Dziekan Wydziału Medycznego

dr Paweł Olszewski

pawel.olszewski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 331
pokój: 303a

Prodziekan ds. studenckich

dr med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 336
pokój: 301a

Prodziekan ds. kształcenia przedklinicznego

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki

j.wysocki@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 334
pokój: 301

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 332
pokój: 302

Asystentka Dziekana Wydziału Medycznego

Patrycja Szalast

p.szalast@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 330
pokój: 301

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 333
pokój: 302

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. organizacyjnych

Natasza Blek

e-mail: n.blek@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 330
pokój: 301

Pełnomocnik Dziekana WM ds. praktyk

Katarzyna Kusal

k.kusal@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 400
pokój: 403