Oferta

  • Seminarium doktoranckie – kurs dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską, a także zdobyć wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów naukowych i zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, nowoczesnych i interdyscyplinarnych metod nauczania oraz metodyki nauczania przedmiotów prawniczych
  • Studia doktoranckie – dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską oraz chcą aktywnie uczestniczyć w prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych, a także aktywnie włączać się w życie społeczne i organizacyjne Uczelni
  • Doktorat „z wolnej stopy” – dla osób, które mają już przygotowaną rozprawę doktorską
  • Studia podyplomowe - przygotowujące do egzaminów uzupełniających z prawa w przewodzie doktorskim organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego - Prawo dla ekonomistów i osób, które nie
    posiadają wykształcenia prawniczego.
Doktoraty

Uczelnia Łazarskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Uzyskaliśmy je w 2006 roku jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce.

Od tej pory nasze mury opuściło już  kilkadziesiąt osób ze stopniem doktora nauk prawnych.

Kształcenie doktorantów i przygotowywanie rozpraw doktorskich w Łazarskim odbywa się w ramach Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych.

Kontakt

informacje o doktoratach udzielane są w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 09:00-17:00

tel. +48 22 54 35 309
fax. +48 22 54 35 304 

pokój: 361