Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr Mieczysław Błoński

Adiunkt
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Anna Konert

Profesor nadzwyczajny
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Artur Kuś

Profesor zwyczajny
Prodziekan WPiA ds. jakości kształcenia

dr Dominika Harasimiuk

Adiunkt
Koordynator Programu Erasmus na WPiA, Dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych na WPiA

mgr Jacek Kośla

Starszy wykładowca
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

Profesor zwyczajny
Pełnomocnik Dziekana PiA ds. przewodów doktorskich

prof. dr hab. Ryszard Stefański

Profesor zwyczajny
Pełnomocnik Dziekana PiA ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich