013) z dnia 28 marca 2018 r.
 • Nadużycie prawa podmiotowego, Rzeczpospolita nr 84 (11024) z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 • Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, Rzeczpospolita nr 96 (11036) z dnia 25 kwietnia 2018 r.
 • Orzekanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie regulacji Prawa upadłościowego, Rzeczpospolita nr 106 (11046) z dnia 9 maja 2018 r.
 • Rozliczenie przedmiotu leasingu w razie wypowiedzenia umowy przez finansującego (tytuł nadany przez redakcję: Rozliczenie przedmiotu leasingu po wypowiedzeniu umowy przez finansującego), Rzeczpospolita nr 118 (11058) z dnia 23 maja 2018 r.
 • Uzasadnianie orzeczeń w postępowaniu cywilnym (tytuł nadany przez redakcję: Uzasadnienie orzeczeń w postępowaniu cywilnym), Rzeczpospolita nr 129 (11069) z dnia 6 czerwca 2018 r.
 • Odwołanie darowizny, Rzeczpospolita nr 141 (11081) z dnia 20 czerwca 2018 r.
 • Kara łączna – sankcja czy nagroda?, Rzeczpospolita nr 153 (11093) z dnia 4 lipca 2018 r.
 • Zadośćuczynienie za krzywdę osób najbliższych pokrzywdzonego, Rzeczpospolita nr 165 (11105) z dnia 18 lipca 2018 r.
 • Pozew jako przyczyna przerwy biegu terminu przedawnienia (tytuł nadany przez redakcję: Pozew przerywa bieg przedawnienia), Rzeczpospolita nr 177 (11117) z dnia 1 sierpnia 2018 r.
 • „Opłaty półkowe” – ciężar dowodu, Rzeczpospolita nr 200 (11140) z dnia 29 sierpnia 2018 r.
 • Ograniczenia swobody twórczości, Rzeczpospolita nr 212 (11152) z dnia 12 września 2018 r.
 • Orzekanie ponad żądanie, Rzeczpospolita nr 224 (11164) z dnia 26 września 2018 r.
 • Zażalenie na orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji, Rzeczpospolita nr 236 (11176) z dnia 10 października 2018 r.
 • Prawda w postępowaniu cywilnym, Rzeczpospolita nr 248 (11188) z dnia 24 października 2018 r.
 • Nadużycie praw procesowych, Rzeczpospolita nr 259 (11199) z dnia 7 listopada 2018 r.
 • Kredyty walutowe, Rzeczpospolita nr 271 (11211) z dnia 21 listopada 2018 r.
 • Przywrócenie posiadania a sfera prawna, Rzeczpospolita nr 283 (11223) z dnia 5 grudnia 2018 r.
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Rzeczpospolita nr 295 (11234/11235) z dnia 19 grudnia 2018 r.
 • Wyłączenie sędziego – iudex inhabilis, Rzeczpospolita nr 1 (11244) z dnia 2 stycznia 2019 r.
 • Wyłączenie sędziego – iudex suspectus, Rzeczpospolita nr 13 (11256) z dnia 16 stycznia 2019 r.
 • Uznanie roszczenia, Rzeczpospolita nr 25 (11268) z dnia 30 stycznia 2019 r.
 • Służebność przesyłu a strefa ochronna i kontrolowana, Rzeczpospolita nr 37 (11280) z dnia 13 lutego 2019 r.
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie, Rzeczpospolita nr 49 (11292) z dnia 27 lutego 2019 r.
 • Zdolność sądowa Rzecznika Praw Pacjenta, Rzeczpospolita nr 61 (11304) z dnia 13 marca 2019 r.
 • Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia, Rzeczpospolita nr 73 (11316) z dnia 27 marca 2019 r.
 • Polisolokaty, Rzeczpospolita nr 85 (11328) z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • Instytucja małżeństwa, Rzeczpospolita nr 96 (11339) z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 • Rozliczenie konkubinatu, Rzeczpospolita nr 106 (11349) z dnia 8 maja 2019 r.
 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło, Rzeczpospolita nr 118 (11361) z dnia 22 maja 2019 r.
 • Zgoda inwestora, Rzeczpospolita nr 130 (11373) z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Należności podatkowe a dopuszczalność drogi sądowej, Rzeczpospolita nr 142 (11385) z dnia 19 czerwca 2019 r.
 • Przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody, Rzeczpospolita nr 153 (11396) z dnia 3 lipca 2019 r.
 • Hulajnoga elektryczna w ujęciu cywilnoprawnym, Rzeczpospolita nr 165 (11408) z dnia 17 lipca 2019 r.
 • Hulajnoga elektryczna w ujęciu karnoprawnym, Rzeczpospolita nr 177 (11420) z dnia 31 lipca 2019 r.
 • Należyta staranność i rażące niedbalstwo na drogach publicznych, Rzeczpospolita nr 189 (11432) z dnia 14 sierpnia 2019 r.
 • Przyczynienie się małoletniego, Rzeczpospolita nr 200 (11443) z dnia 28 sierpnia 2019 r.
 • Prokurator jako pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa, Rzeczpospolita nr 212 (11455) z dnia 11 września 2019 r.
 • Legitymacja publicznoprawna prokuratora w postępowaniu cywilnym, Rzeczpospolita nr 224 (11467) z dnia 25 września 2019 r.
 • Do zniesławienia może dojść w różnych okolicznościach, Rzeczpospolita nr 224 (11467) z dnia 25 września 2019 r.
 • Odpowiedzialność zwierzchnika, Rzeczpospolita nr 242 (11485) z dnia 16 października 2019 r.
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (tytuł nadany przez redakcję: Treść ksiąg wieczystych musi odzwierciedlać rzeczywistość), Rzeczpospolita nr 248 (11491) z dnia 23 października 2019 r.
 • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Rzeczpospolita nr 254 (11497) z dnia 30 października 2019 r.
 • Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych, Rzeczpospolita nr 264 (11507) z dnia 13 listopada 2019 r.
 • Jest domniemanie wiarygodności wpisu w KRS, Rzeczpospolita nr 270 (11513) z dnia 20 listopada 2019 r.
 • Termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita nr 276 (11519) z dnia 27 listopada 2019 r.
 • Przestępstwo oszustwa i jego relacja z prawem cywilnym, Rzeczpospolita nr 288 (11531) z dnia 11 grudnia 2019 r.
 • Zmienia się podejście do domniemania konstytucyjności, Rzeczpospolita nr 294 (11537) z dnia 18 grudnia 2019 r.
 • Różne pojęcia firmy, Rzeczpospolita nr 300 (11543) z dnia 27 grudnia 2019 r.
 • Współautorstwo w: O. M. Piaskowska red., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, 2019.
 • Przedsiębiorca, czyli kto, Rzeczpospolita nr 5 (11551) z dnia 8 stycznia 2020 r.
 • Nie tylko utracone dochody mają znaczenie, Rzeczpospolita nr 11 (11557) z dnia 15 stycznia 2020 r.
 • Kontakty z dzieckiem, Rzeczpospolita nr 17 (11563) z dnia 22 stycznia 2020 r.
 • Wsparcie oświaty pod kontrolą sądu, Rzeczpospolita nr 23 (11569) z dnia 29 stycznia 2020 r.
 • Unieważnienie prawomocnego orzeczenia, Rzeczpospolita nr 29 (11575) z dnia 5 lutego 2020 r.
 • Postawienie płotu może napotkać ograniczenia, Rzeczpospolita nr 35 (11581) z dnia 12 lutego 2020 r.
 • Więź rodzinna jako dobro osobiste, Rzeczpospolita nr 41 (11587) z dnia 19 lutego 2020 r.
 • Adopcja: dobro dziecka jest najważniejsze, Rzeczpospolita nr 47 (11593) z dnia 26 lutego 2020 r.
 • Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków, Rzeczpospolita nr 53 (11599) z dnia 4 marca 2020 r.
 • Sztuczne pokrewieństwo wymaga wielu starań, Rzeczpospolita nr 59 (11605) z dnia 11 marca 2020 r.
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Rzeczpospolita nr 65 (11611) z dnia 18 marca 2020 r.
 • Szkody górnicze, Rzeczpospolita nr 77 (11623) z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 • Zdarza się, że przysposobienie się kończy, Rzeczpospolita nr 83 (11629) z dnia 8 kwietnia 2020 r.
 • Błędy medyczne, Rzeczpospolita nr 88 (11634) z dnia 15 kwietnia 2020 r.
 • Kredyt to umowa o określonym charakterze, Rzeczpospolita nr 94 (11640) z dnia 22 kwietnia 2020 r.
 • Zwolnienie z długu, Rzeczpospolita nr 100 (11646) z dnia 29 kwietnia 2020 r.
 • Aby umorzyć wzajemne wierzytelności, trzeba oświadczenia, Rzeczpospolita nr 105 (11651) z dnia 6 maja 2020 r.
 • Miejsce zamieszkania, Rzeczpospolita nr 111 (11657) z dnia 13 maja 2020 r.
 • Do umorzenia istniejącego zobowiązania może dojść przez odnowienie, Rzeczpospolita nr 117 (11663) z dnia 20 maja 2020 r.
 • Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, Rzeczpospolita nr 123 (11669) z dnia 27 maja 2020 r.
 • Nadzwyczajna zmiana wpływa na zobowiązanie, Rzeczpospolita nr 129 (11675) z dnia 3 czerwca 2020 r.
 • Zbywanie mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, Rzeczpospolita nr 135 (11681) z dnia 10 – 11 czerwca 2020 r.
 • Wyrok karny ma swój wpływ na proces cywilny, Rzeczpospolita nr 140 (11686) z dnia 17 czerwca 2020 r.
 • Konstytucyjne prawa pacjenta, Rzeczpospolita nr 146 (11692) z dnia 24 czerwca 2020 r.
 • Skarga do ochrony wierzyciela, Rzeczpospolita nr 152 (11698) z dnia 1 lipca 2020 r.
 • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2020.
 • Wykładnia testamentu, Rzeczpospolita nr 158 (11704) z dnia 8 lipca 2020 r.
 • Kompensacja szkody podlega pewnym zasadom, Rzeczpospolita nr 164 (11710) z dnia 15 lipca 2020 r.
 • Zakłócenie miru domowego, Rzeczpospolita nr 170 (11716) z dnia 22 lipca 2020 r.
 • Trzeba postępować tak, aby nie przeszkadzać sąsiadowi, Rzeczpospolita nr 176 (11722) z dnia 29 lipca 2020 r.
 • Katastrofa w komunikacji, Rzeczpospolita nr 182 (11728) z dnia 5 sierpnia 2020 r.
 • Świadomość, podjęcie decyzji i wyrażenie woli, Rzeczpospolita nr 188 (11734) z dnia 12 sierpnia 2020 r.
 • Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, Rzeczpospolita nr 193 (11739) z dnia 19 sierpnia 2020 r.
 • Pozorne oświadczenie woli to wada, Rzeczpospolita nr 199 (11745) z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 • Domniemanie niewinności i zasada in dubio pro reo, Rzeczpospolita nr 205 (11751) z dnia 2 września 2020 r.

Nazwy projektów badawczych:

Współpraca przy redakcji biuletynu: Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego, opracowania zagadnień prawnych wpływających do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego RP oraz problematyki poruszanej w glosach do orzeczeń Sądu Najwyższego:

 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 20 – 21.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 21 – 22.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 19 – 21.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 21 – 25.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 25 – 26.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 26 – 27.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 27 – 29.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 17 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2010, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 21.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 5 – 7.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 7 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 20 – 21.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 21 – 22.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 27 – 31.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 31 – 33.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 33 – 35.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 19 – 20.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2011, LexisNexis, Warszawa, s. 20 – 22.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 19 – 20.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 20 – 22.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 17 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 20.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 21 – 23.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 23 – 24.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 15 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2012, LexisNexis, Warszawa, s. 19 – 20.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 6 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 17 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2013, LexisNexis, Warszawa, problematyka poruszana w glosach, s. 21 – 22.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2013, LexisNexis, Warszawa, problematyka poruszana w glosach, s. 24 – 26.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2013, LexisNexis, Warszawa, problematyka poruszana w glosach, s. 27 – 28.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2013, LexisNexis, Warszawa, s. 18 – 20.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 21 – 23.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 24 – 25.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 16 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 7 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 23 – 25.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2014, LexisNexis, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 5 – 7.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 6 – 7.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2017, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16 – 19.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 6 – 7.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 10/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2018, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 7 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 13 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15 – 17.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 4 – 6.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 11/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 6 – 8.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 12/2019, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 14.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 1/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 14 – 16.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 2/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 13.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 9.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 11.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 5/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 3 – 4.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 9 – 12.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 12 – 15.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 6/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15 – 18.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 8 – 10.
 • Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 7 – 8/2020, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 10 – 12.

Kilkadziesiąt opinii dotyczących zagadnień prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego RP, a także liczne opinie do spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy RP na skutek wniesionych środków zaskarżenia.

 •  Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Praktyczne aspekty sporządzania skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, 17 listopada 2014 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania w postępowaniu cywilnym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 13 stycznia 2015 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Ochrona konsumenta w prawie polskim i unijnym, 3 marca 2015 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, Ochrona konsumenta w prawie polskim i unijnym, 21 kwietnia 2015 r.
 • Prelegent podczas szkoleń dla adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, Sądowe stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa, Słok, 27 – 28 czerwca 2015 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Sądowe stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 13 października 2015 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Jurysdykcja sądów powszechnych w cywilnych sprawach transgranicznych, 17 listopada 2015 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa, 15 lutego 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, Nieważność czynności prawnych z uwzględnieniem orzecznictwa, 1 marca 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Nieważność czynności prawnych – wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa, 14 marca 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla Wolters Kluwer S.A. i Pracowników Departamentu Prawnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zmiany w KPC – informatyzacja postępowania cywilnego, Słok, 9 września 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Należyta staranność pełnomocnika procesowego – zagadnienia wybrane, 18 października 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, 22 listopada 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Najnowsze zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego, 3 grudnia 2016 r.
 • Prelegent podczas konferencji Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym, wystąpienie w szczególności w panelu: Rzetelny proces jako cel zasad etyki zawodowej, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 9 grudnia 2016 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia publicznego prawa ochrony konkurencji, 6 marca 2017 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Skutki prawne decyzji Komisji (UE) w praktyce orzeczniczej, 29 maja 2017 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, sekcji Prawa gospodarczego i handlowego, Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, 5 października 2017 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Ochrona dóbr osobistych – przypadki szczególne, 17 października 2017 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, Słuszność i sprawiedliwość społeczna na tle orzecznictwa, 8 stycznia 2018 r.
 • Prelegent podczas konferencji Dobre praktyki przed sądem cywilnym w relacji sędzia – profesjonalny pełnomocnik – prezentacja i omówienie na przykładach Zbioru Dobrych Praktyk, wystąpienie w szczególności w panelu: Współpraca przy kontroli instancyjnej orzeczeń, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 8 czerwca 2018 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia publicznego prawa ochrony konkurencji, 20 września 2018 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie (wydziały gospodarcze), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 15 października 2019 r.
 • Prelegent podczas szkolenia dla sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie (wydziały cywilne), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 19 listopada 2019 r.
 • Reprezentowanie Sądu Najwyższego RP podczas Światowego Szczytu Prezesów Adwokatur i Organizacji Prawniczych, w ramach wizyty w SN, 24 – 27 maja 2011 r.
 • Uczestnictwo w Konferencji z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 21 maja 2014 r.
 • Uczestnictwo w I Polskim Kongresie Prawa Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 13 – 15 kwietnia 2015 r.
 • Uczestnictwo w Panelu Regulatorów – Aktualne problemy regulacji prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej w sektorach infrastrukturalnych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 16 lipca 2015 r.
 • Uczestnictwo w konferencji dotyczącej 800-lecia Wielkiej Karty Swobód, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Brytyjska w Warszawie, 9 października 2015 r.
 • Udział w dyskusji w ramach Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, przedmiot konferencji: Nowelizacja kodeksu cywilnego ustawą o prawach konsumenta z 2014 r. (zagadnienia wybrane), Problematyka unijnego rozporządzenia spadkowego nr 650/2012, kwestie kolizyjne, kwestie jurysdykcyjne, przepisy dostosowujące w k.p.c., Giżycko, 8 – 10 czerwca 2015 r.
 • Udział i pomoc przy organizacji Siódmej Konferencji Europejskiego Forum Sędziów Prawa Handlowego, Sąd Najwyższy RP, 27 – 28 września 2012 r.
 • Udział w licznych innych konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych w ramach Sądu Najwyższego RP, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu w Gandawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej w Warszawie.