dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Profesor nadzwyczajny
Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji

Stosunki międzynarodowe II, Stosunki międzynarodowe I

a.laskowska@lazarski.edu.pl

Dyżur:

 • poniedziałek 12:15-13:15 p. 27
 • niedziela 14:20-15:00 p. 27

Profil naukowy

Ekonomistka

 • Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (1993). Doktoryzowała się w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (2000). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (2014). Wykładowczyni w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2011 roku wykładowczyni na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Obszary badawcze

 • logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, innowacje w logistyce

Działalność naukowa

 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Attempt of model approach to innovation transfer between supply chains, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Modelowanie procesów i systemów logistycznych", cz. XV, 2016, nr 58, s. 71-84.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innowacyjne rozwiązania w logistyce XXI wieku, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2016, nr 9, s. 2-7.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, A methodology for measuring the efficiency of the diffusion of innovation in the supply chain, w: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems [...], ed. by Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, Warsaw : EuroMed Press, 2016, pp. 1151-1163.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Rola logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, nr 2, s. 3-9.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Uczelnia Łazarskiego - przedsiębiorstwo inteligentne? Przykład transformacji programów walidowanych z ekonomii, w: Organizacja inteligentna : perspektywa zasobów ludzkich, red. nauk. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, 2016, s. 333-344.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Blaski i cienie offshoringu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2015, nr 382, s. 350-362.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innovation diffusion in the supply chain, "Research in logistic & production", 2015, vol. 5 nr 3, s. 287-297.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Współczesne tendencje i paradygmaty w rozwoju globalnych łańcuchów dostaw, "Przegląd Organizacji", 2015, 11, s. 34-39.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", 2014, 2, s. 8-13.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Innovation diffusion in the supply chain, w: 12th International Logistics and Supply Chain Congress 30-31 October 2014 - Istanbul, Turkey. Supply chains of the future, Istanbul : Istanbul Technical University, 2014, brak stron.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Logistyka, jej ewolucja i interdyscyplinarność : próba syntezy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2014, Z. 136, s. 37-45.
 • Laskowska, Marzena, Kogo reprezentuje poseł? w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 201-243. ISBN 978-83-7666-257-2
 • Laskowska, Marzena, Mandat przedstawicielski w III RP, w: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. nauk. Maria Kruk, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013, s. 116-133. ISBN 978-83-7666-257-2
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Koncepcja falowego rozwoju logistyki : dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Proces tworzenia innowacji w łańcuchu dostaw w ujęciu modelowym, "Gospodarka Materiałowa&Logistyka", 2013, nr 12, s. 18-23.
 • Laskowska-Rutkowska, Aleksandra, Rozwój logistyki w świetle paradygmatu myślenia systemowego, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2013, nr 4(43), s. [172]-187.
 • Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Falowa koncepcja ewolucji logistyki i łańcucha dostaw, „Organizacja i Kierowanie”, 2012 nr 1 (150), s. 53-67.
 • Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Model rozprzestrzeniania się innowacji w łańcuchach dostaw na przykładzie Systemu Produkcyjnego Toyoty, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2012, nr 12 (1216), s. 2-[7].
 • Laskowska-Rutkowska Aleksandra, Myślenie systemowe w zarządzaniu: lekcja płynąca z kryzysu, w: Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, red. Sławomir Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012 s. [745]-756.
 • Stypendystka rządu Japonii