Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Prawa Cywilnego

AcademicOrder

prof. dr hab. Adam Olejniczak

Profesor zwyczajny
p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego

dr hab. Anna Konert


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Małgorzata Manowska

Profesor nadzwyczajny

dr hab. Ryszard Strzelczyk

Profesor nadzwyczajny
Koordynator współpracy z instytucjami i samorządami prawniczymi

mgr Ewelina Gee-Milan


Koordynator Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych

mgr Karolina Kultys


Pełnomocnik Dziekana WEiZ oraz WM ds. pomocy materialnej dla studentów

mgr Grzegorz Zawisza

Starszy wykładowca