dr n. wet. Olga Aniołek

prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

dr n. med. Marek Kujawa

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

dr n. o zdr. Marcin Madziała

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk


Prodziekan Wydziału ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr n. biol. Maria Nowacka-Zawisza

Starszy wykładowca

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa


Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki

lek. Mateusz Puchala

Asystent

dr hab. n. biol. Cezary Sempruch

dr n. med. Anna Sułek

dr n. med. Michał Sutkowski


Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju

dr hab. n. med. Łukasz Szarpak

Profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

mgr Agata Wójcik


Asystent laboratoryjny

prof. dr hab. med. Jarosław Wysocki