2019

 • Stankowski T, Aboul-Hassan SS, Seifi-Zinab F, Fritzsche D, Misterski M, Sazdovski I, Marczak J, Szymanska A, Szarpak L, Ruetzler K, Ahuja S, Perek B. Descriptive review of Patent Ductus Arteriosus ligation by Video-assisted thoracoscopy in Pediatric population: seven-year experience. Journal of Thoracic Disease 2019.

 • Ruetzler K, Leung S, Chmiela M, Rivas E, Szarpak L, Khanna S, Mao G, Drake RL, Sessler DI, Turan A. Regurgitation and pulmonary aspiration during cardio-pulmonary resuscitation (CPR) with a laryngeal tube: A pilot crossover human cadaver study. PLoS One. 2019 Feb 27;14(2):e0212704. doi: 10.1371/journal.pone.0212704.
 • Piotr Buczkowski, Mateusz Puslecki, Sebastian Stefaniak, Robert Juszkat, Jerzy Kulesza, Marcin Misterski, Tomasz Urbanowicz, Marcin Ligowski, Bartosz Zabicki, Marek Dabrowski, Lukasz Szarpak, Damian Gorczyca, Marek Jemielity, Bartlomiej Perek. Hybrid treatment of aortic arch diseases – 12 years’ experience. Journal of Thoracic Disease 2019.

 • Buczkowski P, Puslecki M, Majewska N, Urbanowicz T, Misterski M, Juszkat R, Kulesza J, Zabicki B, Stefaniak S, Ligowski M, Szarpak L, Jemielity M, Rivas E, Ruetzler K, Perek B. Endovascular treatment of complex diseases of the thoracic aorta – 10 years single centre experience. Journal of Thoracic Disease 2019

 • Smereka J, Madziala M, Dunder D, Makomaska-Szaroszyk E, Szarpak L. Comparison of Miller laryngoscope and UEScope videolaryngoscope for endotracheal intubation in four pediatric airway scenarios: a randomized, crossover simulation trial. Eur J Pediatr. 2019 Jun;178(6):937-945. doi: 10.1007/s00431-019-03375-y.

 • Bielski A, Smereka J, Madziala M, Golik D, Szarpak L. Comparison of blind intubation with different supraglottic airway devices by inexperienced physicians in several airway scenarios: a manikin study. Eur J Pediatr. 2019 Jun;178(6):871-882. doi: 10.1007/s00431-019-03345-4.

 • Puślecki M, Ligowski M, Dąbrowski M, Stefaniak S, Ładzińska M, Pawlak A, Zieliński M, Szarpak Ł, Perek B, Jemielity M. Development of regional extracorporeal life support system: The importance of innovative simulation training. Am J Emerg Med. 2019 Jan;37(1):19-26. doi: 10.1016/j.ajem.2018.04.030.

 • Ruetzler K, Smereka J, Szarpak L, Czekajlo M. Novel method of infant chest compression. Does the arrangement of the thumbs matter? Am J Emerg Med. 2019 Apr;37(4):769-770. doi: 10.1016/j.ajem.2018.08.030.

 • Smereka J, Aluchna M, Aluchna A, Szarpak Ł. Preparedness and attitudes towards medical emergencies in the dental office among Polish dentists. Int Dent J. 2019 Mar 7. doi: 10.1111/idj.12473.

 • Matlęga A, Stępowska J, Wiśniewski A, Gajewski J. Assessment of the coronal plane trunk symmetry in children. Physiother Theory Pract. 2019 Jan 27:1-7. doi: 10.1080/09593985.2019.1570574.

 • Ruetzler K, Gorczyca D, Plusa T, Dunder D, Kranc K. What pediatric intubation technique is most optimal for direct laryngoscopy? Pilot data. Am J Emerg Med. 2019. doi: 10.1016/j.ajem.2019.01.021.
 • Płusa T. Borelioza. Wydawnictwo Medpress, Warszawa 2019. ISBN: 978-83-942000-1-5.
 • Majer J, Smereka J, Puslecki M, Szarpak L. Which technique for resuscitation physicians should use? Preliminary data. Am J Emerg Med. 2019 Apr;37(4):791-792. doi: 10.1016/j.ajem.2018.09.001.
 • Drozd A, Smereka J, Bialska S, Bielski K, Szarpak L. Intraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions. Randomized cross-over study. International Review of Medical Practice 2019; XXV(1):13-18.
 • Pawlak M, Plusa T. Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018. International Review of Medical Practice 2019; XXV(1):24-32.
 • Konieczny R, Plusa T, Baranowska A, Baranowski P. Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa. International Review of Medical Practice 2019; XXV(1):33-37.

2018

 • Bielski A, Szarpak Ł, Pyda S. The effectiveness of paediatric blind intubation using an Ambu® AuraGainTM Disposable Laryngeal Mask – a randomised, cross-over, simulation trial. Pediatr Pol 2018; 93 (5): 1–6.
 • Safiejko K, Ładny JR, Pruc M, Sankowski Ł, Ebert M, Smereka J, Dąbrowski M, Szarpak Ł. W poszukiwaniu optymalnej metody kompresji klatki piersiowej u niemowląt. Badanie randomizowane krzyżowe. Na Ratunek 2018; 6:22-26.
 • Smereka J, Szarpak L, Ruetzler K, Schacham Y, Smereka A, Dabrowski M, Terpilowska M, Terpilowski L, Adam I. A multicenter survey on toxoplasmosis knowledge among pregnant women in Poland (the TOWER study). BMC Pregnancy Childbirth. 2018 Oct 3;18(1):389. doi: 10.1186/s12884-018-2031-7.
 • Szarpak L. Laryngoscopes for difficult airway scenarios: a comparison of the available devices. Expert Rev Med Devices. 2018 Sep;15(9):631-643. doi: 10.1080/17434440.2018.1511423.
 • Czekajlo M, Makomaska-Szaroszyk E, Paprocki M, Ruetzler K, Smereka J. The end of the era of endotracheal intubation as the golden standard of airway management. Am J Emerg Med. 2018 Oct 16. pii: S0735-6757(18)30840-4. doi: 10.1016/j.ajem.2018.10.026.
 • Czyżewski Ł, Frelik P, Wyzgał J, Szarpak Ł. Evaluation of Quality of Life and Severity of Depression, Anxiety, and Stress in Patients After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2018; 50(6):1733-1737. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.04.02
 • Saran M, Czyżewski Ł, Wyzgał J, Pacek A, Szarpak Ł. Comparative Analysis of Arterial Stiffness and Body Composition in Early and Late Periods After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2018; 50(6):1829-1833. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.03.110.
 • Smereka J, Iskrzycki Ł, Makomaska-Szaroszyk E, Bielski K, Frass M, Robak O, Ruetzler K, Czekajło M, Rodríguez-Núnez A, López-Herce J, Szarpak Ł. The effect of chest compression frequency on the quality of resuscitation by lifeguards. A prospective randomized crossover multicenter simulation trial. Cardiol J. 2018 Oct 19. doi: 10.5603/CJ.a2018.0121.
 • Bielski A, Rivas E, Ruetzler K, Smereka J, Puslecki M, Dabrowski M, Ladny JR, Frass M, Robak O, Evrin T, Szarpak L. Comparison of blind intubation via supraglottic airway devices versus standard intubation during different airway emergency scenarios in inexperienced hand: Randomized, crossover manikin trial. Medicine (Baltimore). 2018 Oct;97(40):e12593. doi: 10.1097/MD.0000000000012593.
 • Puslecki M, Buczkowski P, Nowicki M, Sujka-Kordowska P, Ligowski M, Misterski M, Stefaniak S, Dąbrowski M, Dabrowska A, Bocianski M, Szarpak L, Ruetzler K, Jemielity M, Perek B. An innovative panel to assess endothelial integrity of pedicled and skeletonized internal thoracic artery used as aortocoronary bypass graft: a randomized comparative histologic and immunohistochemical study. J Thorac Dis. 2018 Aug;10(8):4865-4873. doi: 10.21037/jtd.2018.07.62.
 • Nadolny K, Szarpak L, Gotlib J, Panczyk M, Sterlinski M, Ladny JR, Smereka J, Galazkowski R. An analysis of the relationship between the applied medical rescue actions and the return of spontaneous circulation in adults with out-of-hospital sudden cardiac arrest. Medicine (Baltimore). 2018; 97(30):e11607. doi: 10.1097/MD.0000000000011607.
 • Pacek A, Czyżewski Ł, Saran M, Wyzgał J, Szarpak Ł. 24-hour Arterial Stiffness Monitoring in Kidney Transplant Recipients in the Early Postoperative Period. Transplant Proc. 2018; 50(6):1824-1828. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.04.004.
 • Palczynski P, Bialka S, Misiolek H, Copik M, Smelik A, Szarpak L, Ruetzler K. Thyromental height test as a new method for prediction of difficult intubation with double lumen tube. PLoS One. 2018 Sep 13;13(9):e0201944. doi: 10.1371/journal.pone.0201944.
 • Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi F. Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa. International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine 2018; 24(1): 47-52.
 • Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P. Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów. International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine 2018; 24(1): 42-46.
 • Bialka S, Copik M, Rybczyk K, Owczarek A, Jedrusik E, Czyzewski D, Filipowski M, Rivas E, Ruetzler K, Szarpak L, Misiolek H. Assessment of changes of regional ventilation distribution in the lung tissue depending on the driving pressure applied during high frequency jet ventilation. BMC Anesthesiol. 2018; 18(1):101. doi: 10.1186/s12871-018-0552-2.
 • Czyżewski Ł, Frelik P, Wyzgał J, Szarpak Ł. Evaluation of Quality of Life and Severity of Depression, Anxiety, and Stress in Patients After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2018; 50(6):1733-1737. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.04.02
 • Saran M, Czyżewski Ł, Wyzgał J, Pacek A, Szarpak Ł. Comparative Analysis of Arterial Stiffness and Body Composition in Early and Late Periods After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2018; 50(6):1829-1833. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.03.110.
 • Płusa T. Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem. International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine 2018; 24(1):29-34
 • Płusa T. Azytromycyna w kontrolowaniu układu oddechowego. International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine 2018; 24(1):7-15.
 • Płusa T. Nowe leki fibrotyczne w leczeniu samoistnego włóknienia płuc. International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine 2018; 24(1):131-136.
 • Płusa T. Różnicowanie duszności u chorych na astmę i  sarkoidozę płuc. Polski Merkuriusz Lekarski 2018; 44(261): 110-112.
 • Płusa T. Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę. Polski Merkuriusz Lekarski 2018; 44(261): 135-138.
 • Płusa T. Współczesne zasady leczenia boreliozy. Polski Merkuriusz Lekarski 2018; 44(258): 247-249.
 • Płusa T. Obrazy kliniczne boreliozy. Polski Merkuriusz Lekarski 2018; 43(257): 195-198.
 • Jacyna A, Śliwczyński A, Stachurski J, Zbylut M, Gałek J, Eliasz P, Łabenda A, Gajewski K, Kasińska B, Majkut G, Janaszek K, Wiktorzak K, Dziełak D, Wierzba W, Kozierkiewicz A, Jaworska U, Skrzypek M, Gałązka-Sobotka M, Jantarski K, Brzozowska M, Marczak M, Orlewska E. The prevalence and direct costs of multiple sclerosis therapy in Poland from 2008 to 2016. Studia Medyczne 2018; 34 (1): 9-14.
 • Zyśk R, Krzakowski M. Personalised treatment of non-small-cell lung cancer patients: review of current evidence. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2018; 14(1): 23-34
 • Besh O, Besh D, Sorkopud O, Kondratiuk M, Slaba O, Zhakun I, Strilchuk L, Ładny JR, Rafałowicz B, Szarpak Ł, Gałązkowski R, Nadolny K. ASIT as the component of bronchial asthma's therapy can improve the adherence to the treatment. Wiad Lek. 2018;71(4):849-854.
 • Szarpak Ł. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjenta pediatrycznego. Na Ratunek 2018; 4:22-27.
 • Majer J, Czyżewski Ł, Smereka J, Szarpak Ł. Ocena postaw i umiejętności lekarzy w zakresie uciskania klatki piersiowej. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 2018; 2: 2-7.
 • Szarpak L, Madziala A, Wieczorek W, Kaminska H, Robak O, Frass M, Ladny JR, Smereka J. Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation: a prospective, randomized, crossover simulation study. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 2: 5-1
 • Dabrowski M, Klosiewicz T, Sip M, Zalewski R, Dabrowska A, Wieczorek W, Rut A, Mandecki M, Bielski K, Ladny JR, Szarpak L.  The final battle : what more can we do to be victorious with cardiac arrest? : preliminary data. Anestezjologia i Ratownictwo 2018; (2): 5-10.
 • Szarpak L, Ladny M, Pyda S, Madziala M, Bielski K, Puslecki M, Smereka J. Comparison of two cervical collars on the  intracranial pressure measured indirectly based on the  thickness of the optic nerve sheath: preliminary data. Postępy Nauk Medycznych 2018; 31(2): 68-71.
 • Hady RH, Pawluszewicz P, Soldatow M, Dadan J, Wojciak P, Swidnicka-Siergiejko A, Knas M, Szarpak L, Kretowski A, Ladny JR. Analysis of the influence of laparoscopic adjustable gastric banding on BMI, carbohydrate and lipid metabolism in obese patients. Postępy Nauk Medycznych 2018; 31(2): 76-80.
 • Olszewska M, Groth D, Szczerbinski L, Siewiec E, Puchta U, Wojciak P, Pawluszewicz P, Szarpak L, Hady RH. Epidemiology and pathogenesis of obesity. Postępy Nauk Medycznych Warszawa 2018;  31(2): 102-105.
 • Bielski A, Evrin T, Gawel W, Kosiacka K, Szarpak L. The knowledge and attitude of last year  medical students towards supraglottic airway devices. Postępy Nauk Medycznych 2018; 31(2): 72-75.
 • Daniłosio M, Wysocki J, Prus M. Analiza zgodności oceny nadmiernej senności dziennej w skali Epworth z obiektywnymi parametrami snu. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2017; 6(3): 10-18.
 • Prus M, Wysocki J, Krasny M, Niemczyk K. Asymetria oporów przepływu powietrza jako  czynnik predykcyjny satysfakcji po operacjach  poprawiających drożność nosa. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2017; 6(4): 1-9.
 • Daniłosio M, Wysocki J, Prus M. Występowanie bezsenności wśród chorych z rozpoznaniem obturacyjnego bezdechu sennego. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2018; 7(1): 16-23. 

2017

 • Borek E, Brzeziński M, Sitek A, Turkiewicz J, Libura M, Wojtaszczyk K. Mechanizm finansowania a stopień realizacji standardu opieki profilaktycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat: analiza jakości profilaktycznej opieki pediatrycznej w świetle danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia oraz oceny rodziców. Standardy Medyczne. Pediatria Warszawa  2017 T. 14 2 335-343
 • Brydak-Godowska J, Gołębiewska J, Turczyńska M, Moneta-Wielgoś J, Samsel A, Borkowski PK, Ciszek M, Płonecka-Rodzoch A, Kuźnik-Borkowska A, Ciszewska J, Makomaska-Szaroszyk E, Brydak LB, Kęcik D. Observation and clinical pattern in patients  with white dot syndromes: the role of color photography in monitoring ocular changes in long-term observation. Medical Science Monitor 2017 23 1106-1115.
 • Dubielski Z, Zamojski M, Wiechecki B, Możeńska O, Petelczyc M, Kosior DA. The current state of knowledge about the dipping and non-dipping hypertension. Arterial Hypertension 2016; 20(2): 33-43
 • Możeńska O, Rosiak M, Gziut A, Gil RJ, Kosior DA. First-in-man experience with renal denervation of multiple renal arteries in a patient with solitary kidney and resistant hypertension: clinical image. Polskie Archiwum Medycyny  Wewnetrznej-Polish Archives of Internal Medicine 2017 127(1): 60-62.
 • Kukla P, Kosior DA, Tomaszewski A, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Widejko K, Długopolski R, Skrzyński A, Błaszczak P, Fijorek K, Kurzyna M. Correlations between electrocardiogram and biomarkers in acute pulmonary embolism analysis of ZATPOL-2 Registry. Annals of Noninvasive Electrocardiology 2017 22 (4): 1-9.
 • Nessler J, Kozierkiewicz A, Gackowski A, Ponikowski P, Straburzyńska-Migaj E, Uchmanowicz I, Hoffman P, Chlebus K, Gielerak G, Gąsior M, Grodzicki T, Gierczyński J, Jankowski P, Kaźmierczak J, Legutko J, Leszek P, Miłkowski M, Opolski G, Rozentryt P, Windak A, Witkowski A, Wysocki MJ, Zapaśnik A, Zdrojewski T. Kompleksowa opieka nad chorymi z  niewydolnością serca w Polsce: propozycje rozwiązań organizacyjnych. Kardiol Pol. 2018; 76(2):479-487. doi: 10.5603/KP.2018.0050.
 • Hołówka J, Dziobkowski B (red.) Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 533 s. ; 25 cm.  (Biblioteka Przeglądu Filozoficznego)  ISBN 978-83-01-19665-3.
 • Hołówka J. Światy równoległe Karola Marksa [w]: Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.) Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017: 104-139.  ISBN 978-83-01-19665-3.
 • Hołówka J. Reformatorzy i rewolucjoniści [w]: Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.) Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017: 255-285.  ISBN 978-83-01-19665-3.
 • Hołówka J. Adam Schaff: propagandzista, komuno-sceptyk, antyglobalista [w]: Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.) Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017: 387-414.  ISBN 978-83-01-19665-3.
 • Hołówka J. Leszek Kołakowski: buntownik, prometejczyk, transcendentalista [w]: Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.) Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017: 415-450.  ISBN 978-83-01-19665-3.
 • Wysocki J. Rekomendacja dla leku Sinupret extract  w ostrych zapaleniach błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2017; 6(3): 59-66.