dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego

Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

 • czwartki godz. 14:00-15:00 (zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu)

Profil naukowy

Sędzia

Obszary badawcze

cywilne prawo procesowe

Działalność zawodowa i społeczna

 • Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego (od 2012)

Działalność naukowa

 • Łazarska, Aneta, Rzecznicy krajowi de lege ferenda, "Europejski Przegląd Sądowy", 2021, nr 2, s. 18-24.
 • Łazarska, Aneta, Dopuszczalność skargi na przewlekłość postępowania klauzulowego, w: Przegląd Prawa Egzekucyjnego : czasopismo naukowe komorników sądowych. 1731-030X. 2017, nr 5, s. 27-48
 • Łazarska, Aneta, The right to a fair civil trial as a guarantee of judical independence, "Mats University Law Journal", 2016, vol. 1, issue 1, s. 41-47
 • Łazarska, Aneta, Konstytucyjna dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji o nadaniu klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień  w: Przegląd Prawa Egzekucyjnego : czasopismo naukowe komorników sądowych. 1731-030X. 2016, nr 1, s. 25-44
 • Łazarska, Aneta, Myśl ustrojowa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego / Aneta Łazarska, Bogusław Niemirka, Witold Okniński ; pod. red. Anety Łazarskiej, Sokołów Podlaski : Sokołowski Ośrodek Kultury, 2016
 • Łazarska, Aneta, Konstytucyjna dopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji o nadaniu klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień, w: Przegląd Prawa Egzekucyjnego : czasopismo naukowe komorników sądowych. 1731-030X. 2016, nr 1, s. 25-44
 • Łazarska, Aneta, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
 • Łazarska, Aneta, Rzetelny proces cywilny, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
 • Łazarska, Aneta, Należyta dbałość o swoją sprawę w procesie cywilnymw: Przegląd Sądowy (Warszawa). 0867-7255. R. 18[19], [nr] 5 (2009), s. 49-67
 • Łazarska, Aneta, Gwarancje swobody sumienia sędziego w procesie cywilnym w: Studia Prawnicze (Wrocław). 0039-3312. 2008, z. 3, s. 41-57
 • Łazarska, Aneta, O konstytucyjnych aspektach stosowania środków przymusu w postępowaniu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątkuw: Przegląd Prawa Egzekucyjnego : czasopismo naukowe komorników sądowych. 1731-030X. 2008, nr 6/9, s. 45-64