Skip to main content

Powrót poziom wyżejTutoring

Tutoring dla studentów starszych lat Wydziału Prawa i Administracji

  • Tutoringiem mogą być objęci również studenci starszych lat Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
  • Zainteresowani studenci zgłaszają się do wybranych przez siebie pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału, gotowych poprowadzić tutoring dla studentów starszych lat (ich lista wywieszona jest na stronie Wydziału w zakładce Tutoring).
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału mogą również sami zapraszać wybranych przez siebie studentów do swoich grup tutorskich dla starszych lat. Traktowane to będzie jako najwyższa forma zaangażowania się w tutoring.
  • Tutor obejmuje opieką tutorską taką liczbę studentów, jaką chce i wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Sam również ustala metody pracy ze studentami.
  • Studentów starszych lat tutor (jeśli uzna za stosowne) prosi o pomoc w sprawowaniu opieki tutorskiej nad studentami pierwszego roku.