Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
pokój: 361 A

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 303
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

dr Ewa Jasiuk

e.jasiuk@wp.pl
tel. +48 22 54 35 303
pokój: 361b

Prodziekan Wydziału ds. dydaktycznych

mgr Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 317
pokój: 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Barbara Matusik

b.matusik@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
pokój: 361

Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl 
tel. +48 22 54 35 313
pokój: 361c

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 311312
fax. +48 22 54 35 310
pokój: 361c