dr hab. Maciej Krzak

Profesor nadzwyczajny

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii

maciej.krzak@lazarski.pl

Dyżur:

 • wtorek 15:45-16:45 p. 609

Profil naukowy

Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (1978). Doktoryzował się na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (1984). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2007 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • bankowość centralna, polityka fiskalna, ewolucja systemów bankowych, teoria i polityka monetarna, inflacja, gospodarki Czech, Węgier oraz Polski, ekonomia transformacji, polityka kursów walutowych  

Działalność zawodowa i społeczna

 • Szef zespołu makroekonomicznego Center for Social and Economic Research
 • Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Działalność naukowa

 • Maciej Krzak, Kontrowersje wokół antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012: 1 - 253.
 • Krzak, Maciej, Koncepcja Rady Polityki Fiskalnej w Polsce (Fiscal Policy Council in Poland), Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio H, vol. XLIX, no. 2: 91 - 112
 • Krzak, Maciej, Grzegorz Poniatowski and Katarzyna Wąsik, Forecasting Financial Stress and Economic Sensitivity in CEE Countries, CASE Network Studies and Analyses, No. 474/2014
 • Krzak, Maciej, Grzegorz Poniatowski and Katarzyna Wąsik, “Measuring Financial Stress and Economic Sensitivity in CEE Countries”, CASE Network Reports, No. 117, 2014
 • Prezentacja podczas seminarium „Zróżnicowanie polityki fiskalnej w trakcie kryzysu lat 2007-2009 i po kryzysie”, 29 września 2011 roku
 • Prezentacja podczas konferencji “Następstwa kryzysu”, Uczelnia Łazarskiego, 16 grudnia 2010 roku, Warszawa
 • Prezentacja podczas seminarium „Finanse publiczne w krajach UE. Jak posprzątać po kryzysie, 7 lutego 2010 roku, Warszawa
 • Prezentacja podczas konferencji „Kryzys a stabilność instytucji finansowych, Uczelnia Łazarskiego, 22 kwietnia 2009 roku, Warszawa
 • Prezentacja podczas seminarium „Reforma finansów publicznych w Polsce, 7 lutego 2008 roku, Warszawa
 • Prezentacja podczas seminarium “Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, 1 czerwca 2006 roku, Warszawa,
 • Prezentacja podczas “Disinflation Symposium”, The Institute of International Finance, Washington D.C., Banks Association of Turkey, 23 listopada 2004 roku, Stambuł, Turcja
 • Prezentacja podczas konferencji „Problemy polityki pieniężnej a członkostwo Polski w UE Wyższa Szkoła Bankowa, 31 marca 2004 roku, Poznań
 • Prezentacja podczas panelu “Bariery wzrostu gospodarczego w Polsce, Akademia Ekonomiczna, 11 września 2001 roku, Poznań
 • Prezentacja podczas Conference of the Banking Association for Central and Eastern Europe, 12-14 marca 2000 roku, Praga, Czechy
 • Prezentacja podczas seminarium “Implikacje azjatyckiego kryzysu walutowego dla polskiej gospodarki”, 19 marca 1998 roku, Warszawa