Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Dominika Harasimiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

dr Ewa Jasiuk

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

mgr Jacek Kośla

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

prof. dr hab. Adam Olejniczak

p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

prof. dr hab. Ryszard Stefański

Kierownik Katedry Prawa Karnego

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych

/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/e/csm_shutterstock_1787596061_5f408a8b07.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/1/d/csm_shutterstock_1020181921_532e7aff1f.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/9/csm_shutterstock_497068513_3b48ea7bda.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/7/csm_lot-konkurs-2021_877f42f14f.jpg