Badania naukowe

 • Badanie wpływu naturalnych związków z grupy polifenoli na zmiany profilu steroidowego u ludzi.
 • Synteza metabolitów steroidów anaboliczno-androgennych jako metabolity oralturinabolu.
 • Badanie metabolizmu nowych steroidów anaboliczno-androgennych.
 • Badanie wpływu na zmiany markerów biochemicznych układu immunologicznego tj. interleukin (IL-1, IL-6, IL-10) oraz czynnika martwiczego nowotworów (TNFα) i czynnika transformującego czynnik wzrostu (TGFβ) polifenoli pochodzenia naturalnego.
 • Badanie metabolizmu wybranych leków w próbkach biologicznych.
 • Oznaczanie metabolitów substancji psychoaktywnych w próbkach biologicznych.
 • Ocena farmakokinetyki i farmakodynamiki leków resuscytacyjnych.
 • Ocena efektywności uzyskiwania dostępów donaczyniowych w stanach zagrożenia życia.
 • Ewaluacja wybranych technik uciskania klatki piersiowej u noworodków, dzieci i dorosłych podczas symulowanego zatrzymania krążenia.
 • Analiza efektywności intubacji dotchawiczej i dooskrzelowej.
 • Analiza efektywności nadgłośniowych urządzeń do wentylacji.
 • Ocena wiedzy, postaw i umiejętności personelu medycznego wobec postępowania z pacjentem urazowym.
 • Analiza efektywności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w warunkach przedszpitalnych.
 • Ocena poprawności wykonywania procedur medycznych w warunkach przedszpitalnych.
 • Analiza wiedzy i postaw wobec chorób zakaźnych.

Współpraca międzynarodowa

 • Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA
 • UFuk Medical University, Ankara, Turcja
 • Aksum University, College of Health Science & Comprehensive Specialized Hospital, Axum, Etiopia

https://www.vcu.edu/