Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencje

 • 16 czerwca 2015 r.
  Konferencja naukowa "Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych; wyzwania i nowe standardy"
  Pobierz program
 • 10 czerwca 2015 r. 
  Konferencja "Bezzałogowe statki powietrzne - wyzwania i doświadczenia"
  Pobierz program
 • 21 maja 2015 r.
  Konferencja naukowa "Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości"
  Pobierz program
 • 23 kwietnia 2015 r.
  Konferencja naukowa "Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne"
  Pobierz program
 • 22 kwietnia 2015 r.
  Konferencja "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"
  Pobierz program
 • 16 kwietnia 2015 r.
  Konferencja "Sytuacja prawna dziecka w rodzinie"
  Pobierz program
 • 16 kwietnia 2015 r.
  Konferencja "Prawa pasażerów lotniczych w praktyce"
  Pobierz program
 • 28 stycznia 2015 r.
  Konferencja "Funkcjonowanie organizacji szkolenia lotniczego ATO w świetle europejskich przepisów rozporządzenia 1178/2011 (Part-FCL i Part-ORA)."
 • 18 grudnia 2014 r.
  Konferencja naukowa pt. "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - szanse i zagrożenia"
  Pobierz program
 • 3 i 4 listopada 2014 r.
  Konferencja "Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, czyli jak latać świadomie i odpowiedzialnie"
  więcej informacji
 • 17 września 2014 r.
  Konferencja "Rola przewoźników niskokosztowych dla rozwoju portów lotniczych i gospodarki polskiej"
  więcej informacji
 • 25 czerwca 2014 r.
  Konferencja z udziałem Simona McNamara
  więcej informacji
 • 17 czerwca 2014 r.
  Konferencja "Bezpieczeństwo w Lotnictwie Cywilnym"
  Pobierz program
 • 13-14 czerwca 2014 r.
  Konferencja "Związki zawodowe stan obecny i perspektywy na przyszłość"
  więcej informacji
 • 9 maja 2014 r. 
  Konferencja naukowa "Czy wybierać? Jak wybierać? Po co wybierać? Posłów do Parlamentu Europejskiego"
  Pobierz program
 • 14 kwietnia 2014 r.
  Konferencja naukowa "Marketing i public relations w zawodach prawniczych i administracyjnych"
  Pobierz program
 • 28 marca 2014 r.
  Konferencja "Zysk czy strata? Dziesięciolecie członkostwa Polski w UE. Aspekty prawne, gospodarcze i polityczne"
  Pobierz Program
 • 20 marca 2014 r.
  Konferencja "Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej"
  Pobierz Program
 • 18 marca 2014 r.
  Konferencja "System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach lotnictwa cywilnego"
  Pobierz program
 • 19 marca 2014 r.
  Konferencja Naukowa "Dokąd zmierza Unia Europejska, czyli ustrój i zadania UE w przyszłości. Aspekty prawne, gospodarcze i polityczne"
  Pobierz program
 • 17 stycznia 2014 r.
  Konferencja "Nowela Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 listopada 2012"
  Pobierz program
 • 9 stycznia 2014 r.
  Debata pt. "Inteligentna polityka przestrzenna jako narzędzie rozwoju regionalnego"
  Pobierz program