mgr Ryszard Grupiński


Doradca Prezydenta ds. wychowawczo-dydaktycznych

r.grupinski@lazarski.edu.pl