Agnieszka Sycińska


Dyrektor Studium Języków Obcych

a.sycinska@lazarski.edu.pl