dr Grzegorz Kądzielawski

Profil naukowy

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja. 

Od XXXX roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek i przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Górniczo Metalowych „Zębiec” S.A. w Zębcu (od 2016)
 • Członek Rady Programowej Polskiego Radia w Warszawie "RDC" S.A (2015-2017)
 • Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego (od 2015)
 • Dyrektor Biura Klubu Parlamentarnego w Sejmie RP  (2014-2015)
 • Prezes Zarządu Fundacji Energia dla Europy (2011-2015)
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego (od 2009)
 • Radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa (2006-2014)
 • Szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • Ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training)

Działalność naukowa

 • Kądzielawski, Grzegorz, Prawo swojszczyzny (Heimathrecht) jako wyraz przynależności do gminy, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” T.XVII 2014, s. 169
 • Kądzielawski, Grzegorz (red.), „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”, 2014
 • Kądzielawski, Grzegorz „Szara strefa polskiego lobbingu.”, nr 13, lipiec 2014
 •  Kądzielawski, Grzegorz, „Gdzie rząd nie może…”, czyli jak wykorzystać wschodni doswit polskich samorządów” [w:] „Młoda Myśl Wschodnia”, Wrocław, 2014 
 • Kądzielawski, Grzegorz, „Wpływ demografii na politykę regionalną" [w:] "Demografia wyzwaniem Europy" red. K. Iglicka, Warszawa 2013
 • Kądzielawski, Grzegorz, „Rządowe duszenie samorządów”, Rzeczy Wspólne, nr 14 (4/2013)
 • Kądzielawski, G.,  M. Włodarczyk, „Pośredniaki o bezrobociu”, [w:] „#2miliardy. Sposób na bezrobocie”, Warszawa, 2013
 • Sposób na bezrobocie / [zespół red. Julian Auleytner, Grzegorz Kądzielawski, Stanisław Kluza, Ewelina Palcar, Maciej Wapiński, Maria Włodarczyk],  Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, cop. 2013