Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Paweł Olszewski

p.olszewski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 331
sektor D, III piętro, pokój 303a

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 336
sektor D, III piętro, pokój 303b

Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauki Wydziału Medycznego

Tadeusz Płusa

tadeusz.plusa@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 338
sektor D, III piętro, pokój 305

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 333
sektor D, III piętro, pokój 302

Koordynator ds. dydaktycznych

Maciej Pytlak

m.pytlak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 305

Biuro Dziekana Wydziału Medycznego

Ewelina Kruczyńska

e.kruczynska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 303

Koła naukowe Wydziału Medycznego

Anna Lishchuk

kolanaukowe.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 346
sektor D, III piętro, pokój 301

Help Desk Wydziału Medycznego

Inna Zhonovska

helpdesk.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 347
sektor D, III piętro, pokój 301