Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
fax. (+48) 22 54 35 310
sektor F, III piętro, pokój 361c

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 307
sektor F, III piętro, pokój 361a

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361b

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Ewa Jasiuk

e.jasiuk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 303

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, II piętro, pokój 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Dorota Kacprzak

d.kacprzak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c