Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr hab. Anna Konert

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Dominika Harasimiuk

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Ewa Jasiuk

dr Ewa Jasiuk

mgr Jacek Kośla

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

prof. dr hab. Adam Olejniczak

p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

dr hab. Małgorzata Sieradzka

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

prof. dr hab. Ryszard Stefański, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Karnego

dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr hab. Eligiusz Krześniak

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych