Nagrody

 • Szarpak Łukasz, Damian Gorczyca (2019) Best Poster Presentation First Prize - 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS; 6TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE CONGRESS
 • Szarpak Łukasz – (2018) Finalista Nagród Naukowych Polityki
 • Szarpak Łukasz - (2018) Nagroda Specjalna Indywidualna Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wyróżniającą aktywność badawczo-rozwojową młodego naukowca
 • Szarpak Łukasz – (2018) Nagroda Naukowa II Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Madziała Marcin – (2018) Nagroda Naukowa III Stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Gałązka-Sobotka Małgorzata – (2018) wyróżniona Portretem Polskiej Medycyny podczas XIV Forum Rynku Zdrowia
 • Szarpak Łukasz – (2018) Nagroda dla autorów najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych na łamach KARDIOLOGII POLSKIEJ w latach 2015-2017
 • Szarpak Łukasz – (2018) Nagroda dla autorów najczęściej cytujących artykuły opublikowane w KARDIOLOGII POLSKIEJ w latach 2015-2016 w swoich pracach w 2017 roku
 • Szarpak Łukasz – (2018) Nagroda za wkład w budowanie pozycji KARDIOLOGII POLSKIEJ dla najbardziej aktywnych recenzentów z lat 2016-2017

Granty

 • Gorczyca Damian – Grant Sonata 12 w ramach Narodowego Centrum Nauki pt. „Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia w badaniach modelowych in vivo. UMO-2016/23/D/NZ9/02671” (wykonawca).
 • Szarpak Łukasz – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców