Wykaz wymaganych dokumentów

Zastosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi

Sponsorowane badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

BADANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Sponsorowane badania komercyjne obserwacyjne nieinterwencyjne