Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania i Rozwój

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Badania i Rozwój

Dotyczące przyznania środków z Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2018 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości:

17 700 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset złotych).

W związku z tym pracownicy naukowo-dydaktyczni należący do grupy młodych naukowców (osoba prowadzącą działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy składali wnioski o przyznanie środków w roku 2018 proszeni są o dostarczenie do dnia 19 września 2018 r.:

  • Wykazu aktualnego dorobku naukowego
  • opinii kierownika katedry
  • informacji dotyczącej spełnienia kryteriów zawartych w załączniku nr 2 Regulaminu "Zasady i tryb konkursu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego".