dr n. wet. Olga Aniołek

Adiunkt

prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

prof. dr hab. Jacek Hołówka

dr n. med. Marek Kujawa

prof. dr hab. med. Przemysław Juszczyński

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Adiunkt

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Prodziekan ds. dydaktycznych

lek. Mateusz Puchala

Asystent

dr n. med. Anna Sułek

lek. med. Michał Sutkowski

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

mgr Agata Wójcik

Asystent laboratoryjny