Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
fax. (+48) 22 54 35 310
sektor F, III piętro, pokój 361

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, III piętro, pokój 361A

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361B

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Ewa Jasiuk

e.jasiuk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361B

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, III piętro, pokój 361B

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Ewelina Książek-Janik

e.ksiazek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361

/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/e/csm_shutterstock_1787596061_5f408a8b07.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/1/d/csm_shutterstock_1020181921_532e7aff1f.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/9/csm_shutterstock_497068513_3b48ea7bda.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/7/csm_lot-konkurs-2021_877f42f14f.jpg