Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332
sektor D, III piętro, pokój 302

P.O. Dziekana Wydziału Medycznego

Paweł Olszewski

p.olszewski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 331
sektor D, III piętro, pokój 303a

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

e.szaroszyk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 336
sektor D, III piętro, pokój 301a

Prodziekan ds. dydaktycznych

Tadeusz Płusa

tadeusz.plusa@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 338
sektor D, III piętro, pokój 303

Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycznego

Katarzyna Dołkowska

k.dolkowska@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 333
sektor D, III piętro, pokój 307

Biuro Dziekana Wydziału Medycznego

Valeriya Blazhey

v.blazhey@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor D, III piętro, pokój 301

Koordynator ds. dydaktycznych

Maciej Pytlak

m.pytlak@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 330
sektor F, III piętro, pokój 301