dr n. wet. Olga Aniołek

Adiunkt

prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

dr n. med. Marek Kujawa

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Adiunkt

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa


Prodziekan ds. dydaktycznych

lek. Mateusz Puchala

Asystent

dr n. med. Anna Sułek

dr n. med. Michał Sutkowski


Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

mgr Agata Wójcik


Asystent laboratoryjny