dr hab. Anna Konert


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

a.konert@lazarski.edu.pl