Skip to main content

Powrót poziom wyżejDziekanat WPiA

W dniach 22 lipca - 30 sierpnia 2019 r. dziekanat czynny:

poniedziałek                10.00 - 16.00
wtorek                          10.00 - 16.00
czwartek                      10.00 - 16.00

W dniach 05 - 16 sierpnia 2019 r. dziekanat NIECZYNNY

Kontakt mailowy pod adresem: dziekanat.pia@lazarski.edu.pl

 

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH

mgr Jacek Kośla

Dyżury w czasie przerwy wakacyjnej, pokój 268:
01.08.2019 r. (czwartek) 14.00 - 16.00
22.08.2019 r. (czwartek) 14.00 - 16.00

 

Każdy student po złożeniu podania do Dziekana zobowiązany jest dowiedzieć się o decyzji osobiście lub telefonicznie

 

 

ODBIÓR DYPLOMÓW W ARCHIWUM UCZELNI

Archiwum - zobacz informacje

UWAGA  Absolwenci/Studenci ostatniego semestru studiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Absolwenci składają zamówienia na w/w dokumenty w Dziekanacie WPiA wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto Uczelni w wysokości 40 zł (za każdy).

Dokumenty wystawiane są przez Dziekanat WPiA w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, a następnie przekazywane do Archiwum Uczelni.

O możliwości odbioru dokumentów, Archiwum zawiadomi każdego z Państwa oddzielnym mailem.

Do pobrania: