prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa


Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki


Prodziekan Wydziału ds. kształcenia przedklinicznego

dr n. wet. Olga Aniołek

Adiunkt

dr n. med. Marek Kujawa

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Adiunkt

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału ds. studenckich

dr n. biol. Maria Nowacka-Zawisza

Starszy wykładowca

lek. Mateusz Puchala

Asystent

dr hab. n. biol. Cezary Sempruch

dr n. med. Anna Sułek

dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

Profesor nadzwyczajny

mgr Agata Wójcik


Asystent laboratoryjny