Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego to pierwsza taka jednostka w skali całego kraju.

Nauczanie dyscyplin neuronauki (neurologia, psychiatria, neurochirurgia, neuropsychologia, neuroobrazowanie i inne) będzie prowadzone na Uczelni Łazarskiego w ramach 10 semestrów nauczania medycyny w module PBL. W ramach jednostki przygotowano ambitny i przełomowy program ponad 1500 godzin (zajęcia obowiązkowe i fakultety) dla studentów. W planie liczne laboratoria, ćwiczenia, zajęcia przemysłowe i aż 800 godzin zajęć klinicznych. Wspólne działania badawczo-rozwojowe zaczną się już w 2018 roku. Naszą misją jest tworzenie nowej nMedycyny2018+, nowych gałęzi technologii medycznych i grupy nowych lekarzy 4.0.

dr n. med. Piotr Zwoliński

Adiunkt
Kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej (INiMC) WM UŁa