Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania naukowe

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa