Skip to main content

Powrót poziom wyżejDziekanat WPiA

W roku akademickim 2019/2020 dziekanat czynny:

Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa zamknięty
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek zamknięty
Sobota (zjazd WPiA) 9:00 – 17:00

Kontakt mailowy pod adresem: dziekanat.pia@lazarski.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktycznych - mgr Jacek Kośla

(dyżury w semestrze jesiennym 2019/2020, pokój 268)
Poniedziałek 15:00 – 17:00
Sobota (zjazdowa WPiA) 10:00 – 12:00
Dyżur w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek) został odwołany.

Każdy student po złożeniu podania do Dziekana zobowiązany jest dowiedzieć się o decyzji osobiście lub telefonicznie.


Odbiór dyplomów

Obiór dyplomów jest możliwy w Archiwum Uczelni.

UWAGA Absolwenci/Studenci ostatniego semestru studiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, Uczelnia na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. Na wniosek absolwenta Uczelnia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Absolwenci składają zamówienia na w/w dokumenty w Dziekanacie WPiA wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na konto Uczelni w wysokości 40 zł (za każdy).

Dokumenty wystawiane są przez Dziekanat WPiA w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia, a następnie przekazywane do Archiwum Uczelni.

O możliwości odbioru dokumentów, Archiwum zawiadomi każdego z Państwa oddzielnym mailem.

Do pobrania: