Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania statutowe

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i podziale dotacji celowej przyznanej ze środków na działalność statutową za rok 2015 na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

Komisja w składzie:  

 • dr Mieczysław BŁOŃSKI - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • Bożenna BRZOZOWSKA
 • Krystyna ENOW
 • Dr Dominika HARASIMIUK
 • Prof. nadzw. d hab. Anna KONERT - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji d.s. Badań i Współpracy Międzynarodowej
 • Jacek KOŚLA
 • Prof. dr hab. Maria KRUK-JAROSZ
 • Prof. dr hab. Artur KUŚ
 • dr Magdalena RYCAK
 • Sędzia Jerzy STĘPIEŃ
 • prof. dr hab. Ryszard STEFAŃSKI
 • prof. nadzw. dr hab. Ryszard STRZELCZYK
 • Iwona ŻUCHOWSKA - przedstawiciel Prezydenta
 • Agata SKOMIAŁ - sekretarz

W dniu 27 kwietnia 2015 r. zgodnie z Regulaminem wydatkowania i rozliczania środków na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej oraz na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym na podstawie trybu konkursowego  przeprowadziła ocenę wniosków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację celową w 2015 roku w wysokości 12 350 zł.

Komisja ustaliła listę rankingową dla młodych naukowców, którzy złożyli wnioski zgodnie z Regulaminem, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie i przydzieliła kwotę dotacji wynikającą z wagi punktów.

I miejsce - mgr Marcin Olszówka
II miejsce -  mgr Mateusz Dróżdż

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i podziale dotacji celowej przyznanej 
ze środków na działalność statutową za rok 2014 na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

Komisja w składzie:  

 • dr Mieczysław BŁOŃSKI - p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • Bożenna BRZOZOWSKA
 • Krystyna ENOW
 • dr Anna KONERT - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji d.s. Badań  i Współpracy Międzynarodowej
 • Jacek KOŚLA
 • Prof. dr hab. Maria KRUK-JAROSZ
 • Agnieszka ROSICKA
 • dr Magdalena RYCAK
 • Sędzia Jerzy STĘPIEŃ
 • prof. dr hab. Ryszard STEFAŃSKI
 • prof. n. dr hab. Ryszard STRZELCZYK
 • Iwona ŻUCHOWSKA - przedstawiciel Prezydenta
 • Agata SKOMIAŁ - sekretarz

w dniu 2 czerwca 2014 r. zgodnie z Regulaminem wydatkowania i rozliczania środków na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej oraz na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym 
na podstawie trybu konkursowego  przeprowadziła ocenę wniosków. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację celową w 2014 roku 
w wysokości 11 650 zł.

Komisja ustaliła listę rankingową dla młodych naukowców, którzy złożyli wnioski zgodnie z Regulaminem, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie 
i przydzieliła kwotę dotacji wynikającą z wagi punktów. 

I miejsce -   mgr Mateusz Dróżdż

II miejsce -  mgr Adrianna Chrościcka

III miejsce - mgr Ewelina Milan