prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa


Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki


Prodziekan Wydziału ds. kształcenia przedklinicznego

dr n. wet. Olga Aniołek

Adiunkt

dr n. med. Marek Kujawa

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Adiunkt

dr hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska

Profesor nadzwyczajny
Lekarz medycyny, neurolog, epileptolog

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału ds. studenckich

dr n. biol. Maria Nowacka-Zawisza

Starszy wykładowca

lek. Mateusz Puchala

Asystent

dr hab. n. biol. Cezary Sempruch

dr n. med. Anna Sułek

dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

Profesor nadzwyczajny

dr hab. n. med. Andrzej Wiśniewski

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Pracowni Badań nad Rozwojem Dziecka Wydziału Medycznego UŁa

mgr Agata Wójcik


Asystent laboratoryjny

dr n. med. Piotr Zwoliński

Adiunkt
Kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej (INiMC) WM UŁa