Projekt - Centrum Symulacji Medycznych Med. Excellence. Doskonałość w kształceniu.

Cel projektu:
Utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim i pielęgniarstwo. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wzmocnienie bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie praktyczne metodą symulacji medycznej - dzięki utworzeniu i wyposażeniu CSM;
  • wzrost kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej na kierunkach medycznych poprzez umożliwienie doskonalenia się na kursach/szkoleniach/stażach;
  • zwiększenie kompetencji studentów w zakresie praktycznych aspektów zawodu poprzez realizację części zajęć praktycznych w warunkach sal symulacyjnych, włączając w to udział pacjenta standaryzowanego oraz naukę opartą o scenariusze przygotowane przez doświadczonych lekarzy praktyków zatrudnionych w klinikach.

Planowane efekty:
Efektem bezpośrednim projektu (stan docelowy) będzie stan, w którym absolwent naszej uczelni - lekarz lub pielęgniarka - jest przygotowany na najwyższym poziomie do pracy w zawodzie, który poza wiedzą teoretyczną jest biegły w wykonywaniu praktycznych procedur medycznych, mając przy tym wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. 

Uczelnia Łazarskiego dzięki nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze - gwarantować będzie nauczanie medycyny na wysokim, światowym poziomie. 

Wartość projektu:
13 263 743,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
11 178 682,80 zł


Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego rozpoczyna budowę Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pod nazwą: "Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu".

Planowane uruchomienie zajęć odbędzie się wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.

W skład CSM wchodzić będą pracownie symulacyjne wysokiej wierności, w tym m.in.:

  • Szpitalnego oddziału ratunkowego
  • Symulator ambulansu
  • Bloku operacyjnego
  • Oddziału intensywnej terapii

Jak również inne pracownie, w tym pracownia: Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, Podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, Umiejętności technicznych, chirurgicznych i klinicznych.

Oferty pracy

Biuro Projektu

Kontakt:

Uczelnia Łazarskiego
sektor "D"; pokój 302
e-mail: csm.wm@lazarski.edu.pl
telefon: +48 22 54 35 339

Kierownik CSM:
dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UŁa