REKRUTACJA NA KIERUNEK LEKARSKI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

Uczelnia Łazarskiego rozpoczyna kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce.

Jesteśmy gotowi do przyjęcia studentów na pierwszy rok medycyny i zapewnienia im wysokiego poziomu kształcenia zarówno przedklinicznego, jak i klinicznego, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Limit miejsc na studiach na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2017/2018 to 60 studentów.

Tym, co będzie wyróżniało studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jest indywidualizacja procesu nauczania i wynikający z tego elitarny charakter kierunku. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Niewielka liczba studentów pozwala na przywrócenie relacji mistrz – uczeń, która w standardowym systemie kształcenia powoli zanika. Pozwala również na integrację samych studentów i możliwość maksymalnego wykorzystania ich unikatowych, osobistych umiejętności – zaznacza dziekan WM UŁa, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski.

Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewni kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach klinicznych i nieklinicznych oraz przychodniach - Kadra.