dr hab. Anna Maria Badowska-Kozakiewicz

Wykładowca

Wydział Medyczny

anna.badowska-kozakiewicz@lazarski.pl

Profil naukowy

biolog

 • Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biologia (2005).
 • Doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2009). Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017).
 • Od 2018 roku wykładowczyni na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

fizjologia, patofizjologia, biologia komórki nowotworowej, patobiologia, histochemia, immunohistochemia, profilaktyka onkologiczna

Działalność zawodowa i społeczna

 • Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2019 - obecnie)

 • Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009 - 2019)
 • Wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018 - obecnie)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)

Działalność naukowa

Ostatnie publikacje

1.     Badowska-Kozakiewicz AM, Sobol M. Patera J. Expression of hypoxia-inducible factor 1α in invasive breast cancer with metastasis to lymph nodes: correlation with steroid receptors, HER2 and EPO-R. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2016. 2016, 25 (4): 741-750.

2.     Badowska-Kozakiewicz AM, Sobol M, Patera J. Expression of multidrug resistance protein P-glycoprotein in correlation with markers of hypoxia (HIF-1α, EPO, EPO-R) in invasive breast cancer with metastasis to lymph node. Archives of Medical Sciences, 2016, DOI: 10.5114/aoms.2016.62723.

3. Badowska-Kozakiewicz AM, Sobol M, Patera J, Kozłowski W. Immunohistochemical evaluation of human epidermal growth factor receptor 2 and estrogen and progesterone receptors in invasive breast cancer in women. Archives of  Medical Sciences, 2013, 9 (3): 466-471.

4. Badowska-Kozakiewicz AM, Liszcz A, Sobol M, Patera J. Retrospective evaluation of histopathological examinations in invasive ductal breast cancer of no special type. Analysis of 691 patients with IDC-NST. Archives of Medical Sciences, 2015, DOI: 10.5114/aoms.2015.53964. 

5. Badowska-Kozakiewicz AM. Biological role of prolactin. Menopause Review, 2012, 4: 305 308. 

6. Budzik M, Badowska-Kozakiewicz AM. Multidrug resistance associated with glutathione. Menopause Review, 2013, 5: 399 - 403. 

7. Badowska-Kozakiewicz AM, Budzik MP, Przybylski J. Hypoxia in breast cancer. Polish Journal of Pathology, 2015; 66 (4): 337-346. 

8. Badowska-Kozakiewicz AM, Budzik MP. Immunohistochemical characteristic of basal-like breast cancer. Contemporary Oncology 2015, DOI:10.5114/wo.2016.56938. 

9. Pawłowski KM, Król M, Majewska A, Badowska-Kozakiewicz A, Mol JA,  Malicka E, Motyl T. Comparison of cellular and tissue transcriptional profiles in canine mammary tumor” Journal of Physiology and Pharmacology  2009; 60 (Suppl 1): 85 - 94.

10. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Expression of cyclooxygenase-2 in neoplasms of the mammary gland in bitches. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2010; 13 (2): 337 - 42. 

11. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Evaluation of immunohistochemical expression of glycoprotein – P in neoplasms of the mammary gland in bitches. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2010; 13 (2): 343 – 7. 

12. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Immunohistochemical evaluation of expression of heat shock proteins HSP70 and HSP90 in mammary gland neoplasms in bitches. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2012, 15 (2): 209 – 214. 

13. Martyniszyn L, Szulc-Dąbrowska L, Boratyńska-Jasińska A, Badowska-Kozakiewicz AM, Niemiałtowski  MG. In vivo induction of autophagy in splenocytes of C57BL/6 and BALB/c mice infected with ectromelia orthopoxvirus.  Polish Journal of Veterinary Sciences, 2013, 16 (1): 25 – 32. 

14. Badowska-Kozakiewicz AM. Selected tumor markers in the routine diagnosis of endometrial and cervical cancer. Menopause Review, 2012, 3: 168 – 173. 

15. Badowska-Kozakiewicz AM. Biological role of tumor necrosis factor type alpha in physiology and pathology. Menopause Review 2013, 2: 136-141. 

16. Badowska-Kozakiewicz AM, Budzik MP, Koczkodaj P, Przybylski J. Selected tumor markers in the routine diagnosis of chromophobe renal cell carcinoma. Archives of Medical Science, 2016, 12 (4): 856-863. 

17. Badowska-Kozakiewicz AM, Dolka I, Malicka E, Rodo A, Skrzypczak M, Sobczak-Filipiak M. Retrospektywna ocena występowania nowotworów gruczołu mlekowego u psów w latach 1996 - 2006.  Życie Weterynaryjne 2007, 6: 472 - 476.

18. Badowska-Kozakiewicz AM, Sapieżyński R, Bielecki W. Retrospektywna ocena badań histopatologicznych nowotworów kości u psów w latach 1996-2006. Życie Weterynaryjne 2007, 10: 828 - 831.

19. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E, Sobczak – Filipiak M. Rak zapalny - rzadki przypadek nowotworu gruczołu sutkowego u suk. Życie Weterynaryjne 2008, 12: 1018 – 1021.

20. Sapieżyński R, Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Tumors of the gastrointestinal system in dogs and cats. A retrospective review of 87 cases. Veterinary Medicine 2008, 64 (10): 1169 -1264.

21. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Ocena immunohistochemiczna ekspresji receptorów estrogenowych w nowotworach gruczołu sutkowego suk. Życie Weterynaryjne 2009, 7: 548 – 553.

22. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Ekspresja białka p53 w nowotworach gruczołu sutkowego suk. Życie Weterynaryjne 2009, 9: 739 - 743.

23. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Apoptoza w nowotworach gruczołu sutkowego suk. Życie Weterynaryjne  2009, 11: 902 - 905.

24. Badowska-Kozakiewicz AM, Rodo A, Zieliński J, Malicka E. Rola komórek nacieku zapalnego w nowotworach gruczołu sutkowego suk. Życie Weterynaryjne 2009, 12: 986 – 990.

25. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Immunohistochemiczna ocena ekspresja antygenu jądrowego Ki-67 w nowotworach gruczołu sutkowego suk. Życie Weterynaryjne  2009, 8: 652 - 655.

26. Badowska-Kozakiewicz AM. Najczęściej rozpoznawane nowotwory pochodzenia nabłonkowego w różnicowej diagnostyce histopatologicznej guzów gruczołu sutkowego u suk. Życie Weterynaryjne, 2011, 86 (7): 531 - 536.

27. Kamionek M, Badowska-Kozakiewicz AM, Jarmuł-Pietraszczyk J, Pezowicz E. Influence of lead and cadmium ions on the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae Filipjev. Society of  Ecological Chemistry and Enginieering, 2011, 18 (3): 365 - 369.

28. Badowska-Kozakiewicz AM. Gruczolak – niezłośliwy nowotwór pochodzenia nabłonkowego gruczołu sutkowego u suk. Życie Weterynaryjne, 2012, 87 (9): 759 - 764. 

29. Badowska-Kozakiewicz AM, Patera J, Sobol M, Przybylski J. The role of estrogen and progesterone receptors in breast cancer - immunohistochemical evaluation of estrogen and progesterone receptor expression in invasive breast cancer in women. Contemporary Oncology, 2015, 3 (19): 1 - 6. 

30. Liszcz A, Badowska-Kozakiewicz AM. Knowledge of medical school students on  breast cancer and cervical cancer, and their prevention. Medical Studies, 2015, 31 (4): 271 - 276.

31. Koczkodaj P, Sobol M, Badowska-Kozakiewicz AM. Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV). Journal of Education, Health and Sport, 2016; 6(5):94-110.

32. Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E. Rola markerów nowotworowych w diagnostyce i monitorowaniu nowotworów. Życie Weterynaryjne 2008, 3: 211 - 214.

33. Badowska-Kozakiewicz AM. Biologiczne znaczenie fitoestrogenów. Życie Weterynaryjne, 2010, 85 (6): 520 - 522.

34. Badowska-Kozakiewicz AM. Rola Witaminy D w onkologii. Życie Weterynaryjne, 2010, 85 (10): 838 – 841.

35. Badowska-Kozakiewicz AM. Zjawisko oporności wielolekowej w nowotworach - rola glikoproteiny P. Życie Weterynaryjne, 2011, 86 (3): 211 - 214.

36. Badowska-Kozakiewicz AM. Rola czynników modulujących angiogenezę. Życie  Weterynaryjne. 2010, 85 (3): 227 - 230.

37. Badowska-Kozakiewicz AM. Biologiczna rola cyklooksygenazy - 2 w onkologii weterynaryjnej. Życie Weterynaryjne, 2011, 86 (11): 862 - 864. 

38. Badowska-Kozakiewicz AM. Białka szoku cieplnego - nowy marker w diagnostyce patomorfologicznej nowotworów gruczołu sutkowego u psów. Życie Weterynaryjne 2012, 87 (2): 114 - 117.

39. Badowska-Kozakiewicz AM. Zastosowanie metod immunohistochemicznych na przykładzie badań nowotworów gruczołu mlekowego u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88 (1): 29 - 35.

40. Badowska-Kozakiewicz AM, Budzik MP. Markery nowotworowe w rutynowej diagnostyce raka nerki. Nowotwory Journal of Oncology, 2013, 63 (6): 476 - 480.

41. Badowska-Kozakiewicz AM, Komoda J. Środowiskowe przyczyny chorób nowotworowych i możliwości zapobiegania im. Zeszyty Naukowe Almamer, 2014, 2 (71): 69 - 85.

42. Koczkodaj P, Badowska-Kozakiewicz AM. Skutki zdrowotne wynikające z nadmiernego       korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV). Zeszyty Naukowe Almamer, 2013, 3 (69): 9 - 26. 

43. Badowska-Kozakiewicz AM, Budzik MP. Cancer stem cells - a new chance for successful treatment of cancer. Medical Studies, 2015, 31(2), 139 - 145.

Monografie o zasięgu międzynarodowym i krajowym

1. Badowska-Kozakiewicz AM.  A Bird’s Eye View of Veterinary Medicine, pod redakcją Carlos C. Perez-Marin, Intech Open Access Publisher. ISBN: 978-953-51-0031-7, 2012.

Part 2 Clinical Attention In Pets, Chapter 12 “Prospective study of tumor  markers as prognostic factors in the  histopathological differential diagnosis of mammary gland neoplasms in female canines”, str. 199-230.

2. Badowska-Kozakiewicz AM. Insights from Veterinary Medicine, pod redakcją Rita Payan Carreira, Intech Open Access Publisher. ISBN: 978-953-51-1005-7, 2013. Chapter 2: “Immunohistochemical analysis of progesterone receptor an proliferating cell nuclear antigen in canine inflammatory mammary carcinoma”, str. 35-48. 

3. Badowska-Kozakiewicz AM. „Patofizjologia człowieka” red. Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. 1, 2013. ISBN: 978-832-004-530-7, Rozdział I.1. Podstawy nozologii ogólnej, str. 3-10.

4. Badowska-Kozakiewicz AM. „Patofizjologia człowieka” red. Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. 1, 2013. ISBN: 978-832-004-530-7. Rozdział I.2. Zarys patofizjologii komórki, str.11-28.

5. Badowska-Kozakiewicz AM. „Patofizjologia człowieka” red. Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. 1, 2013. ISBN: 978-832-004-530-7. Rozdział II.17. Etiologia i patogeneza procesu nowotworowego, str. 513-534.

6. Badowska-Kozakiewicz AM. „Patofizjologia człowieka” red. Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. 1, 2013. ISBN: 978-832-004-530-7. Rozdział II.11. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, str. 363-380.

7. Badowska-Kozakiewicz AM. „Patofizjologia człowieka” red. Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wyd. 1, 2013. ISBN: 978-832-004-530-7. Rozdział  II.16. Patofizjologia krwi i zaburzeń krzepnięcia, str.479-511.

8. Badowska-Kozakiewicz AM. „Kurs z fizjologii doświadczalnej”. Podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii; red. Wróbel E, Wydawnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyd.1, 2011. ISBN: 978-83-7637-189-4. Rozdział 5. Fizjologia krwi. Badania morfologiczne i biochemiczne, str. 109-140.

9. Badowska-Kozakiewicz AM. „Kurs z fizjologii doświadczalnej”. Podręcznik dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii; red. Wróbel E, Wydawnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyd.1, 2011. ISBN: 978-83-7637-189-4. Rozdział 6. Mechanika oddychania. Badanie spirometryczne płuc, str. 141-166. 

Redaktorstwo naukowe

„Patofizjologia człowieka” - redakcja naukowa Badowska-Kozakiewicz AM, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN: 9788320045307, Wyd.1., 2013.

Nazwy projektów badawczych:

1. Transkryptoniczne, hormonalne i metaboliczne wskaźniki prognostyczne w nowotworach gruczołu sutkowego suk - grant  promotorski Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 2009/2010, numer: N30800632/0667 – wykonawca

2. „Adaptacja komórek nowotworowych do stanu hipoksji" - immunohistochemiczna analiza ekspresji HIF-1 oraz VEGF i EPO w inwazyjnych rakach przewodowych piersi wykazujących nadekspresję receptorów estrogenowych i progesteronowych - grant - Konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2011, numer: NZME/PM41/11 – kierownik 

3. „Wpływ nasilenia hipoksji i unaczynienia na występowanie klasycznych czynników rokowniczych u kobiet chorych na raka piersi - immunohistochemiczna analiza ekspresji HIF-1 oraz VEGF, EPO i EPO-R w inwazyjnych rakach piersi” - grant - Konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2012, numer: NZME/PM42/12/12 – kierownik

4. „Wpływ nasilenia hipoksji i unaczynienia na występowanie klasycznych czynników rokowniczych u kobiet chorych na raka piersi – immunohistochemiczna analiza ekspresji HIF-1 oraz VEGF, EPO i EPO-R w inwazyjnych rakach przewodowych piersi wykazujących nadeskpresję receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz receptora HER2” - grant -  Konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2013, numer: NZME/PM41/13/13 – kierownik [kontynuacja badań z projektu numer NZME/PM42/12/12]

5. „Immunohistochemiczna analiza ekspresji markerów hipoksji i neowaskularyzacji w inwazyjnych rakach przewodowych piersi wykazujących nadekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz receptora HER2” – grant - Konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015, numer: NZME/PM42/15 – kierownik 

6. „Wybrane czynniki prognostyczne i predykcyjne u kobiet ze zdiagnozowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi”  - projekt badawczy realizowany w ramach prac statutowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2014/2015 – wykonawca

7. „Immunohistochemiczna ocena ekspresji cyklooksygenazy - 2 w inwazyjnym przewodowym raku piersi – NST” - projekt badawczy realizowany w ramach prac statutowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015/2016 – wykonawca

8. „Immunohistochemiczna ocena ekspresji białka MRE11 w pierwotnych ogniskach raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych” - projekt badawczy realizowany w ramach prac statutowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2016/2017 – wykonawca 

9. „Apoptoza w potrójnie ujemnym raku piersi” grant - Konkurs projektów badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w ramach działalności naukowej Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2016/2017, numer: NZME/PM1/16 – wykonawca

 • VIII Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. Maksimiuk Marta,  Sobiborowicz Aleksandra, Badowska-Kozakiewicz AM. „Zależność pomiędzy profilem histopatologicznym, a ekspresją EPO i EPO-R u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi” (konferencja krajowa – czynny udział w sesji ustnej) - 16-17.12.2017 r.
 • Konferencja “Od genetyki do profilaktyki w onkologii”. Liszcz A, Sobieraj M, Maksimiuk M, Pechcińska Aleksandra, Badowska-Kozakiewicz AM. „Hipoksja jako regulator apoptozy w komórkach nowotworowych. Immunohistochemiczna ocena ekspresji HIF-1 alfa i Bcl-2 w raku piersi” (konferencja krajowa – czynny udział w prezentacji ustnej) - 09.12.2017 r.
 • IX Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 30.05.2017 r. Warszawa – prezentacja ustna   - Expression of multidrug resistance protein P-glycoprotein in correlation with markers of hypoxia (HIF-1α, EPO, EPO-R) in invasive breast cancer with metastasis to lymph node” Badowska-Kozakiewicz AM, Sobol M, Patera J.
 • XI  Konferencja Naukowa – Diagnostyka i leczenie raka piersi „Falenty 2017” 20-22.04.2017 r. Warszawa, plakat  (prezentacja plakatowa)  „Immunohistochemical expression of hypoxia - inducible factor-1α in triple negative breast cancer ” Liszcz A, Pater J,  Badowska-Kozakiewicz AM.
 • XI  Konferencja Naukowa – Diagnostyka i leczenie raka piersi „Falenty 2017” 20-22.04.2017 r. Warszawa, plakat  (prezentacja plakatowa)  „The expression of erythropoietin  and  its receptor in triple negative breast cancer” Badowska-Kozakiewicz AM, Liszcz A, Patera J.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER;„Immunohistochemiczna ocena ekspresji glikoproteiny-P w korelacji z markerami hipoksji w raku piersi HER2 dodatnim” Badowska-Kozakiewicz AM, Sobol M, Patera J. IV Kongres Onkologii Polskiej 12-15.10.2016, Łódź.
 • PREZETACJA ZNACZĄCYCH PBLIKACJI JEDNOSTEK WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM/ PREZENTACJA USTNA

  „Retrospective evaluation of histopathological examinations in invasive ductal breast cancer of no special type: an analysis of 691 patients” Badowska-Kozakiewicz AM, Liszcz A, Sobol M, Patera J. VIII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prezentująca dorobek i potencjał naukowy WNoZ, 03.06.2016, Warszawa.
 • „Zjawisko hipoksji w potrójnie ujemnym raku piersi – immunohistochemiczna analiza ekspresji HIF-1 alfa w raku piersi niewykazującym ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz HER2” Badowska-Kozakiewicz AM, Patera J., VI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Sekcja Onkologia Molekularna, 05 - 06.12.2015, Warszawa.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER

  „Comparison of cellular and tissue transcriptomic profiles in canine mammary tumour” (Poster Session) Pawłowski KM, Król M, Majewska M, Badowska-Kozakiewicz AM, Mo JA, Malicka E, Motyl T., 24th Congress of the Polish Physiological Society, 11-13.09.2008, Lublin.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER

  „Comparative analysis of cellular and tissue transcriptomic profile in canine mammary chondrosarcoma and adenocarcinoma” Pawłowski KM, Król M, Majewska M, Badowska-Kozakiewicz AM,  Mol JA, Malicka E, Motyl T., Abstracts of the Congress of Biochemistry and Cell Biology 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of  the Polish Cell Biology Society, 7-11. 09.2008, Olsztyn.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER

  „Rzadko spotykane guzy gruczołu sutkowego psów” (Sekcja C – Choroby zwierząt towarzyszących) Dolka I, Badowska-Kozakiewicz AM, Sobczak-Filipiak M, Rodo A, Malicka E., XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Od nauki do praktyki” Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, 18 - 20.09.2008.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER
  „Evaluation of immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 in neoplasms of the mammary gland in bitches” Badowska-Kozakiewicz AM, Malicka E., Vaccines: Advances in Plant and Microbial Biotechnology, Infectious Immunity and Cancer Therapy. Warsaw Life Science University – SGGW Warsaw, Poland, 28 - 29. 11. 2008.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER

  „The influence of lead and cadmium ions on the entomopathologenic nematodes Steinernema feltiae Filipjev” Kamionek M, Badowska-Kozakiewicz AM, Jarmuł-Pietraszczyk J. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków, 12-13.05.2008 – „Metal ions and other abiotic factors in the environment”. Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • DONIESIENIE NAUKOWE / POSTER

  „Retrospective assessment of histopathological examination of bone neoplasms in dogs in 1996 - 2006” Badowska-Kozakiewicz AM, Sapierzyński R, Bielecki W. 2nd Polish-Ukrainian Conference „Microbiology in the XXI century”. Warsaw Agricultural University – SGGW, 24 - 26.09.2007.
 • Dyplom dla Maksimiuk M, Sobobirowicz A, Badowska-Kozakiewicz AM. za pracę pt. Zależności pomiędzy profilem histopatologicznym, a ekspresją EPO  i  EPO-R u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi” uznaną za najlepszą pracę z zakresu histochemii na 8 Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych Warszawa 16-17.12. 2017 r. (2017).
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna drugiego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opiekę naukową nad studenckim kołem naukowym przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM (2017).
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna trzeciego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opiekę naukową nad studenckim kołem naukowym przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM (2016).
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna trzeciego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za opiekę naukową nad studentami w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Biologii Komórki Nowotworowej WUM (2015).
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna pierwszego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za redakcję naukową książki pt. "Patofizjologia człowieka", autorstwo 5 rozdziałów  w książce pt. Patofizjologia człowieka" oraz rozdziału  pt. "Immunohistochemical analysis of progesterone receptors an proliferating cell nucelar antigen in canine inflammatory mammary carcinoma" w książce pt. Insights from Veterinary Medicine (2014).
 • Nagroda indywidualna dydaktyczna drugiego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za autorstwo rozdziału pt. „Prospective study of tumor  markers as prognostic factors in the  histopathological differential diagnosis of mammary gland neoplasms in female canines” w książce pt. A Bird’s Eye View of Veterinary Medicine - ISBN: 978-953-51-0031-7, pod redakcją Carlos C. Perez-Marin, Intech Open Access Publisher 2012 (2013).
 • Nagroda zespołowa dydaktyczna pierwszego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za redakcję i współautorstwo podręcznika dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu i Oddziału Fizjoterapii pt. „Kurs Fizjologii Doświadczalnej" (2012).
 • Nagroda indywidualna naukowa trzeciego stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za autorstwo pracy pt. "Comparison of cellular and tissue transcriptional profiles in canine mammary tumor" (2010).
 • II miejsce w konkursie na najlepszą prezentację w czasie dorocznej sesji naukowej poświęconej osiągnięciom naukowym pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za pracę pt „Immunohistochemiczna ekspresja cyklooksygenazy – 2 i białek szoku cieplnego w nowotworach gruczołu sutkowego u suk” (2009).
 • Konferencja „Od genetyki do profilaktyki w onkologii” 09.12.2017 r. Warszawa moduł genetyka – wykład  pt. „Białka oporności wielolekowej nowotworów – rola glikoproteiny P w diagnostyce raka piersi” Badowska-Kozakiewicz AM.

Wykładane przedmioty

 • fizjologia
 • patofizjologia