Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Mieczysław Błoński

m.blonski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361 A

Prodziekan Wydziału ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr hab. Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. Artur Kuś

artur.kus@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 314
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych

mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 317
pokój: 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Beata Filus

b.filus@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
fax. +48 22 54 35 304
pokój: 361

Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji

Bożenna Brzozowska

b.brzozowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 313
pokój: 361c

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 311312
fax. +48 22 54 35 310
pokój: 361c