Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr hab. Anna Konert


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Dominika Harasimiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Ewa Jasiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

mgr Jacek Kośla


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

dr hab. Przemysław Szustakiewicz


Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

prof. dr hab. Adam Olejniczak


p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

dr hab. Małgorzata Sieradzka


Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

prof. dr hab. Ryszard Stefański


Kierownik Katedry Prawa Karnego

dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska


Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr hab. Eligiusz Krześniak


Kierownik Katedry Prawa Handlowego